Uluslararası sigorta

Ongun Sigorta

Yeşil Kart?

Yeşil Kart Sertifikası, Türk Hükümeti’nin de imzaladığı 1959 tarihli Strasbourg anlaşması çerçevesinde, yeşil kart sistemine dahil olan ülkelere, Mali Mesuliyet Poliçesinin uluslararası uzantısı şeklinde, “kaza mahalli ülkenin mevzuatı ve limitleri dahilinde teminat veren”, uluslararası, yeşil renkli ve tek format ile düzenlenen bir belgedir. Yeşil Kart Sigortasının geçerli olduğu ülkeler aşağıdaki gibidir;

 

Yeşil Kart Sigortası yaptırmak için gerekli belge nedir?

Poliçenin tanzim edilebilmesi için sigortacınıza, Araç Ruhsatı ve geçerli Trafik Sigortası sunulmalıdır.  

 

Yeşil Kart ne zaman devreye girer?

Yeşil Kart, olası bir trafik kazasının meydana geldiği ülkede yapılması zorunlu olan Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına eşdeğerdir. Dolayısıyla kazanın meydana geldiği ülkede yürürlükte olan trafik sigortası mevzuat, kapsam ve limitleri çerçevesinde teminat sağlanır.

 

Yeşil Kart hangi hasarları karşılar?

Yeşil Kart, trafik kazasının gerçekleştiği ülkenin trafik sigortası şart ve limitleri kapsamında devreye girer. Yeşil Kart, Trafik kazasının olduğu ülkede geçerli olan trafik sigortası şart ve limitleri dahilinde başkasına zarar verilmesi durumunda zarara uğrayanın hasarını karşılamaktadır. Dolayısıyla yeşil kart, kazanın yapıldığı ülkedeki mali sorumluluk teminatlarını devreye alır. Araç sahibinin kendi aracında oluşan hasarlar karşılanmaz.

 

Yurt dışında kendi aracınıza gelen zararlar nasıl karşılanır?

Yurt dışında, Yeşil Kart sistemine üye olan ülkelerden herhangi birinde meydana gelen bir trafik kazasında, Yeşil kartı olan araç trafik kuralına göre kusurlu ise karşı aracın hasarını karşılar.

Ancak, çarpma-çarpışmalı bir kazada araç sahibi tamamen kendisi kusurlu olabilir. Veya tek taraflı bir kazada aracına maddi zarar verebilir. Böylesi durumlarda ülkemizde yaptırılan kasko poliçesine, “yurt dışı teminatı” ekletilerek, araç yurt dışında da güvence altında olacaktır. 

 

Yeşil Kart Belgesi rengi hakkında?

B.M. Avrupa Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi Yol Ulaşım Çalışma Grubu tarafından kabul edilmiş formda ve yeşil renktedir. Yeşil Karta üye olan ülkeler aynı belgeyi kullanırlar.

 

Yeşil Kart Geçerlilik Süresi?

Kartın üzerinde başlangıç ve bitiş tarihi yazar. Bu tarihler aracın gidilen ülkede bulunacağı tarihleri kapsayacaktır. 15 günden başlayarak, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay ve 7-12 ay arası şeklindedir.

 

Yeşil Kartta hangi bilgiler yer alır?

Yeşil kartta; ülke kodu, belgeyi düzenleyen sigortacının kodu, kartın numarası, sigortalı aracın plakası, şase numarası, markası, tipi, poliçe hamilinin isim ve adresi ile sigortacının adı ve adresi yazılıdır. Yeşil Kartın üzerine sonradan eklenmiş her türlü not geçersizdir. 

 

Yeşil Kart Merkezi Bürosu?

Yeşil Kart sisteminin işleyişini sağlamak için her üye devlet, kendi ülkesinde “Büro” adı verilen kurumları oluşturmuştur. Bu büroların bugün merkezi Brüksel’de yer alan Bürolar Konseyidir. Yeşil Kartın işleyişi ve yönetiminden sorumlu olan Uluslararası Bürolar Konseyi; B.M. Avrupa Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi Yol Ulaşım Çalışma Grubuna bağlıdır. Türkiye’deki Yeşil Kart yetkili bürosu, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosudur.

 

Yeşil Kart Primi hangi döviz cinsinden ödenir?

Yeşil Kart Primi tüm üye ülkelerde Euro’dur. Sigortalı sigortacıya, Yeşil Kartı tanzim ettiği günün Euro cinsinden döviz karşılığı TL primini öder. Bu prim, aracın yurt dışında kalış süresine ya da bir başka deyişle Yeşil Kartın geçerlilik süresine (Başlangıç-Bitiş Tarihi)  göre değişir. 15 günden başlayarak, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay ve 7-12 ay arası şeklinde fiyatlama yapılır.

 

Yeşil Kart Sigortası fiyatları için TIKLAYINIZ

 

 

#UluslararasıSigorta

#YeşilKart

#YeşilKartSigortasıTEKLİF AL