TSS fiyatları 2022

Ongun Sigorta

2022 yılında bir önceki yıla göre Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS fiyatlarında her zamankinden daha fazla yıllık primlerde artış olmuştur. Bu artışın ana sebebi, 2020 yılında başlayan pandemidir. Pandemi (covid-19 virüsü), küresel anlamda üretimin durmasına, tedarik zincirinin aksamasına, lojistik maliyetlerinin artmasına,  stokların erimesine ve arz talep dengesinin bozulmasına yol açmıştır. Ülkemiz de bu küresel ekonomik durumdan dolayı negatif etkilenmiştir. Bu olumsuz etkilerle birlikte, yurt içinde artan döviz kuru ve enflasyon, sağlık sektöründe tıbbi giderlerin artmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla, medikal enflasyonun artışı, hastanelerin tıbbi harcamalarında ve personel giderlerindeki artışlar, özel sağlık sigortası yıllık primlerini arttırmıştır. Ancak her şeye rağmen; TSS, SGK sağlık hizmetlerinin ihtiyari (ilave tamamlayıcı) poliçesi olması sebebiyle, insanlar tarafından en çok tercih edilen özel sağlık sigortası olmaya devam etmektedir. TSS ayakta tedavi dahil (Yılda 10 vaka muayene hakkı) poliçe primleri; kişilerin yaş ve cinsiyetlerine göre değişmekle birlikte, ortalama yaş grubundakiler için yıllık ortalama 1.500-2.500.TL aralığındadır. TSS poliçesi olanlar, anlaşmalı özel hastanelere gittiklerinde, TC numaralarını söyleyerek işlemlerini yaptırabilirler. Kişilerin yaşları ilerledikçe, ödeyecekleri yıllık primler de artacaktır. TSS poliçeleri, sadece yatarak tedavi veya ayakta artı yatarak tedavili olarak düzenlenebiliyor. Check-up ve doğum paketi, poliçeye ilave edilebiliyor.

 

Neden TSS yaptırmalıyım?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS; yatarak tedavi ve ayakta tedavide (muayene, tetkik, tahlil, görüntüleme, tanı), acil ve küçük müdahalede, ameliyat gerektiren yatışlarda, yoğun bakımda, sigortalının tedavi giderlerinden dolayı çıkan “fark ücretini ödeyen” özel sağlık sigortalarıdır. Özel hastane şartlarında tedavi olmak isteyen ve SGK’nın Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki insanların tercih ettikleri, ekonomik primli sağlık sigortalarıdır. smiley

 

TSS için nasıl randevu almalıyım?

>Öncelikle poliçenin yapıldığı sigorta şirketinin web sayfasından, yaşadığınız il ve ilçeye göre anlaşmalı hastane listesi kontrol edilmelidir!

>Gideceğiniz sigorta branşının (dahiliye, ortopedi, cildiye vb.) anlaşmalı özel hastanede geçerli olup olmadığına bakılmalıdır. Randevu alınan “özel hastanenin”, “branş ve doktorunun” hem SGK ile hem de ilgili özel sigorta şirketi ile anlaşması olmalıdır!

>Sonrasında hastanenin çağrı merkezini arayarak, randevu kaydınızı oluşturmalısınız!

 

Bizi hemen arayıp, TC numaranız ve doğum tarihinizi (gün, ay ve yıl) bize aktarın, TSS poliçe fiyatınızı öğrenin!

#TSSFiyatları2022
#TamamlayıcıSağlıkSigortasıFiyatları2022
#EnUygunTSSTEKLİF AL