Tüm özel sağlık sigortaları 2022

ANASAYFA SİGORTA BLOG Tüm özel sağlık sigortaları 2022

Tüm özel sağlık sigortaları 2022

Ongun Sigorta

İnsanlar, SGK şemsiyesi altında emeklilik primlerinin yanı sıra sağlık giderlerini karşılayabilmek için de prim öderler. SGK kapsamındaki kişiler, Genel Sağlık Sigortası GSS ile SGK ile anlaşmalı devlet, vakıf, üniversite, eğitim ve araştırma ile şehir hastanelerinden yararlanırlar. Bu hizmetler, sosyal hukuk devleti gereği vatandaşların hizmetine sunulmaktadır. Sağlık hizmetlerini, özel hastanelerden veya özel sağlık kurumlarından almak isteyen kişiler, “özel sağlık sigortası” yaptırmak suretiyle sağlık hizmeti alabilmektedir. Özel sağlık sigortaları, DSÖ kuralları gereği ACİL kapsamındaki sağlık giderlerini karşıladığı gibi, sigorta genel ve özel şartları kapsamında, yatarak ve ayakta tedavi gerektiren ve birçok hastalığın tedavisinde büyük rol üstlenen poliçelerdir. Özel sağlık sigortası olan kişiler yurt çapında yaygın anlaşmalı özel hastane ağı sayesinde ikamet ettikleri yerlerde sağlık hizmeti alarak sağlıklı yaşam konforuna erişmektedirler. Özel Sağlık sigortalarının topluma kattığı önemli bir fayda, sağlıklı yaşama bilincinin oluşmasıdır. Dünyada ve ülkemizde sürekli artan obezite, sigara ve alkol kullanımı, çevre kirliliği, küresel ısınma ve aşırı sıcaklar, dengesiz beslenme, düzenli uyku uyumama, spor yapmama, bol su içmeme gibi fiiller ve ortamlar sağlığımıza zarar vermektedir. İnsanlar özel sağlık sigortaları aracılığıyla, bu tarz sağlıksız yaşam formundan vazgeçerek, sağlıklı bir yaşama doğru teşvik edilmektedir. Poliçelerde yılda bir kez ve ücretsiz olarak yapılan; CHECK-UP (genel sağlık kontrolü), erkeklerde PSH ve kadınlarda mamografi testleri ile bir nevi önleyici hekimlik de uygulanır. Özel sağlık sigortalarına doğum paketi ve yurtdışı teminatı da isteğe bağlı ilave edilebilir. smiley

 

Özel Sağlık Sigortaları nelerdir?

Özel sağlık sigortalarını aşağıda dört ana grupta topladık. Ayrıca diğer alt grup poliçe türlerini de sizler için derledik. smiley

Uyarı!

Aşağıda farklı sigorta şirketlerinin poliçeleri hakkında belirtilen tüm detaylarda, sigorta şirketlerinin değişiklik yapma hakkı saklıdır! (26.07.2022)

 

1-Başlıca Sağlık Sigortaları smiley

A-Geleneksel Özel Sağlık Sigortaları ÖSS

A-1: Sadece Yatarak Tedavi

A-2: Yatarak Artı Ayakta Tedavi

A-3: Doğum Teminatı Dahil Planlar

A-4: Yurtdışı Teminatı Dahil Planlar

(İsteğe bağlı olarak belirli yaş sınırları dahilinde herkes yaptırabilir!)

 

2-SGK Destekli Sağlık Sigortaları smiley

A-Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları TSS

A-1: Sadece Yatarak Tedavi

A-2: Yatarak Artı Ayakta Tedavi

A-3: Doğum Teminatı Dahil Planlar

(SGK’lı olanlar TSS yaptırabilir. Primleri ekonomiktir. SGK ile özel sigorta şirketi müşterek ödeme yapar!)

