Yabancı Sağlık Sigortası 2022

ANASAYFA SİGORTA BLOG Yabancı Sağlık Sigortası 2022

Yabancı Sağlık Sigortası 2022

Ongun Sigorta

Ülkemizde vize ve ikamet izni alabilmek için zorunlu olarak yaptırılan Yabancı Sağlık Sigortasında, 01 Ocak 2022’ den itibaren yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Teminat içerik değişiklikleriyle birlikte, yıllık primler de artmış oldu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) 22.06.2021 tarih ve 371518 sayılı yazı ile yayınlanan “Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortaları Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/8)“ kapsamında 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortalarında değişiklik olmuş tur. Genelge için TIKLAYINIZ

 

Yabancı Sağlık Sigortası “Asgari Poliçe” içeriği

Poliçe teminat tablosu aşağıda belirtildiği gibi güncellenmiştir.

 

Sigortalı talebi ile “Poliçe İptal” koşulları

Sağlık Sigortası sözleşmelerinin Sigorta Ettiren/Sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşullardan en az birinin bulunmasına bağlıdır.

 

  1. İkamet izin süresini kapsayan yeni bir sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazı,
  2. İkamet izninin iptali veya ikamet izninin uzatılmaması,
  3. 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı,

ç) İkamet izni başvurusunun reddi veya ikamet izni başvurusundan karar öncesinde vazgeçilmesi.

 

Tazminat ödenmemiş olması ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi kaydı ile poliçe iptal talebinin ulaştığı gün itibariyle gün esaslı iptal edilir. Ancak sigortalıya tazminat ödenmişse ve ödenen tazminat tutarı, gün esasıyla sigortacının hak ettiği primden az ise, hak edilen prim ile ödenen prim arasındaki fark sigortalıya iade edilir. Ödenen tazminat tutarı, gün esasıyla sigortacının hak ettiği primden fazla ise, muaccel kuralı uygulanarak prim iadesi yapılmaz.

 

Yabancı Sağlık Sigortası

için

hemen arayın

poliçenizi hazırlayalım…

smiley

 

 

#YabancıSağlıkSigortası2022
#İkametİzniSigortası
#YabancılaraSağlıkSigortası
#YabancıSağlıkSigortasıFiyatları
#EnUygunYabancıSağlıkSigortası

 

 

 TEKLİF AL