Kasko

Kasko

Kasko poliçesi ile ana teminatlar olarak; aracınızın çarpma-çarpışma, yanma, deprem, sel-su, doğal afetler, terör, çalınma hasarlarına karşı güvence verilmektedir. Ayrıca ek hizmetler olarak; mini onarım, çekici yol yardım, cam onarım ve değişimi, koltuk, döşeme kaporta v.b. mini onarım hizmetleri olarak sıralanabilir. Kasko poliçesinden yararlanabilmek için sürücünün ehliyetli ve hasar anında alkollü olmaması şartı aranmaktadır. Bu durumlarda kasko poliçesi hasar ödemesi yapmamaktadır. 

Araç kasko değerleri ise, rayiç değer olarak teminata alınır. Sadece “0” araçlarda poliçede yeni değer klozu eklenmiş ise poliçenin ilk yılı içerisinde pert olma durumunda anahtar teslim bedeli karşılanır. Orijinal ya da orijinal olmayan araç güvenlik-konfor paketleri, ses sistemi, çelik jant, spoyler v.b. aksesuarlar da rayiç değere ayrıca ilave edilebilmektedir. 
Kasko poliçeleri kendi aracınızın maddi zararlarını, sürücü ve yolcuların da bedeni zararlarını tazmin ederken bir yandan da kazada zarar verdiğiniz diğer araçların da hasarını ödemeye yarayan bir sigorta türüdür.
Trafik sigortaları karşı tarafa, yani üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamaktadır. Ancak teminat limitlerinin yetmediği yerde ise kaskoda verilen ihtiyari teminat (karşı tarafa verilen maddi, bedeni ve manevi zararlar.) ile devreye giren bir teminata da sahiptir. Dolayısı ile kasko poliçesi, trafik sigortalarını da bu anlamda desteklemektedir.
Kasko primleri poliçe yapılır iken bazı kriterler prime etki etmektedir. Örneğin “anlaşmalı özel servis”-“yetkili servis”, “orijinal parça-eşdeğer parça” , “kasko muafiyeti verilmesi”-“kasko muafiyeti verilmemesi ( ful kasko ),”-“deprem muafiyeti verilmesi”- “ferdi kaza koltuk teminat limiti”, ”ihtiyari mali mesuliyet teminat limiti”-“ikame araç teminatı”  gibi, teminat içerikleri kapsamında kasko primleri oluşmaktadır. Sigortalıların fiyat mukayesesi yaparken bu parametrelere dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Özetle, kasko poliçesi sayesinde sigortalılar; yukarıda bahsedilen teminatlar ile kendi araçlarında meydana gelen karşılıklı çarpışma ya da tek taraflı kazalar ile zarar verdikleri diğer araçların trafik sigortasının limitlerini aşan zararlarını da maddi ve manevi olarak güvence altına almış olurlar.
Sigorta Şirketlerinin farklı özel şartlara sahip kasko ürünlerinin seçiminde mutlaka Acentenizin deneyimlerinden yararlanmanız önemle tavsiye olunur. 
Doğru poliçeyi yaptırabilmek için acente ile kurduğunuz iletişimde birincil riskleriniz ya da anlaşmalı servis ağı,ikame araç isteği,manevi tazminat teminatı,ihtiyari mali mesuliyet gibi teminatlar, müşteri ile birlikte kararlaştırılmalıdır.Böylelikle sigortalının risklerini doğru yönetmesi sağlanarak risk gerçekleşmesi halinde minimum zararla ya da sıfır risk ile poliçenin işlerliği sağlanmalıdır.
Poliçenin ihtiyaca ve risklere uygun düzenlenmesi ile birlikte sigortalı memnuniyeti sağlanmaktadır. Netice itibarı ile doğru teminat, uygun prim, danışman acente, güçlü şirket, hızlı hasar ödeme gibi ilkelerin işlerliği çok önemlidir.
 
Volkswagen Kasko  ile Sağladığımız  Avantajlar

- % 100 orjinal parçalar ile garantili onarım hizmetleri

- Cam hasarlarında herhangi bir ek ödeme olmaksızın orjinal cam değişimi

- Herhangi bir evrakla uğraşmaksızın hızlı hasar süreci yönetimi*

- Hasarlarda herhangi bir eskime payı düşülmemesi

- Yetkili servis güvencesi ile küçük hasarlarda kullanılabilecek “küçük onarım hizmetleri”

- Aynı marka/marka grubu ve aynı segmentte ikame araç desteği

- Pert ve hırsızlık hasarlarında da ikame araç hizmeti

- Anahtar ile araç çalınması hasarlarında herhangi bir muafiyet uygulanmaması

- 1.000 TL limitle kişisel eşya teminatı

* Hızlı hasar süreci yönetimi, hasarın niteliğine ve hasar tutarına göre değişkenlik göstermektedir.

Yetkili servisler haricinde yapılan hasar onarımlarında hasar tutarı üzerinden %30 muafiyet uygulanacaktır.

TEKLİF AL