 

3-Seyahatte kullanılan Sağlık Sigortası smiley

A-Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortaları

 

4-Dar Kapsamlı, Ekonomik Primli, Nakit Tazminat Ödeyen ve Tedavi Gideri Limitli Sağlık Sigortaları smiley

A-Hayata Devam Sağlık Sigortası

B-Yaşam Terapi Sağlık Sigortası (Sıkça Sorulan Sorular)

C-Tehlikeli Hastalıklar Sigortası THS

D-Riskli Hastalıklar Tedavi ve Destek Sigortası

E-Kapsamlı Acil Sağlık Sigortası

F-Acil Sağlık ve Koruma Sigortası

G-Cankurtaran Acil Sağlık Sigortası

H-Diyabet Destek Sigortası

 

A-Hayata Devam Sağlık Sigortası (Nakit kapital öder)?

Ak Sigorta

ÖSS ve TSS’deki gibi geniş kapsamlı olmayıp, sadece belirli ve tehlikleli hastalıklar için güvence sağlayan sağlık sigortasıdır. Bu poliçe güvence verilen hasatlıklar nelerdir: Kanser, böbrek yetmezliği, organ Nakli (kalp, karaciğer, akciğer, pankreas), körlük, multipl skleroz (MS), Parkinson, alzheimer, yanık (3.derece), işitme kaybı, kalp kapakçığı ameliyatı, aort ameliyatı, uzuv kaybı, kalp krizi gibi durum ve hasatlıklardır. Kişinin bu hastalıklardan birine yakalanması durumunda poliçede belirtilen tutar kadar tazminat ödenir. Kişi aldığı tazminat ile tedavisini istediği sağlık kurumunda yaptırabilir. Bu poliçeyi satın alanlar, AK Sigorta Avantajlı Diş Paketi ve Diyetisyenlik Danışma Hattı desteğinden ücretsiz olarak faydalanır.

 

B-Yaşam Terapi Sağlık Sigortası (Nakit kapital öder)?

Sompo Sigorta

Kanser, Böbrek yetmezliği, Organ nakli (Kalp, karaciğer, akciğer ve pankreas nakli), Körlük, Multiple Sclerosis (MS), Parkinson, Alzheimer, Yanık (3. Derece), İşitme kaybı gibi hasatlıklara yakalanıldığında poliçede belirtilen tazminat sigortalıya ödenir.

 

Poliçedeki ek hizmetler nelerdir?

>İkinci Görüş Hizmeti: Kanser teşhisi ve teşhis sonrası uygulanacak tedavi protokolü hakkında ikinci görüş alma hizmeti, konusunda uzman anlaşmalı özel sağlık kuruluşları aracılığıyla organize edilir ve bu hizmete ait masraflar Yaşam Terapi Sigortası kapsamından karşılanır.

>Onkoloji Destek Paketi: Onkoloji Destek Paketi kapsamında “Diyetisyen Görüşmesi” hizmetinden yılda 6 defa, “Hastaneye Ulaşım” ve “Psikolog Görüşmesi” hizmetlerinden ise yılda 12’şer defa faydalanabilirsiniz. Hastaneye Ulaşım hizmeti sadece İstanbul ilinde, diğer hizmetler ise İstanbul ve Ankara illerinde sağlanır.

Teminat kapsamındaki hastalıklar arasında yer alan “Kanser” teşhisinin konulması ve tazminata hak kazanılması halinde, Onkoloji Destek Paketi ve İkinci Görüş hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 

C-Tehlikeli Hastalıklar Sigortası THS

Mapfre Sigorta

Myokard infarktüsü (Kalp krizi), Kanser, Kroner by-pass, Böbrek yetmezliği, İnme, Kalp kapakçığı değiştirilmesi, Organ nakilleri, Paralizi, Körlük, İşitme kaybı, Multiple skleroz, Önemli yanıklar, Motor nöron hastalığı, Aort hastalıkları cerrahisi poliçe kapsamındadır.

