Yabancılara Sağlık Sigortası Sistemi

ANASAYFA SİGORTA BLOG Yabancılara Sağlık Sigortası Sistemi

Yabancılara Sağlık Sigortası Sistemi

Ongun Sigorta

Değerli sigortalılar, T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığının Genel Sağlık Sigortası GSS hakkındaki genel bilgilendirmeleri ile özellikle yabancılara ilişkin sağlık sistemindeki uygulamalarını açıklayan yazısını, aşağıda sizlere aktarmak istedik. Kamu otoritesi, yasal mevzuata ilişkin uygulamalarda değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Aşağıda yapılan açıklamalarda, ülkemiz vatandaşlarını da kapsayan Genel Sağlık Sigortası GSS’nin geçici koruma statüsünde olan yabancılara dair uygulamalarının da nasıl olduğu anlatılmaktadır.  Ayrıca, göç idaresinin açıklamalarında, GSS sisteminin neleri kapsadığı, sağlık sistemimizin nasıl işlediğine dair bilgilere yer verilmiştir. smiley

Ülkemizde ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklular ile ayrıca eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin, Özel Yabancı Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunludur. smiley

Geçici Koruma kapsamında ülkemizde bulunan Suriyeli yabancılar, Genel Sağlık Sigortası GSS kapsamındaki yasal uygulamalara ve ilgili mevzuata tabidir.

&

Göç İdaresi Başkanlığı Açıklamaları

Sağlık

Türkiye’de sağlık hizmetleri oldukça geniş imkânları olan ve karışık bir yapıya sahiptir.

Özel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısı olmanız halinde sigortanızın kapsamına göre sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz, sigortalı değilseniz sağlık hizmetlerinden ücretli olarak faydalanabilirsiniz. Sağlık hizmetlerinden etkin yararlanabilmeniz için öncelikle İl Göç İdaresi Müdürlüklerine kayıt olmanız ve Türkiye’de bağlı bulunduğunuz statünün sağlık hizmetlerinden hangi kapsamda verildiğini bilmeniz gerekmektedir.

Türk sağlık sistemi; acil sağlık hizmetleri, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinden oluşmaktadır.

 

Acil Sağlık Hizmetleri

Acil sağlık hizmetleri kaza, yaralanma, ani oluşan sağlık problemleri gibi acil durumlarda kişilere verilen sağlık hizmetlerini kapsar.

Ambulans Hizmetleri: Acil durumun varlığı halinde 112 numarasını arayarak ulaşabileceğiniz tıbbi yardımdır. 112’yi aradığınızda acil durumun gerçekleştiği yer bilgilerini, hasta ya da yaralı sayısı gibi bilgileri vermeniz gerekmektedir. 112 yetkilileri size doğru sağlık hizmetini sunmak adına ek sorular sorabilir, yetkililerin sorularına doğru ve eksiksiz cevap vermeniz hayati önem taşımaktadır.

Hastane Acil Servisleri: Hastanelerin bünyesinde bulunan ve 24 saat hizmet veren acil servisleridir. Bu servislere yalnızca acil durumların varlığı halinde başvurmanız gerekmektedir. Acil servislerde genel olarak ilk tıbbi müdahale ve karşılama hizmeti verilmektedir.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Birinci basamak sağlık hizmetleri Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Göçmen Sağlığı ve Gönüllü Sağlık Merkezlerinde verilmektedir. Bu merkezlerde genel olarak; ayakta tanı ve tedavi, bağışıklama (aşılama) hizmetleri, bulaşıcı hastalık ve salgın ile mücadele hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, bebek, çocuk ve ergen sağlığı gibi hizmetler verilmektedir.

Göçmen Sağlığı Merkezleri geçici koruma altına alınan Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde oluşturulmaktadır ve bu merkezlerden yalnızca geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler faydalanmaktadır.

112’yi aradığınızda acil durumun gerçekleştiği yer bilgilerini, hasta ya da yaralı sayısı gibi bilgileri vermeniz gerekmektedir

 

İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin dışında, tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu sağlık tesisleridir.

İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ile dal hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel hastaneler ve tıp merkezleridir.

Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, dal hastaneleri ve üniversite hastanelerini kapsamaktadır.

Bu sağlık kuruluşlarında acil sağlık hizmetlerinin yanı sıra ayakta tanı ve tedavi hizmetleri, yataklı tedavi hizmetleri, cerrahi işlemler (ameliyat vb.), ruh sağlığı hizmetleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmektedir.

182 numaralı telefon hattından ya da www.hastanerandevu.gov.tr adresinden kamu hastanelerinden randevu alabilirsiniz. Randevu almanız hastanelerde bekleme sürenizi azaltarak daha kaliteli hizmet almanızı sağlar. Ancak randevu sistemine üniversite hastaneleri ve özel hastaneler dahil değildir.

