Trafik Sigortası yeni düzenleme 2022

ANASAYFA SİGORTA BLOG Trafik Sigortası yeni düzenleme 2022

Trafik Sigortası yeni düzenleme 2022

Ongun Sigorta

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu, 12.08.2022 tarihli Basın Duyurusu ile Zorunlu Trafik Sigortalarına ilişkin yeni düzenlemeyi web sayfasında duyurdu. Bu düzenleme ile özetle, Zorunlu Trafik Sigortalarına 01 Eylül 2022 itibarıyla 4.Basamak Azami Primlerine gelecek olan artışlar aşağıdaki gibidir.

>Ticari araçlara: taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici %10

>Diğer araçlara: %20

>Ayrıca yapılan düzenlemeyle; 81 ilin trafik riskine göre her ay değişen kat sayı oranı, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren aylık %2,25’ten %4,75’e yükseltilmiştir. 

 

Yapılan düzenlemelerin açıklandığı “SEDDK basın duyurusu” metni aşağıdaki gibidir.

&

SEDDK'DAN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI İÇİN KAPSAMLI TARİFE / 12.08.2022

 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında, hasar-prim dengesini gözeterek sistemin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla tarife güncellemesi gerçekleştirdi. SEDDK, zorunlu trafik sigortasında 12/04/2017 tarihinden bu yana kullanımda olan azami prim uygulamasını, asgari ücret, hasar maliyetleri ve işçilik ücretlerinde yaşanan artış sebebiyle revize etmiştir. 81 ilin trafik riskine göre her ay değişen kat sayı oranı 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren aylık %2,25’ten %4,75’e yükseltilmiştir.

 

Yayımlanan yönetmelikle basamaklarına göre değişen hasarsızlık sebebiyle prim indirimleri ve hasar sebebiyle prim artırım oranları, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımını mümkün kılmaya devam edecek şekilde, hasar maliyetleri göz önünde bulundurularak ve sürdürülebilir fiyatlama dikkate alınarak revize edilmiştir.

 

Bunun yanı sıra, sabit bir oran yerine, gelen veriler ışığında hasar davranış farklılıkları dikkate alınarak, çeşitli araç gruplarına ve değişen kullanım türüne özel artırım oranları belirlenmiş, bu kapsamda sürdürülebilir bir fiyatlamaya imkan tanınmıştır.

 

SEDDK, yapılan yeni düzenlemeyle motorlu araç sahipleri için zorunlu olan trafik sigortasını düzenlemekten kaçınan sigorta şirketlerine de farklı tedbirleri uygulamaya almıştır. Bu kapsamda Kurum, bu şirketlerin belirlenen sigorta branşlarına veya tüm branşlara poliçe düzenleme ve yenileme yetkisini 3 ila 30 gün boyunca durdurabilecek, kaçınmanın devamı halinde bu süreyi 2 katına çıkarabilecektir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Kaynak: https://seddk.gov.tr/upload/doc/SEDDK-basin-duyurusu-12-08-2022.pdf

&

Zorunlu Trafik Sigortasında yapılan düzenlemeye ilişkin olarak, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik aşağıdaki gibidir.

 

12 Ağustos 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31921

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık %1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Ek-3’te” ibaresi “Ek-3 ve Ek-3/A’da” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigorta şirketleri tarafından araçların kullanım türü bazında belirlenen primler, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’e uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3/A’da yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz.”

“(12) 1/9/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %20 eklenerek uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe Ek-3’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-3/A eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-3.htm

Yönetmelik Eki:

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-3-1.pdf

GÜNCEL TRAFİK SİGORTASI FİYATI TIKLAYINIZ

 

#ZorunluTrafikSigortasıYeniDüzenleme2022

#01Eylül2022TrafikSigortası

#ZorunluTrafikSigortası

#TrafikSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL