Dask Poliçesi

Dask Poliçesi

1999 büyük Marmara depreminden sonra, sigorta sektöründe ciddi bir fon oluşumu ile her geçen gün sigortalı sayısının artması ve güçlenen fon havuzu ile sistem sağlıklı bir şekilde güçlenerek ilerlemektedir. 
Sigorta şirketleri DASK kurumuna aracılık ederek sigorta acenteleri ve aracıları ile fona sigorta primlerini aktarmaktadırlar.
DASK kurumu; bağımsız mesken, büro-ticarethane (Aynı binada konut var ise), apartman altındaki işyerleri v.b. yaşam alanlarını zorunlu deprem sigortasına tabi tutmaktadır. İş merkezleri, plazalar, iş hanları v.b. yapılar teminat kapsamı dışında tutulmaktadır.
DASK primine etki eden faktörleri şöyle sıralanabilir;
1- Sigortalanacak olan bağımsız bölüm brüt metrekaresi,
2- Bina inşa yılı,
3- Bina yapı tarzı,
4- Bulunduğu İl ve ilçe,
DASK kurumu binanın tamamen yıkılmasının yanı sıra, kısmi hasarlarda da ödeme yapmaktadır. Hasarı ödenirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığının belirlemiş olduğu İnşaat metrekare maliyeti üzerinden hasar ödemesi yapılmaktadır.
2016 yılı betonarme yapılarda metrekare maliyeti 700 TL’dir. 100 metrekare bir konut için ödenecek hasar tazminatı 70.000 TL üzerinden poliçede standart olarak uygulanan muafiyetler düşüldükten sonra kalan kısmı sigortalıya ödenir.. Her yıl inşaat metrekare maliyeti ilgili bakanlıkça güncellenmektedir. DASK kurumu sadece binanın inşasına karşılık gelen bedeli ödemektedir. Arsa bedeli bu poliçeden karşılanmaz. Ödenilen rakamları düşük bulan sigortalıların bu durumu bilmesi özellikle bilinmesi gereken bir husustur.
Yukarıdaki örnekte DASK kurumunun bina için verdiği teminata ilave olarak belli oranlarda metrekare inşaat maliyeti arttırılarak KONUT PAKET Sigortası ile sigortalının arsa bedeli hariç istenilen değere getirilmesi sağlanmaktadır.
Elektrik idareleri, Su idareleri ve Doğalgaz abonelik işlemlerinde de DASK poliçesi zorunlu olarak istenmektedir.
Sahip olduğumuz değerleri korumak adına, DASK poliçesinin yaptırılması ve sürekli yenilenmesi önemsenmelidir. Ara vermeden DASK poliçesi yaptıranların %20’ye çıkan indirim hakkı olduğu da bilinmelidir.TEKLİF AL