Yeni Nesil Sigortacılık ve X, Y, Z Kuşakları

ANASAYFA SİGORTA BLOG Yeni Nesil Sigortacılık ve X, Y, Z Kuşakları

Yeni Nesil Sigortacılık ve X, Y, Z Kuşakları

Ongun Sigorta

Dünyamız, yirmi birinci yüzyılda teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimiyle birlikte, iletişimde ve sosyal hayatta birçok değişiklik yaşamıştır. Toplumda yeni neslin son temsilcileri olarak bilinen, Z kuşağı gençleri, bu teknolojik değişimden en çok etkilenen kuşaktır. Z kuşağı, doğumundan itibaren teknolojiyle gözünü açıp, 2021 yılına kadar da teknolojiyle yaşamlarını sürdüren genç bireylerdir. Özellikle yeni nesil gençler, dokunmatik ekranlı Android cep telefonları sayesinde haberleşmekte ve sosyalleşmektedirler. Cep telefonlarında internet tabanlı çalışan uygulamalarla, çok farklı bir iletişim dünyasının içerisindedirler. Bireyler; diğer insanlarla kendi sosyal hayatlarını ve son durumlarını, dijital mobil teknoloji üzerinden anlık paylaşarak, farklı deneyimler yaşamaktadırlar. Kurumlar da teknolojinin getirdiği nimetlerden yararlanmak suretiyle, profesyonel hayatlarını, dijital iletişim dünyasının içerisinde devam ettirmektedirler. Dolayısıyla, bireyler ve işletmeler iş yapış biçimlerini teknoloji temelli olarak şekillendirmek ve geliştirmek zorunda kalmışlardır. İnsanlar veya kurumlar; mobil uyumlu kurumsal web siteleri, e-ticaret siteleri, mobil uygulamalar ve yeni yazılım teknolojileri sayesinde, bankacılık-sigortacılık, e-ticaret (alış-veriş), haber siteleri, forum siteleri, sosyal medya uygulamaları, mesajlaşma (yazılı, sesli ve görüntülü), online canlı bağlantılar, görüntülü konuşma, internette video yayınlama vb. internet tabanlı tüm dijital ortamlarda, istedikleri her şeye çok daha kolay ve hızlıca erişme imkanına sahip olmaktadırlar. Birkaç yıl öncesine kadar fiziki olarak halletmemiz gereken birtakım işler, dijital dünyada insanların ayağına getirilmiştir. Böylece, insanlar mobil cihazlarla yerlerinden kalkmadan online olarak hızlıca işlemlerini tamamlayabilmektedir.   

ONGUN SİGORTA BLOG

 

X, Y, Z Kuşakları ve Özellikleri

 

X Kuşağı: 

Geçmişten günümüze, gelenekseli temsil eden son kuşaktır.

 

Yılları: 1965 - 1979 

 

Özellikleri

 

1- Aidiyet duyguları geliştiği için yüzeysel ilişkilerden kaçınırlar. 

 2- Yeniliklere açık olmakla birlikte geleneklere bağlıdırlar. 

 3- Teknolojiyi sadece ihtiyaçları oranında kullanırlar. 

 4- Dini değerlere, kültüre ve maneviyata önem verirler. 

 5- Onlar için aile saygı duyulması gereken en önemli kurumlardan biridir. 

 

 

Y Kuşağı: 

Ağırlıklı olarak geleneksele daha yakın fakat, dijitalin başlangıç noktasına da şahitlik etmiş bir kuşaktır.

 

Yılları: 1980 - 1989 

 

Özellikleri:

 

1- 90'lı yıllarda çocuk ve genç oldukları için toplumsal ve kültürel bazda yaşanan büyük değişimlere doğrudan tanıklık ettiler. 

 2- Sorgulayan bir yapıya sahip oldukları için ön yargıdan uzaktırlar. 

 3- Aile bağlarına ve arkadaşlığa önem verirler. 

 

 

Z Kuşağı: 

Dijital çağı temsil eden ilk kuşaktır.

 

Yılları: 1990 - 2012

 

Özellikleri 

 

1- Sıkılgan bir yapıya sahip olan Z kuşağı, yolculuk yapmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi severler. 

 2- Teknoloji onlar için bir yaşam tarzıdır. 

 3- Aidiyet duyguları gelişmemiştir. 

 4- Toplumsal değerlere ve kurumlara karşı mesafeli bir tutum sergilerler. 

 

Ongun Sigorta ile A’dan Z’ye Sigortacılık

Günümüzde tanımlanan son üç kuşak:

X: Gelenekçiler 1965 - 1979 

Y: 1980 - 1989 

Z: 1990 - 2012 Dijitalin Yerlileri “En son nesil”

2012 ve sonrası Alfa kuşağıdır.

 

Z Kuşağının doğumundan itibaren teknoloji hayatlarına girmiştir. Böylece geçmiş dönem geleneksel yaşamından ayrışarak, farklılaşmak durumunda kalmıştır.

Z Kuşağı; alfabenin son harfidir ancak, teknoloji alfabesinin de ilk harfidir. smiley

Z kuşağı nesli, internet tabanlı Dijital Mobil Teknolojilerin ilk sahipleridir. smiley

ONGUN SİGORTA acente olarak, A’dan Z’ye tüm kuşakları sigorta ürünleri ile buluşturmaktadır. Ancak acentemiz, Z kuşağına yönelik olarak empati kurup, yeni iletişim köprüleri oluşturmaktadır. Bize göre Z kuşağı, insanlığın teknolojik düzlemde ilerlemesinde öncü rol oynayan önemli bir nesildir.

 

Geleneksel ile Dijital İletişim

Günümüzde geleneksel diye tabir ettiğimiz dönem (X ve Y kuşağı), insanların dijital teknolojiyi yoğun kullanmadıkları zaman dilimi olarak düşünülebilir. Dijital iletişim çağı; tüm internet tabanlı mobil iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği ve bireyler ile kurumların hayatlarına bu teknolojilerin tam olarak yerleştiği dönemdir. Bu dönem Z kuşağı ve sonrası olarak tarif edilebilir. İnsanların kullanımlarına sunulan teknolojilerle birlikte, toplumsal hayatlar her dönemin kendi içerisinde mutlaka etkilenir. Ancak, Z kuşağının doğumundan günümüze kadar, onların dijital dünya içinde süregelen kazanım ve alışkanlıkları çok önemlidir. Bu alışkanlıklar, ileriki yaşlarında da teknolojiyle paralel olarak gelişmeye devam edecektir.

 

“ONGUN SİGORTA” ve “Yeni Nesil Sigortacılık”

Acentemizin, bu bölümde dikkat çekmek istediği bazı değerlendirmeler vardır.

Şöyle ki; acentemiz sigortacılık faaliyetlerinde; X, Y ve Z kuşaklarına aynı mesafede yaklaşmanın yanı sıra, Z kuşağını biraz daha iyi anlamak ve yeni iletişim yöntemleri ile onların penceresinden hayata bakabilmek için elinden geleni yapmaktadır.

Acentemiz, sigorta ürünlerini, bu kuşağın anlayabileceği sadelikte ve biçimde sunmak için çalışmalar yapmaktadır. Şirketimiz; gençlerimizin sigorta alanındaki talep ve ihtiyaçlarını belirleyip anlayarak, ürün ve hizmetlerini sunar.

SİGORTA TEKLİF

 

#YeniNesilSigortacılık

#ZKuşağıSigortacısı

#YeniNesilSigortaÜrünleriTEKLİF AL