İşyeri Paket Sigortası

ANASAYFA ÜRÜNLER İşyeri Paket Sigortası

İşyeri Paket Sigortası

İşyeri Paket Sigortası

En küçük esnaftan, meslek erbapları, ticarethaneler, imalathaneler, fabrikalar, plazalar, iş merkezleri, AVM’ler, oteller v.b. hemen hemen tüm iş kollarında tüm risklere karşı işletmenizin taşıdığı riskleri poliçede yazan koşullara bağlı olarak teminata alan poliçelerdir.
İŞYERİ PAKET SİGORTALARI içerisinde verilen ana ve ek teminatları şöylece sıralayabiliriz; 
Yangın, yıldırım, infilak, terör, hırsızlık, deprem, sel, dahili su, yangın mali sorumluluk vb. ile ilave ek teminatlar olarak da; işveren mali sorumluluk, ferdi kaza, üçüncü şahıs mali sorumluluk gibi teminatları paket olarak poliçe içerisinde verilmektedir.
İşyerlerinde öncelikli olarak beyan esas alınarak bir teklif çalışılır. Müşterinin teklifi kabul etmesi halinde faaliyet konusunun riskine göre Sigorta Şirketi ekspertiz çalışması yapar. Rapor doğrultusunda Sigorta Şirketi poliçeyi düzenler. 
Primin ve şartların oluşmasına etki eden faktörler;
-Deprem bölgesi.( Bulunduğu İl-İlçe )
-Yangın önlemleri 
-Sel-su riski 
-Terör (Bulunduğu il ve bölgeler.)
-Hırsızlık önlemleri 
-Teminat tutarları
Yukarıda teminat kapsamı belirtilen işyeri poliçesinin prim ve koşulları sigorta şirketlerince belirlenmektedir. İşletmelerin sigorta şirketine beyan edecekleri teminat değerleri muhasebe envanter kayıtlarına göre belirlenmelidir. Eksik ya da aşkın sigorta olmamalıdır. Kayıt altında olmayan ikinci el demirbaşlar ise poliçeye liste yapılarak belirtilmesi esastır.
 “Siz ticari risklerinizi düşünürken, bırakın diğer risklerinizi de biz güvence altına alalım.”

TEKLİF AL