 

Sağlık Sigortası Sistemi

Türkiye’de yaşadığınız süre boyunca sağlık sisteminden etkin faydalanmak için sigorta yaptırmanız yararınıza olacaktır. Özel sağlık sigortası yaptırmanız halinde sigorta poliçenizin kapsamına göre hizmet alabilirsiniz. Özel sağlık sigortası birçok sigorta şirketi tarafından farklı kapsamlarda ve farklı ücretlere göre belirlenmektedir. Size en uygun sigortayı seçmek için sigorta acenteleri ile görüşmeniz ve detaylı araştırma yapmanız faydalı olacaktır.

Genel sağlık sigortası ise sosyal güvenlik il müdürlüklerince yapılan yani kamu otoritesi tarafından yapılan sigortalardır. Genel sağlık sigortası yaptırmak için Türkiye’de 1 yıl ikamet etme şartı aranır. Ancak Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler bir yıl ikamet şartına bakılmaksızın okullarına ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunurlarsa genel sağlık sigortası yaptırabilirler.

Genel sağlık sigortası yaptırmak için aşağıdaki belgeler ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurabilirsiniz;

‣ İkamet izni belgesi,

‣ İlgili yabancı ülke Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi,

‣ Taahhütname (talep) formu Ancak uluslararası koruma başvuru ve statüsü sahibi yabancılar, geçici korunan Suriyeliler ve vatansız olarak tanınan kişiler genel sağlık sigortası sistemine kaydedilir ve primleri devlet tarafından ödenir.

 

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı

Genel sağlık sigortası sistemine dahil olduğunuz zaman sağlık hizmetinden siz, eşiniz ve 18 yaşını doldurmamış olan çocuklarınız faydalanabilir. Ancak lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış çocuklarınız, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklarınız ile malül olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarınız, geçimini sağladığınız anne ve babanız da sağlık hizmetinden yararlanabilirler.

Genel sağlık sigortası kişinin ikamet izninin sona ermiş olması, yabancı bir ülkede sigortalı olması, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılması, ölüm ve gaiplik gibi nedenlerle sonlandırılır.

Yurt dışında Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişilerin sigortaları Türkiye’de geçerli sayılmamaktadır. Ancak 28 ülke ile imzalanan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında bu kişilerin sigortaları Türkiye’de de geçerli olabilmektedir. Detaylı bilgi için http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_ islemler/sosyal_guvenlik_sozlesmeleri adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye hastane sistemi genel olarak yukarıda anlatıldığı gibidir. Ancak ülkemizde farklı statülerde bulunan yabancılar farklı şartlarda sağlık hizmetinden faydalanmaktadır. Statüler bazındaki farklılıklar aşağıdaki gibidir.

 

Geçici Koruma Kapsamında Ülkemizde Bulunan Suriye Uyruklu Yabancı İseniz;

Sağlık hizmetlerinden faydalanmanız için öncelikle İl Göç İdaresi Müdürlüklerine kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra ikamet ilinizde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz ancak İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yol İzin Belgesi olan kişiler ikamet ilinizin dışında, belgenizin geçerli olduğu sürelerde sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Üniversite ve özel hastanelere sevksiz doğrudan başvuramazsınız ancak acil hal kapsamında doğrudan veya 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile başvurabilirsiniz.

Geçici Koruma Kimlik Belgeniz yoksa sağlık hizmetlerine erişiminiz kısıtlanmaktadır. Bu durumda yalnızca acil sağlık hizmetlerinden, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bağışıklama (aşılama) hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Sağlık hizmetlerinden eksiksiz olarak faydalanmanız için en kısa sürede İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

 

Eczaneler ve İlaç Satın Alma

Doktorunuz ilaca ihtiyacınız olduğunu düşünürse, size bir reçete yazabilir. İlaçlarınızı eczanelerden temin edebilirsiniz. Antibiyotikler gibi birçok ilaç sadece reçete ile alınabilir. İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta (günde 2 defa, 12 saat arayla vb.), ne kadar süre (kaç gün) kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağı belirtilmektedir. İlaç, doktorunuz tarafından önerilen süre boyunca kullanılmalıdır. İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli, doktora danışmadan doz değişikliğine gidilmemelidir.

İlaçların üzerindeki etiketleri ve talimatları dikkatli bir şekilde okumanız ve anlamamanız durumunda sormanız gerekir. 19:00– 09:00 saatleri arasında sadece nöbetçi eczaneler görevlidir. Yakınınızda bulunan nöbetçi eczanelerin adres ve telefonları, diğer eczanelerin vitrinlerinde belirtilmekte, yerel gazete ve internet sitelerinde yayınlanmaktadır.

Özel sağlık sigortanız varsa doktor ve ilaç masraflarını önce kendiniz ödersiniz. Faturaları ve reçeteleri sigortanıza ilettiğinizde, yaptığınız masraflar karşılanır.

Kaynak: https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/Yayinlar/Brosurler/4_SAGLI%CC%87K_BROSURU_-2.pdf

 

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

#YabancılaraSağlıkSigortasıSistemi

#İkametİzniSağlıkSigortası

#YabancıUyruklularaSağlıkSigortası

#YabancıÖğrencilereSağlıkSigortası

#EnUygunYabancıSağlıkSigortası

 TEKLİF AL