Yük Sigortası Fiyatları

Ongun Sigorta

Yük Sigortası Nedir?

Taşımacılık sektöründe yük sigortası veya diğer bir adıyla nakliyat emtea sigortası olarak da bilinen ve genellikle karayolu ve denizyolu taşımacılığında kullanılan bir terimdir. Taşınan yük sigortası,  yurtiçinde içinde veya uluslar arası taşımalarda, taşınan malın A noktasından B noktasına varana kadar olan süreçteki risklerini teminat altına alan sigortadır.


Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Nedir?

Yükü taşıyan nakliyecinin, taşıdığı yüke karşı kendi sorumluluğunu yerine getirdiği sigortadır. Tahmini araç başı maksimum yükleme bedeli ile yıllık maksimum toplam taşıma bedeli üzerinden, taşıyıcılar için düzenlenen sigortalardır. Taşıyıcılar, yükleme boşaltma, istihap haddi, istifleme, hız sınırı, trafik kuralları gibi konulardan sorumludurlar.


Emtea Nakliyat Sigortası Nedir?

Yükü taşıtan mal sahibinin, Yurt İçi veya Yurt Dışı taşımalarında, A noktasından B noktasına kadar nakliyat sigortasında belirtilen risklere karşı kendisini koruduğu sigortalardır.


Yükü Taşıyan İle Yükü Taşıtan Arasındaki Çapraz Sorumluluk?

Nakliyecinin kusuru sonucu taşınan mala gelen zararlar, taşıyıcı sorumluluk sigortasından karşılanır.

Nakliyeci kendisini taşıyıcı sorumluluk ile korurken, yükü taşıtan sigortalı da malının başına taşıma sırasında gelebilecek tüm zararlara karşı, emtea nakliyat sigortası ile güvence altına alacaktır.

Dolayısıyla her iki tarafta hasar durumunda kendi poliçeleri üzerinden hasar tazminat başvurularını yaparak hem kendi menfaatlerini, hem de  karşılıklı olarak menfaatlerini koruyabileceklerdir. Böylelikle önce sigortalının zarar gören malının bedeli kendisine ödenir. Sonrasında ise taşıyıcı kusurlu bulunur ise sigortalının hasarı taşıyıcı sorumluluk sigortasından rücu edilebilir.


Emtea Nakliyat Abonman Sigortası nedir?

Malı taşıtan sigortalının, sigortacı ile yıllık olarak belirlediği; kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları için bir yıl boyunca ve taşınan mal bedeline göre nakliyat sigortası tarife primlerini sabitleyerek anlaştıkları, nakliyat sigortası sözleşmeleridir.

Nakliyat sigortası abonman sözleşmeleri, taşınacak malların yüklemelerinde, araç başı ve yıllık olarak yaklaşık maksimum taşınan mal bedelleri çerçevesinde, en düşük muafiyetlerle en uygun nakliyat sigortası primleri ödeyeceğiniz, avantajlı anlaşmalardır. Her bir poliçe primi, sefer esaslı olarak poliçe düzenlendikçe ödenir.


Emtea Nakliyat ?Blok Abonman? Sigortası nedir?

Blok Abonman Nakliyat Sigortası sözleşmeleri, emtea nakliyat abonman sözleşmelerindeki gibidir.

Tek farkı ise Blok Abonman anlaşma tarihinden itibaren, taşınacak olan yükün nakliyat sigortası primlerinin, bir yıllık ve peşin olarak sigorta şirketine ödenmesidir.


Nakliyat Sigortası Fiyatları?

Mallarınızı sigortasız yola çıkarmayınız çünkü;  taşıyıcı iseniz kamyonunuz elden gidebilir, malı gönderen yükün sahibi iseniz de sermayeniz zarar görebilir. Finansal olarak altından kalkamayacağınız risklerinizi mutlaka sigortalamalısınız!

Karayolu Nakliyat Sigortası Teklifi

Denizyolu Nakliyat Sigortası Teklifi

Havayolu Nakliyat Sigortası Teklifi

Nakliyat Yıllık Abonman Sigortası Teklifi

Taşıyıcı Sorumluluk Teklifi

Nakliyat Sigortası Merak Edilen Sorular?

Nakliyat Sigortası Uzmanına Sor?

#EmteaNakliyatSigortası #NakliyatSigortası #YükSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL