Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

TRAFİK SİGORTASI ( KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI )

Trafik sigortaları, 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunda tanımlı karayollarında seyreden tüm motorlu araçları kapsamaktadır. Yine aynı kanunda sürücülerin üçüncü kişilere karşı verebilecekleri zararları tanımlayan risklerin karşılandığı zorunlu bir poliçedir. 
Sigorta poliçesi olmadan seyir halinde trafik polisi kontrolü sırasında tespit edilen araçlar, yedi emine çekilerek bağlanmaktadır. Trafik cezasına ilaveten, çekici masrafı ve park masrafları ruhsat sahibinden tahsil edilmektedir. 
Sıfır araç alımında ya da 2.el araç alımlarında araç ruhsatının trafik şubesinden alınabilmesi için de zorunlu bir evrak niteliğindedir. Daha da önemlisi seyir sırasında üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlara uğraması neticesinde devreye giren bir sigortadır. Bu poliçe ruhsat sahibi kişi ya da tüzel kişilerin bu poliçe olmadan seyretmemeleri gereken, çok önemli teminatlara sahip poliçelerdir.
Trafik poliçelerinin teminatları bedelleri her yılbaşı Ocak ayında, Hazine Müsteşarlığınca yeniden belirlenir. Bu teminatlar tüm sigorta şirketleri tarafından zorunlu olarak standart şekilde uygulanmaktadır. Sadece sigorta şirketi ek hizmet olarak çekici yardımı, ambulans hizmeti gibi asist hizmetlerini isteğe bağlı olarak ilave edebilmektedirler.
Genel sağlık sigortası kanunu gereği poliçede alınan primin %10’u “Tedavi giderleri” karşılığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmaktadır. 
2014 yılı başından bu yana Trafik sigortalarında serbest tarifeye geçilmiştir. Sigorta şirketleri kendi hasar istatistik ve analizlerine göre fiyatlama yapmaktadırlar. Kazaların son yıllarda artarak devam etmesi ve ölümlü kazalardaki yüksek hasar ödemeleri neticesinde sigorta şirketleri fiyatlarını yukarı yönde arttırmak zorunda kalmıştır. Primin oluşmasına etki eden faktörler ise ruhsat sahibinin kişi ya da tüzel kişi olması, kişinin yaşı, cinsiyeti, araç sahibinin geriye dönük hasarları, aracın sınıfı (binek, kamyonet, kamyon, otobüs v.b.), ilgili sigorta şirketinin risk analizi, bulunduğu il, aracın markasına göre her bir sigorta şirketi kendi fiyatını belirlemektedir.
Trafik poliçeleri, karşı tarafın başka bir deyişle üçüncü şahısların, kişi başına ölüm/sürekli sakatlık ve araç başı- kaza başı, maddi ve bedeni zararlarını karşılamaktadır. Kaza yapan sigortalının aracında bulunan birinci derecede kan bağı olmayan kişilere de poliçede kanunen belirtilen limitler dahilinde tazminat ödemektedir. Aynı şekilde diğer araçların maddi ve bedeni zararlarını da kaza raporunda belirtilen kusur oranları çerçevesinde ödeme yapar.  
Araçta meydana gelen değer kaybı teminatı ile de yeni yasal uygulamalar gereği ödeme yapmaktadır. Örneğin arkadan 8/8 oranında kusurlu olarak çarpan araç öndeki araçta oluşturduğu değer kaybını eksper raporuna göre değerlendirip ödemektedir.
Kazalarda ruhsat sahibi hukuken sorumlu kişi ya da tüzel kişilerdir. Müteselsil sorumlu ise sürücüdür. Trafik sigortalarında sermaye yapısı güçlü sigorta şirketi ile çalışmak ve fiyatı ikinci planda değerlendirmek çok önemlidir. Sebebi ise değer kaybı bedellerinin de bu poliçeden artık karşılanıyor olmasıdır. Hasar aşamasında müşterisini hukuka sevk etmeden direkt ödeyebilen sigorta şirketleri tercih nedeni olmalıdır.
 Ayrıca Trafik Poliçenizi yaptırdığınız acente büyük önem taşımaktadır. Yılda bir kez yapılan poliçenin vade takibinin yapılması ve uygun primlerle sunulması Acentenizin hizmet kalitesiyle direk alakalıdır. 
İleride başınıza gelebilecek hasarlarda üzülmemek adına doğru Şirket ve Acente ile çalışmanızı önemle tavsiye ederiz. 

Mix Trafik Sigortası Mix Trafik Sigortası Mix Trafik Sigortası

TEKLİF AL