Hayat Sigortası

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası; Sigorta Şirketi ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta ettikleri sigorta çeşididir. Ancak, küçüklerin, mahcurların (malını tasarruf hakkını kullanamayan) veya mümeyyiz (iyi ve kötüden ayırabilen) olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta etmek batıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki halde de ölüm gerçekleşirse sigortalının ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir. Hayat Sigortaları genel şartlarına göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken hallerde varsa kar payı da ödenir.

TEKLİF AL