Ferdi Kaza Sigortası

ANASAYFA ÜRÜNLER Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Kişilerin poliçe süresi boyunca başlarına gelebilecek olan, “kaza” olarak tanımlanan tüm riskleri güvence altında olabilecekleri bir poliçedir. Bu poliçe ile maddi ve bedeni zararları güvence altına almış olurlar. Merdivenden düşme, yolda yürürken kayıp düşme, kesik, trafik kazası gibi örnekler verilebilir. Ferdi kaza poliçesi “ölüm veya sürekli sakatlık halinde” kişinin kendisine, kanuni varislerine veya belirlediği lehtar’a poliçede belirlenen limitler dahilinde ödeme yapmaktadır. Bu poliçe içerisinde tedavi teminatı da isteğe bağlı olarak verilebilmektedir. 
Ferdi kaza poliçeleri şirket çalışanlarına da ayrıca grup ferdi kaza poliçesi şeklinde yapılabilmektedir. İşveren sigorta ettiren olduğundan vergiden düşülmektedir. İşveren bu poliçe ile çalışanına artı bir güvence sağlayarak, pozitif yönde bir yaklaşım göstermiş olacaktır. 

TEKLİF AL