Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut sigortaları, ülkemizde DASK poliçeleri ile birlikte sigorta sektöründe yerini alan ve faydalanılmaya başlanan çok uygun primlerle satın alınabilen deprem ek teminatları ile birlikte diğer tüm risklere (eşya v.b.) karşı koruyan bir poliçedir.
Konut paket sigortası içeriği; yangın, deprem, hırsızlık, terör, dahili su, sel, cam kırılması, eşyalara gelebilecek tüm zararlar, izolasyon eksikliği, ek asistans hizmetler v.b. olarak sıralanabilir.
Ayrıca komşulara verilen zararlar da yangın mali sorumluluk teminatı ile güvence altına alınmaktadır.
Konut Paket Poliçesi ev sahibi ve kiracılara ayrı ayrı düzenlenebilmektedir. Değerlerin tespitinde sigortalının beyanı esas alınmaktadır.
Örneğin bir daire sahibinin beyan etmesi gereken standart konular;
-T.C. kimlik numarası
-Konutun açık adresi
-Konutun brüt kaç m2 olduğu
-Eşya bedeli
-Cam bedeli 
Yukarıdaki standart beyan bilgilerinin yanı sıra ekstra dekorasyon, ziynet, koleksiyon, değerli madenler, değerli halılar v.b. ekstra teminatlar, poliçe risk kabul kriterlerine göre ilave edilebilmektedir.
Konut sigortalarında fatura şartı aranmaz. Beyan edilen değer üzerinden sigorta yapılır. Kilit altında bulunan tüm değerli maden ve eşyalar belirli limitler dahilinde teminata alınır.
Çilingir, elektrik, su tesisatı ve mecburi hallerde konaklama hizmeti v.b ek hizmetler bu poliçeye konu uygulamalardır.

TEKLİF AL