Yukarıda belirtilen herhangi bir hastalığa yakalanılması halinde poliçede belirtilen tazminat tutarı sigortalıya ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar tazminatı: Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Tehlikeli Hastalıklar Özel Şartları çerçevesinde, ancak doldurmuş olduğunuz ön bilgi formu ve sağlık beyanındaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması halinde ödenebilir. Sigortalıların, poliçe teminatı dahilinde bulunan hastalıkların teşhis edildiği tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde tazminat talebinde bulunmaları gerekir. Teminat tutarı koroner by-pass ameliyatı tarihinden sonraki ilk 30 günün bitiminde; inme de daimi nörolojik hasarın ispat belgesinin ibraz tarihinden itibaren 30 günün bitiminde; teminat altına alınan diğer hastalıklar ise teşhis tarihinden itibaren geçen 30 günün bitiminde ve yaşıyor olmanız halinde ödenir. Teşhisten sonra bir ay erteleme süresi vardır.

Yaş Sınırı: Tehlikeli Hastalıklar Sigortasına 20 – 65 yaşları arasında girilebilir.

(Kaynak: https://www.mapfre.com.tr/sigorta-tr/bireysel/tehlikeli-hastaliklar-sigortasi/)

D-Riskli Hastalıklar Tedavi ve Destek Sigortası

Türkiye Sigorta

Kanser, İnme/Felç (Serebrovasküler Hastalıklar), Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi), Koroner Damar Hastalığı Nedeniyle Yapılan Açık Kalp Ameliyatı (By-Pass), Kalp Kapakçığı Değişimi, Kalp, Karaciğer ve Böbrek Nakli gibi hastalıkların teşhis edilmesi halinde sigortalıya poliçede belirtilen tazminat ödenir.

(Kaynak:https://www.turkiyesigorta.com.tr/urunlerimiz/saglik-sigortalari/riskli-hastaliklar-tedavi-ve-destek-sigortasi)

 

E-Kapsamlı Acil Sağlık Sigortası

Türkiye Sigorta

Poliçe Genel Tanımı: Ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmesi gereken hallerde, sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumları kapsam içine almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımladığı 26 farklı tedavi masraflarını karşılar.

 

Poliçenin Teminat Kapsamı: Dünya Sağlık Örgütü DSÖ’nün Acil kapsamında değerlendirdiği tüm durumlar, Acil Cerrahi Yatış, Ameliyat, Acil Dahili Yatış, Hastane, Oda, Yemek, Refakat, Yoğun Bakım, Ambulans Hizmeti, Kadınlar için yılda bir defa, Mamografi ve Meme Ultrasonu Hizmeti, erkekler için yılda bir defa PSA, Kadınlar için senede 1 kere kadın doğum uzmanından fiziki muayene (smear dahil), erkekler için senede 1 kere üroloji uzmanından fiziki muayene imkanları mevcuttur.

 

Ücretsiz Hizmetler nelerdir: Kronik hastalıkların erken teşhisinde son derece önemli olan ve geniş kapsamlı testleri içeren yılda 1 kere kullanabileceğiniz Check-up Hizmeti, diş sağlığınızda genişletilmiş diş paketi ile dolgu, röntgen, temizlik, muayene, diş çekimi vb. gibi hizmetler ve Göz Koruma Paketi ile göz muayenesi ve Glokom (göz tansiyonu) ölçümü yapılır.

Yaş sınırı: 70 yaşa kadar herkes Kapsamlı Acil Sağlık Sigortası satın alarak kendini güvence altına alabilir.smiley

(Kaynak:https://www.turkiyesigorta.com.tr/urunlerimiz/saglik-sigortalari/kapsamli-acil-saglik-sigortasi)

 

F-Acil Sağlık ve Koruma Sigortası

Sompo Sigorta

 

Poliçe Kapsamı Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş “acil durum” tanımına giren; ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve müdahale edilmediği hallerde hayati risk yaratan durumlar için Acil Sağlık ve Koruma Sigortası ile güvence sağlayabilirsiniz.

