Hayata Devam Sigortası

ANASAYFA ÜRÜNLER Hayata Devam Sigortası

Hayata Devam Sigortası

Hayata Devam Sigortası

HAYATA YENİDEN BAŞLAMAK GEREKTİĞİNDE AKSİGORTA YANINIZDA

Aksigorta'nın bambaşka ayrıcalıkları hep sizinle.  Aksigorta Hayata Devam Sigortası ile ciddi bir hastalığa yakalanırsanız size dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz,

30.000 TL'den 110.000 TL'ye kadar değişen limitlerle

tazminat ödeyelim. Hayatınıza kaldığınız yerden devam edin.

Aksigorta Hayata Devam Sigortası ile neleri güvence altına alabilirsiniz?

- Sizin ve Ailenizin Huzurunu

- Tedavi Masraflarınızı

- Ağız ve Diş Vücut Sağlığınızı

- Vücut Sağlığınızı

Aksigorta Hayata Devam Sigortası hangi durumlarda işe yarıyor?

Hayata Devam Sigortası ile kendinizi aşağıda sıralanan durum ve tehlikeli hastalıklara karşı güvence altına alırsınız. Hastalığınızla ilgili tedavi masraflarını karşılayabilir ya da çalışmaya ara vermek zorunda kalmanız halinde kendinizi ve ailenizi daha güvende hissetmek için bu parayı kullanabilirsiniz.

 • Kanser 
 • Kalp Kapakçığı Ameliyatı
 • Kalp Krizi
 • Yanık (3. Derece)
 • Körlük
 • Alzheimer
 • Böbrek Yetmezliği Multipl Skleroz (MS)
 • İşitme Kaybı
 • Parkinson 
 • Uzuv Kaybı
 • Organ Nakli(Kalp, Karaciğer, Akciğer, Pankreas)
 • Aort Ameliyatı
 • Tedavi Destek Paketi

Aksigorta Hayata Devam Sigortası sayesinde bambaşka avantajlara sahip olursunuz!

Avantajlı Diş Paketi 

 • Diş hekimi muayenesi
 • Alt-Üst çene diş taşı temizliği (detertraj)
 • Tek diş röntgen filmi (periapikal)
 • Türk Diş Hekimleri Birliği fiyat tarifesiyle uygun fiyatlara ağız ve diş sağlığı hizmeti

Diyetisyen ve Psikolojik Danışmanlık

 • Anlaşmalı hekim ve kurumlarda yılda 1 kez ücretsiz diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmeti ile sonra ki seanslarda indirim. 

Hediye Check-Up

 • Doktor Değerlendirme (Sonuç)
 • Akcier Grafisi Tek Yönlü
 • EKG
 • Tam Kan Sayımı (18 Parametre)
 • Tam İdrar Testi
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • Total Kolestorol

Avantajlı diş paketi hizmetleri, yılda 1 kez sigortalının tercih edeceği anlaşmalı klinik veya hekim tarafından verilir. 44 27 27 numaralı Aksigorta Hizmet Merkezi'ni arayarak anlaşmalı kuruluşlar hakkında bilgi alıp Diyetisyen Danışmanlık Hizmeti'nden ilk seans ücretsiz, sonraki seanslarda indirimli olarak yaralanabilirsiniz.

10 SORUDA HAYATA DEVAM SİGORTASI

 

 1. Hayata Devam Sigortası ile Teminat Dahilinde Olan Hastalık ve Durumlar Nelerdir? Bu sigorta ile sigortalı;
 • Kanser,
 • Kalp, karaciğer, akciğer ve pankreas yetmezliği sebebiyle yapılacak organ nakilleri,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Körlük,
 • MS (Multiple Sklerosis),
 • Parkinson,
 • Alzheimer,
 • Yanık, (3. derece)
 • İşitme kaybı,
 • Uzuv kaybı,
 • Aort ameliyatı,
 • Kalp kapakçığı ameliyatı,
 • Kalp krizi

durum ve hastalıklarından birine yakalanması halinde poliçesindeki tutar kadar tazminat alır. Ayrıca bu ürünü satın alan müşterilere “Avantajlı Diş Paketi” ek olarak verilmektedir.

 1. Hayata Devam Sigortası'nda Yaş Sınırı Var mıdır?

Bu sigortaya ilk giriş yaşı 18 - 60 yaş aralığında olup kişiler birer yıllık sürelerle 70 yaşına kadar yenileme yaptırabilir.

 1. Önceden Herhangi Bir Tetkik İsteniyor mu?

Sigortalıya ya da sigorta ettirene başvuru sırasında; sigortalının poliçe kapsamındaki 12 durum ve hastalığın hiçbiriyle ilgili bir şikâyeti bulunmadığı, tanı almadığı ve tedavi görmediğine dair imzalı beyan formu alınır. Bu beyan esastır, başka bir ön tetkik vb. istenmemektedir. Sigortalanacak kişinin poliçe kapsamındaki durum ve hastalıklardan herhangi biriyle ilgili daha önce bir tanı almamış ve tedavi görmemiş olması gerekmektedir.

 1. Sigortalının Hayata Devam Sigortası'na Dahil Olduğu Günden İtibaren Teminatı Başlıyor mu?

Teminatın başlaması için poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmesi gerekmektedir. Poliçe kesintisiz olarak yenilendigi takdirde, yenileme yapılan yıllarda 90 günlük bekleme süresi uygulanmaz. Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günü beklemeden Avantajlı Diş Paketi'ni kullanabilir.

 1. Sigortalının Rahatsızlığı Ortaya Çıktığında Tazminatını Nasıl Alacak?

Sigortalı veya yakınları;

 • Durum ve hastalıkların teşhis tarihinden veya organ nakli ameliyat tarihinden itibaren 30 gün içinde tam teşekküllü bir hastane veya sağlık kuruluşundan alınacak raporla beraber, şirket genel merkezine veya bölge müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederek tazminat talebinde bulunmalıdır.
 • Sigortalı; teşhisi ile ilgili doktor, hastane veya sağlık kuruluşundan aldığı rapor ve diğer bütün belgeleri şirket genel merkezine veya bölge müdürlüklerine ibraz etmek mecburiyetindedir.
 • Şirket; vereceği tazminat talep formunun doldurulmasını, muayene raporunun ise teşhisi koyan doktor veya kurumca doldurulmasını ve tasdikini ister.
 • Şirket; hastalık ya da durumun gerçekleştiğine kanaat getirdikten sonra (hastalık ya da durumun kesin teşhisi veya ameliyat tarihinden sonra 30 günlük sürenin dolmuş olması ve sigortalının hayatta kalması kaydıyla) poliçede öngörülen kesinleşmiş tazminatı sigortalıya öder. Tazminatın ödenmesi halinde sigortacı primin tamamını almaya hak kazanır.
 1. Hayata Devam Sigortası'nın Teminatı Olan “Avantajlı Diş Paketi"nin Bana Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Sigortalı; poliçenin vadesi içerisinde yılda 1 kez ve tek seferde olmak üzere anlaşmalı klinik ve diş hekimlerinde ücretsiz olarak;

 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Alt - Üst Çene Diş Taşı Temizliği (Detertroj)
 • Diş Röntgen Filmi (Periapikal) hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Böylece sigortalımız yaklaşık 200 TL değerinde bir hizmetten ücretsiz faydalanmış olur. Ayrıca anlaşmalı klinik ve hekimlerden alınan tüm dental hizmetler, Türk Diş Hekimleri Birliği Taban Fiyat Tarifesi'nden sağlanacaktır. Böylelikle TDB Taban Fiyatları* ile yani çok uygun fiyatlara tedavi imkânı sunulacaktır.

