Mühendislik Sigortaları

ANASAYFA ÜRÜNLER Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI

Alt yapı, üst yapı, yol, baraj, köprü, viyadük, apartmanlar, siteler, iş merkezleri, plazalar, oteller v.b. yapıların temelden inşaatın bitimine kadar ve bitiminden itibaren bir yıl daha bakım devresi dahil olmak üzere tüm risklere (All Risk) karşı, inşaatın yüklenici firmasını ve/veya taşeronlarını da içine alacak şekilde güvence altına alan bir sigortadır.
All Risk İnşaat Sigortası kapsamında, Toki, Emlak Konut gibi kurumlarla, özel inşaat şirketlerinin birlikte hareket ettikleri boş arsalarda üretilen inşaatlara ve/veya kentsel dönüşüm kapsamında bina inşası sırasında, şartnamede yazan teminatlar kapsamında tüm risklere karşı sigortalının korunduğu sigortadır. Bu poliçelerde İnşaatın bitirilmesini müteakip, 1 yıl bakım devresi adı altında teminatlar devam etmektedir. 
İnşaat sahası ve çalışma alanı içerisinde bu sigorta ile verilen teminatlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir;
İnşaat malzemelerinin inşaat sahasından çalınması.
Toprak kayması sonucu oluşan zararlar. 
Deprem ve/veya doğal afetler sonucu oluşan zararlar.
Terör, grev, lokavt, halk hareketleri sonucu oluşan hasarlar.
Yangın, yıldırım, infilak sonucu oluşan zararlar.
Sel sonucu oluşan zararlar
İş makinelerinin makine kırılma hasarları.
İnşaat sahasında üçüncü şahıslara verilen zararlar vb…
Ayrıca inşaat All risk sigortalarına ek olarak işveren mali sorumluluk sigortası ile de inşaatta çalışan SGK’lı işçiler de teminata alınmış olmaktadır. 


MONTAJ SİGORTASI
İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları tazmin edecek sigortadır. Sigorta bedeli sözleşme bedelidir ve montajı yapılacak üniteler, nakliye navlun, sigorta masrafları, varsa gümrük vergileri, resim ve harçlar, işçilik montaj ve işletmeye alma giderlerinden oluşur.

Eğer yapılacak proje, inşaat ve montaj işlerinin ikisini de kapsıyorsa bu yaygın olarak “İnşaat-Montaj Sigortası” terimiyle ifade edilir.


MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri bu sigortayla güvence altına alınır. Ek prim karşılığında, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj, ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları, makinelerin temel ve kaideleri, hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı (çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel vb. teminata dahil edilebilir) da alınabilir.

Makine kırılması sigortasının hedefi, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara karşı makineyi sigortalamaktır.

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI
Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi bozulma hasarlarına ve depreme karşı teminat veren sigortadır. Ayrıca hırsızlık veya teşebbüsü, hatalı dizayn, elektrik akımı, yangın nedeniyle söndürme, yıkma, kurtarma gibi bir çok eylem ve nedene bağlı hasarlar da teminata dahil edilebilmektedir.

E.C.S. olarak adlandırılan Elektronik Cihaz Sigortası bozulma ve diğer tüm riskler (Yangın tüm riskler) olarak teminat verebilen ALL RİSK poliçelerdir. 

Sigortaya konu cihazlar; EDP ve ofis cihazları, haberleşme ve radyo cihazları, tıbbi cihazlar, grafik endüstrisi cihazları, yayıncılık ve TV cihazları, alarm, test ölçüm ve otomasyon cihazları, havalandırma birimleri, neon ışıkları, reklam ve görüntü panelleri, aydınlatma sistemleri, v.b. makineleridir.DOĞAL GAZ SİGORTASI
Mühendislik sigortaları içerisinde Doğal Gaz Taahhüt firmalarının son tüketicilerin tesisatlarının projelendirilip, montajının yapılarak devreye alınmasıyla ilgili 3. Şahıs Mali Mesuliyeti de kapsayan poliçe türüdür. 
Bu poliçeler üçüncü şahıs durumundaki kişilere tazminat ödemektedir.

TEKLİF AL