Acil Sağlık ve Koruma Sigortanız ile teminat kapsamındaki tüm acil sağlık sorunlarınızda hastane masraflarınızı, limitler dâhilinde herhangi bir ek ücret ödemeden karşılayabilir ve yılda 1 kez olmak kaydıyla grip aşısı hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca size özel hizmet veren tıbbi danışmanlık hattından her türlü sağlık sorununuz hakkında 7/24 bilgi alabilirsiniz

Verilen hizmetler;

-Yoğun Bakım ve Hastanede Tedavi Giderleri

-Ameliyat Giderleri

-İlave Hizmetler

-Check-Up

İlave Hizmetler

-İndirimli Tedavi Hizmeti

-Tıbbi Danışma-Triaj

-Acil Tedavi ve Kara Ambulansı

-Teşhise Yönelik Acil Teminatı

Yaş sınırı: 0-65 yaş aralığındaki insanlar bu poliçeyi yaptırabilir. smiley

(Kaynak: https://www.somposigorta.com.tr/acil-saglik-ve-koruma-sigortasi)

 

G-Cankurtaran Acil Sağlık Sigortası

Türkiye Sigorta

Teminat kapsamı nedir: Aşağıda belirtilen bazı olaylar neticesinde veya kendiliğinden oluşabilen sağlık problemlerine karşı teminat sağlanır. smiley

-Suda boğulma

-Trafik kazası sonucu yaralanma
-Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga vb.
-Yüksekten düşme
-Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları
-Elektrik çarpması
-Donma, soğuk çarpması
-Isı çarpması
-Ciddi yanıklar

-Ciddi göz yaralanmaları
-Zehirlenmeler

-Anafilaktik Şok

-Travma sonucu omurga ve alt-üst ekstremite kırıkları

-Kalp krizi, hipertansiyon krizleri

-Akut solunum problemleri

-Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur

-Ani felçler

-Ciddi genel durum bozukluğu

-Yüksek ateş 39.5 °C ve üzeri

-Diabetik ve üremik koma

-Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı

-Akut batın

-Akut masif kanamalar

-Menenjit, ensefalit, beyin apsesi

-Renal kolik
 

(Kaynak: https://www.turkiyesigorta.com.tr/urunlerimiz/saglik-sigortalari/cankurtaran-acil-saglik-sigortasi)

 

H-Diyabet Destek Sigortası

Türkiye Sigorta

Teminat Kapsamı Nedir: Diyabet Destek Sigortası ile hem sağlığınızı acil durumlara karşı koruma altına alın hem de rutin diyabet muayenelerinizi ve tetkiklerinizi kolayca yaptırın!

 

Diyabet Destek Sigortası acil durumlarda oluşabilecek tedavi masraflarınız teminat kapsamında karşılarken, aynı zamanda diyabet tedaviniz boyunca karşılaşabileceğiniz tüm zorluklara karşı sizi destekler.

Diyabet Destek Sigortası ile Check-up Hizmeti, Genişletilmiş Diş Paketi, Göz Koruma Paketi ve yılda 1 kere kadınlar için ücretsiz mamografi veya meme ultrasonu ve erkekler için ücretsiz PSA hizmeti sayesinde sağlığınız koruma altına alınmış olur.

Diyabet hastalarının 6 ayda bir rutin olarak gerçekleştirmek zorunda olduğu kan tahlili işlemlerini evinizin rahatlığında ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Endokrinoloji doktorunda yıllık 2 kere muayene hakkı sunan Diyabet Destek Sigortası ile sağlığınız Türkiye Sigorta koruması altında!

Yaş sınırı: 18-70 yaş arası herkes Diyabet Destek Sigortası satın alarak kendini güvence altına alabilir. smiley

Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz…

(Kaynak:https://www.turkiyesigorta.com.tr/urunlerimiz/saglik-sigortalari/diyabet-destek-sigortasi)

Özet ve değerlendirme

Bu makalemizde siz değerli sigortalı adaylarına, özel sağlık sigortaları arasından nasıl seçim yapılması gerektiğine dair detaylı bilgilendirmelerde bulunduk. TSS ve ÖSS dışındaki diğer özel sağlık sigortaları, hem ekonomik hem de geniş kitlelerin bütçesine hitap edebilen poliçelerdir. Hangi poliçeyi seçmeniz gerektiği konusunda sizlere yardımcı olmak üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz. smiley

TSS: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

ÖSS: Özel Sağlık Sigortası

 

ÖSS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

TSS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

#TümÖzelSağlıkSigortaları2022

#EnUygunSağlıkSigortaları

#TümSağlıkSigortasıÇeşitleri

#AlternatifÖzelSağlıkSigortalarıTEKLİF AL