Yük taşıma sigortası fiyatları

ANASAYFA SİGORTA BLOG Yük taşıma sigortası fiyatları

Yük taşıma sigortası fiyatları

Ongun Sigorta

Malın sahipleri olarak taşıttığınız yükleri, gideceği yere kadar olan olası tüm risklere karşı emtia nakliyat sigortası yaptırmalısınız. Kara (Kamyon), Hava (Uçak), Deniz (Gemi), ve Demiryolu (Tren) ile taşınan ticari mallara, yurtiçi veya yurtdışı sevkiyatları için “emtia nakliyat sigortası” veya yük taşıma sigortası yapılmaktadır. Kullanılmış veya ikinci el mallar için yükleme ve boşaltma hariç teminat verilebilir. Sizlere, nakliyat sigortası konusunda 21 yıllık tecrübemiz ve özel uzmanlığımız sayesinde, “en kapsamlı ve en uygun fiyatlı yük taşıma sigortalarıyla” poliçeler düzenleyebiliriz. smiley

 

Emtia Nakliyat Sigortalarında, teminat türlerine göre poliçeler nelerdir?

>Geniş Teminat (İnstitute Cargo Clauses-A & ICC-A): Tüm Riskler (Yükleme, sevk ve boşaltma dahil tüm riskler)

>Dar Teminat (İnstitute Cargo Clauses –B): Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için Institute Cargo Clauses -C ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

>Tam Ziya Teminatı (İnstitute Cargo Clauses-C): Malın taşıma aracı ile birlikte hasara uğraması neticesinde, tüm değerini yitirecek şekilde yani tamamen zarar görmesi durumunda güvence verilir.

 

Nakliyat Sigortaları?

>Kati poliçe: Taşınacak mala ait olan tüm bilgilerin eksiksiz olarak poliçede yer alması ve poliçenin yürürlükte olmasıdır.

>Geçici poliçe & Flotan poliçe: Bu poliçeyle sevkiyata konu olan mala ait eksik bilgiler tamamlanana kadar (Örneğin: nakliye yapacak taşıtın plakası ve/veya ismi vb.), malların sigortasız kaldığı dönemde sigorta şirketi tarafından geçici bir çözüm sunulması amaçlanır. Ayrıca, bankadan akreditif kullanan sigortalılar için banka tarafından da yine flotan poliçeler istenir.

>Emtia Nakliyat Abonman Sözleşmesi: Sigortalı ve sigortacı, imzaladıkları yıllık abonman sözleşmesine bağlı olarak, ekonomik fiyat tarifesi üzerinden anlaşırlar. Böylece, sigortalılar, çok daha uygun primlerle sefer esaslı emtia nakliyat sigortalarını yapabilirler. Her bir poliçe için prim ödemesi yapılır. Mal yüklenmiş ve sevk bildirimi sonradan yapılmış olsa dahi yıllık abonman sözleşmesindeki araç başı yükleme ile sevke konu yıllık toplam mal bedelleri limitleri aşılmadığı sürece, mal (yük) güvence altında sigortalı olarak kabul edilir. Yüklemelerin sefer bildirimleri, sigortacıya sonradan da yapılabilir.

>Emtia Nakliyat Blok Abonman Sözleşmesi: Sigortalı ve sigortacı arasında imzalanan yıllık blok abonman sözleşmesine bağlı olarak, taşıması yapılacak malların, nakliyat sigortası primlerinde uygun tarife sağlanır. Ayrıca sigortalı (malın sahibi & sigorta ettiren), yıllık olarak taşınacak tüm malların nakliyat sigortası primlerinin tamamını peşin olarak sigorta şirketine öder.

 

Yük & Emtia Nakliyat sigortası fiyatları neye göre değişir?

>Taşınan malın cinsine

>Taşınan malın bedeline

>Malın ambalaj şekline

>Kalkış-varış yerine

>Taşıma vasıtasına

>Denizyolu taşımalarında gemi yaşına

>Poliçenin teminat kapsamına

 

Yurtiçi taşıyıcıların, kendilerini güvence aldığı sigorta nedir?

>Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

 

Yurtdışı taşıyıcıların, kendilerini güvence aldığı sigorta nedir?

>CMR Yurtdışı Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

CMR Konvansiyonu (Convention Marchandise Routier= Karayolu Eşya Sözleşmesi)

Nakliye işine aracılık eden komisyoncular “FFL Sigortası” ile kendilerini nasıl güvence altına alırlar?

 

Güvenli ticaretin en güvenilir yolu, yüklerinizi sigortalatmak olmalıdır!

Hemen arayın ve uzman arkadaşlarımız size yardımcı olsun… smiley

 

#YükTaşımaSigortasıFiyatları

#EmtiaNakliyatSigortasıFiyatları

#EnUygunNakliyatSigortalarıTEKLİF AL