Yangın sigortası nedir ve neden yapılır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Yangın sigortası nedir ve neden yapılır?

Yangın sigortası nedir ve neden yapılır?

Ongun Sigorta

Yangın sigortasını tanımlamak gerekirse; İçerisinde yangın sigortası teminatı barındıran ve yangın paket sigortalarının da temelini oluşturan bir sigorta türüdür.
Yangın sigortasında; sigortalı riziko adresinde bulunan malların, yangın, yıldırım veya infilak nedeniyle doğrudan malların başına gelen maddi zararlar karşılanır. Ayrıca, yangın ve infilak sonucunda meydana gelmesi şartıyla duman, buhar ve hararetin, sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, yine yangın sigortasından karşılanır.

Yangın Sigortası mevzuat
5684 sayılı sigortacılık kanunu kapsamında, yangın sigortası genel şartları tarif edilerek düzenlenmiştir. Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen poliçe çeşitlerinde (işyeri, konut vb.) yangın başta olmak üzere yangın sigortası genel şartları kapsamında birçok teminata poliçede yer verilmektedir. Sizlere aşağıda, yangın sigortasının kapsamı hakkında bilgilendirmeler yapmak istedik. Yangına sebep olan doğal veya doğal olmayan durumlara karşı poliçede belirtilen teminatları aşağıdaki genel şartlarda görebilirsiniz. Örneğin;  deprem sebebiyle sigortalı riziko adresinde bir yangın çıkabileceği gibi, elektrik kontağı sebebiyle de aynı adreste yangın meydana gelebilir. Yangın paket sigorta poliçesi, birçok sebepten dolayı oluşabilecek yangınlara karşı güvence sağlamaktadır. smiley

Yangın Sigortası Genel şartları
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar güvence sağlanmaktadır.
(Kaynak: https://tsb.org.tr/media/attachments/Yang%C4%B1n_Sigortas%C4%B1_Genel_Sartlar%C4%B1.pdf)

Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
1.2- Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta bedelinin kapsamı içindedir. Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz.
(Kaynak: https://tsb.org.tr/media/attachments/Yang%C4%B1n_Sigortas%C4%B1_Genel_Sartlar%C4%B1.pdf)

Yangın Sigortasında ek sözleşme ile verilen teminatlar;
Aşağıda, yangın sigortası genel şartları kapsamı dışında, yangın paket sigortalarına ilave edilebilecek ek teminatları görebilirsiniz;
3.1- Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen (yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı zararlar da dahil olmak üzere) tüm zararlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre bu teminat kapsamı içine alınabilirler:
1.1- Grev, lokav, kargaşalık, halk hareketleri
1.2- Terör
1.3- Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
3.2- Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki hallerin neden olduğu yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ek sözleşme olmasa da teminat kapsamı içindedir.
2.1- Kar ağırlığı
2.2- Sel ve su baskını
2.3- Yer kayması
2.4- Fırtına
2.5- Dahili su
2.6- Duman
2.7- Taşıt çarpması
7.1- Kara Taşıtları
7.2- Deniz Taşıtları
7.3- Hava Taşıtları
2.8- Kötü niyetli hareketler
3.3- Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:
3.1- Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
3.2- Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
3.3- Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kağıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri.
3.4- Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç)
3.5- Emanet ve ariyet mallar.
3.6- Enkaz kaldırma masrafları.
3.7- Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet.
3.8- Yangın ve infilak mali sorumluluğu. (Yangın ve infilak mali sorumluluğu ek sözleşmeyle bu genel şartlara ve ilişik kloza göre teminat kapsamı içine alınabilir.)
3.9. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.
(Kaynak: https://tsb.org.tr/media/attachments/Yang%C4%B1n_Sigortas%C4%B1_Genel_Sartlar%C4%B1.pdf)


#YangınSigortasıNedir
#YangınSigortasıNeleriKarşılar
#YangınSigortasıNeİşeYarar


TEKLİF AL