VİZYON & MİSYON

ANASAYFA VİZYON & MİSYON

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Ongun Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. olarak verilerinizin güvenliği birinci önceliğimizdir. Kurulduğumuz ilk günden bu yana yaptığımız tüm çalışmalar; sigortacılık faaliyetlerimize konu kullanmak zorunda olduğumuz kişisel verilerinizi, Ongun Sigorta’nın hizmet kalitesine yakışır biçimde edinmek, kaydetmek, işlemek vb. süreçlerden geçirilirken korunmasını sağlamak adına titizlikle yürütülmüştür. Bu metnin amacı, Ongun Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin faaliyetleri sırasında, müşterilerinin bizlerle paylaştığı kişisel verilerinin kullanımına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, aşağıda belirtilen şekillerde elde edilecek, kaydedilecek ve işlenecektir. Kanunun, 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnine aşağıdaki linkten yararlanarak ulaşabilirsiniz. https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html

KULLANILAN KİŞİSEL VERİLER

Faaliyetlerimiz gereği bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir. Kimlik Verileri: Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Durumu, Cinsiyet, Milliyet vb. kimlik bilgileri İletişim Verileri: Telefon, E-posta, Adres Bilgisi. Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri, Kredi kartı bilgisi Özel Nitelikli Veriler: Nüfus cüzdanı, ehliyet gibi belgelerde yer alan ve verilen hizmet kapsamında sağlanan sigorta poliçesi bağlamında gerekli olabilecek tüm veriler Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf, ses kayıtları, sigortalanan değerlere ilişkin fotolar (araç ruhsatı, işyeri resimleri vb.) Diğer Veriler: Talep ettiğiniz sigorta ürününe sahip olabilmeniz için ürünün niteliğine göre sizlerden talep edilebilecek muhtelif diğer bilgi ve belgeler Web Sitesi Kullanım Verileri: Siteye kayıt bilgileri ve tarihi, üyelik dahilinde ve haricinde alınan hatalı giriş bilgileri, web sitesine giriş tarih ve saatleri, sitede kalınma süreleri, siteden çıkış tarih ve saat bilgileri hizmetin kullanımı sırasında ziyaret edilen sayfa bilgileri, kullanım esnasında alınan hata vb. diğer bilgiler.

VERİ TOPLAMA AMACI

Yukarıda belirtilen tüm veriler; Ongun Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin sigortacılık faaliyetlerini yerine getirebilmesi maksadıyla, talep ettiğiniz sigorta ürünlerine dair hizmetlerin, eksiksiz ve hatasız olarak sunulabilmesi, elde edilen bilgiler ışığında siz değerli müşterilerimize daha uygun ürünler sunulabilmesi amacı ile toplanmaktadır.

VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilecektir.
-Sigorta şirketlerinden talebinize istinaden teklif oluşturulması ve onayınıza istinaden poliçelerinizin oluşturulması süreçlerinde gerekli verilerin sigorta şirketlerine iletilmesi
-Poliçelerinize ilişkin poliçe sonrası hizmetler, Hasar ihbarı alma ve ihbar sonrası hasar yönetim süreçleri, Sistemde kayıtlı verilerin güncellenmesi
-Teklif ve poliçelerinizin kayıtlı iletişim kanallarınız ile paylaşımı, Yenileme takibinin yapılması ve yenileme işlemlerinize dair muhtelif zeyil işlemlerinin yapılması
-Mevcut poliçelerinize konu hasar yönetimi ve takibi Müşterilerin ilgili izin onaylarına istinaden sms, arama veya e-posta yoluyla haber verilmesi
-Sigorta şirketlerine hizmet veren üçüncü taraf firmalardan sağlanacak hizmetlerin ifası
-Her türlü evrak takibi, Tahsilata konu tahakkuk ve iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi
-Şikayet yönetiminin kontrolü ve sağlanması
-Memnuniyet anketlerinin yapılması ve sonuçlarının toplanması
-İlgili izin onaylarının alınmış olması kaydı ile tarafınıza tanıtılması amacıyla toplu e-posta, bildirim almak (pushnotification) ve SMS hizmetlerinin verilmesi
-Verileriniz usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.


GİZLİLİK İLKELERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

Ongun Sigorta Arac. Hiz. Ltd. Şti.’nin web sayfasındaki formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi, whatsapp ve diğer yollarla üye veya web sayfasını ziyaret edenler ile iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri; Ongun Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti’nin web sitesinden bilgi formu doldururken, telefon, e-mail veya whatsapp üzerinden bilgi aktarırken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve-veya alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin, yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Ongun Sigorta’nın info@ongunsigorta.com adresine iletebilir.