Tüm nakliyat sigortaları

Ongun Sigorta

Emtia sahipleri sevk edecekleri malları farklı nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere gönderirken, emtia nakliyat sigortası yaptırırlar. Nakliyat sigortaları; teminat türlerine göre farklı kapsamlarla ve dolayısıyla da farklı primlerle düzenlenir. Emtia Nakliyat Sigortaları;  ICC (A), ICC (B) ve ICC (C) teminat türleri olarak aşağıda açıklanmıştır. smiley  

 

1.Geniş Teminat: İnstitute Cargo Clauses (A) & ICC (A)

Bu teminat türü genellikle, “Tüm Rizikolar” (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haiz (Institute Cargo Clauses-A) ile belirtilen “istisnalar dışındaki tüm riskler” teminat altına alınmaktadır. Emtia sahiplerinin emtialarının, nakil vasıtası ile sevk edilmesi sırasında, kısmen veya tamamen çalınması, ıslanması, emtianın nakil vasıtasına yüklenmesi, farklı nakil vasıtalarına aktarılması ve varış yerinde nakil vasıtasından boşaltması sırasında meydana gelebilecek rizikolar ile hatta ihtimal dahilinde olup da aklımıza gelmeyen ve poliçede de açıkça belirtilemeyen tüm rizikolar dahi, bu teminat türünde kapsam dahilindedir. smiley

2.Dar Teminat: İnstitute Cargo Clauses (B)

Emtianın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, nakil vasıtasının yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için Institute Cargo Clauses -C ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır. Bu teminat; emtianın yalnızca nakil vasıtasının sevkiyat esnasında karışacağı bir kazaya bağlı olarak hasarlanmasına güvence sağlayan teminat türüdür. Kara, deniz ve demiryolu sevkiyatlarında geçerlidir. Yükleme, boşaltma ve aktarma rizikolarına bu teminat türünde güvence olmamakla birlikte, karayolu ve demiryolu gönderilerinde bu rizikolar ek prim karşılığı poliçeye ilave edilebilir. smiley

 

3.Tam Ziya Teminatı: İnstitute Cargo Clauses (C)

Malın nakil vasıtası ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi halidir. Tam Ziya Teminatı gümrükten emtiasını çekenlerin satın aldıkları düşük primli poliçelerdir. Ayrıca yükleme tarihi geçmişte kalan ve nakil vasıtasının yola çıkmasından sonra ihtiyaç duyulan nakliyat sigortası taleplerine karşı genellikle tam ziya teminatı verilir. smiley

 

Yıllık Nakliyat Abonman Sözleşmeleri

Abonman sözleşmeler sayesinde, yüksek hacimde ve yoğun sevkiyatı olan emtia sahipleri, çok daha uygun prim ve poliçe şartlarıyla nakliyat sigortalarını yaptırabilmektedir. Ayrıca, emtia yüklenmiş ve yola çıkmış, sigortacıya bildirimi yapılamamış veya unutulmuş, sigortacıya sefer bildirimi sonradan yapılmış olsa dahi, nakliyat abonman sözleşmeleri sayesinde emtialar, sevkiyat sırasında güvence altındadır. Sigortalılar, sefer bildirimlerini, aylık veya üçer aylık sürelerle sigorta şirketine topluca bildirebilirler.

Aşağıda görüleceği üzere; emtia sahipleri ile sigorta şirketi arasında iki çeşit nakliyat abonman sözleşmesi yapılabilir. Her iki abonman sözleşmesinde de “teminat türleri (geniş teminat-all risk, dar teminat, tam ziya)”, “yurtiçi-yurtdışı sevk güzergahları”, “ithalat-ihracat seçimleri”, “poliçe primlerine konu yıllık anlaşılan sabit fiyat çarpanları”, “seçilen emtia cinsine göre belirlenen muafiyetler”, “tek seferde araç başına azami sigorta bedeli yükleme limitleri”, gibi şartlarda taraflar anlaşmış olurlar. Böylece, yıl içerisindeki tüm nakliyat poliçeleri, yukarıda belirtilen abonman sözleşmesi kurallarına göre tanzim edilmiş olur. smiley

-Yıllık Nakliyat Sigortası “Abonman” Sözleşmesi: Emtia nakliyat sigortası primleri, sigortacıya poliçe başına ödenir.

-Yıllık Nakliyat Sigortası “Blok” Abonman Sözleşmesi: Yıllık olarak yapılacak tüm taşımaların emtia nakliyat sigortası primleri, sigortacıya tek seferde peşin olarak ödenir.

 

Nakliyat Sigortası için nasıl başvururum?

Değerli emtia sahipleri; göndereceğiniz malların, kalkış yerinden varış yerine kadar, sigortalı olarak gitmesi için bizi hemen arayabilirsiniz. Uzman arkadaşlarımız sizlere hızlı bir şekilde destek olacaktır. smiley

Online başvurmak için TIKLAYINIZ

Biz sizi arayalım…

 

#TümNakliyatSigortaları

#EnUygunNakliyatSigortaları

#NakliyatSigortasıTeminatÇeşitleri

#NakliyatSigortasıTeminatTürleri

#OnlineNakliyatSigortası

#EnKapsamlıNakliyatSigortaları

#EnUcuzNakliyatSigortası

#EnHesaplıNakliyatSigortasıTEKLİF AL