 1. Avantajlı Diş Paketi'ni Kullanabileceğim Klinik ya da Diş Hekimlerinin Listesine Nereden Ulaşabilirim?

Anlaşmalı klinik ya da hekimlere dair bir liste verilmemektedir. Avantajlı Diş Paketi'ni kullanmak isteyen sigortalı 444, 27 27 Aksigorta Hizmet Merkezi'ni arayarak; hizmeti almak istediği yerin (il, ilçe belirterek) bilgisini verdiği zaman en yakın anlaşmalı klinik veya hekimin bilgisi verilerek kendisi için randevu alınmaktadır.

 1. Özel Sağlık Sigortası Olan Bir Kişiye Hayata Devam Sigortası Yapılabilir mi?

Özel sağlık poliçesi ya da herhangi bir sosyal güvencesi olan bir kişi de Hayata Devam Sigortası'na dahil olabilir. Özel sağlık sigortası ya da herhangi bir sosyal güvence bu tip hastalık ve durumlarda fatura karşılığı tedavi masraflarını ödüyor. Hayata Devam Sigortası ise bir sağlık tazminat poliçesidir. Kişi tazminatını bir seferde toplu olarak alır ve aldığı tazminatı ister tedavisinde kullanabilir isterse de dilediği şekilde harcayabilir. Üstelik özel sağlık sigortalarına genellikle diş teminatı dahil olmadığından, özel sağlık sigortası olanlara satış yapılırken özellikle Avantajlı Diş Paketi ön plana çıkarılabilir.

 1. Hayata Devam Sigortası'nda Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Sağlık sigortası genel şartlarındaki istisnalardan başka;

 • Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm, alkol kullanımı sonucu doğan rahatsızlıklar ve kazalar, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuların kullanılması ve yoksunluk sendromu sonucu oluşabilecek her türlü giderler,
 • Dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler ile tüm yarışlar, tüm profesyonel sporların sonucunda meydana gelecek hastalık ve sakatlık ile ilgili giderler,
 • Sigortalının intihara teşebbüsü veya kasıtlı olarak kendisini yaralaması sonucu ortaya çıkan durumlar,
 • HIV virüsü enfeksiyonları ile ilgili tüm giderler, AIDS ve komplikasyonları,
 • Sigortalanmadan önce var olan, teşhisi konulmuş ya da konulmamış şikâyet, hastalık ve maluliyetler ile sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavinin nüks ve komplikasyon giderleri,
 • Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş olsa dahi doğuştan gelen hastalık ve sakatlıklar, genetik hastalıklar, organ eksiklikleri, deformitelere ilişkin her türlü tetkik, tedavi, komplikasyon ve kontrol giderleri,
 • Poliçe kapsamında belirtilen durum ya da hastalıkların dışında kalan her türlü durum ve hastalık, kapsam dışıdır.
 • Poliçenin başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar, teminat kapsamı dışındadır. Sigortalının poliçe kapsamında belirtilen hastalık ya da durumlardan herhangi birinin teşhis veya ameliyat tarihini takip eden 30 gün içinde vefat etmesi halinde, tehlikeli hastalıklar tazminatı ödenmez ve poliçe kendiliğinden sona erer.
 1. Hayata Devam Tedavi Destek Paketi Nedir?

Sigortalıya "Hayata Devam Sigortası" kapsamında yer alan tehlikeli hastalıklardan kanser tanısı konulması durumunda anlaşmalı kurumlarda geçerli hizmet kapsamında; yılda bir kez ücretsiz öğretim üyesi muayenesi, PET- CT çekimi, bilgisayarlı tomografı, MR işlemleri uygulanacaktır. Ek olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulama seansları da ücretsiz olarak karşılanacaktır (ilaç, malzeme vb. giderler hariç). Ayrıca kemoterapi tedavisinde destek amaçlı, ilacın ilgili kuruma ulaştırılması hizmeti de verilmektedir. İlgili tedavi hizmetleri tehlikeli hastalık tazminat başvurusu itibarıyla 1 yıl süre için geçerlidir. Bu hizmetlerden yararlanmak ve anlaşmalı kuruluşlar hakkında bilgi almak için 444 27 27 Aksigorta Hizmet Merkezi'nin aranması ve randevu oluşturulması gerekmektedir.

 

 

TEKLİF AL