Trafik Sigortası nedir?

Ongun Sigorta

Zorunlu Trafik Sigortası; Trafik Tescilde kayıtlı bulunan motorlu veya elektrikli araçların, seyir halindeyken, üçüncü tarafların araçlarına, sabit veya hareketli özel ve-veya kamu “malları ile canlarına” verebilecekleri zararlara ilişkin olarak teminat verir. Zorunlu mali sorumluluk sigortası; maddi, bedeni, yaralanma, sürekli sakatlık ve ölümle sonuçlanan kazalarda, poliçedeki limit ve şartlar çerçevesinde güvence sağlar. Poliçedeki limit ve şartlar kamu otoritesince belirlenmektedir. Her ay kamu otoritesince belirlenen azami trafik sigortası brüt primleri, araç sınıflarına göre SBM’nin web sayfasında yayınlanmaktadır. Hasarsızlık basamağına göre belirlenen bu azami primleri, sigorta şirketleri aşamazlar.  

 

Trafik Sigortası Kapsamı Yönetmelik?

 

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

 

Zorunlu Trafik Sigortası süresi?

Ülkemiz sınırlarında geçerli olan Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi bir yıl süre ile yapılmaktadır.

Sigorta poliçesi; Türkiye saati ile öğleyin 12.00'da başlar ve öğleyin saat 12.00'da sona erer. Sigorta sözleşmesinin vade sonundan önce sonlandırılması usul ve esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

 

TRAFİK POLİÇEM NE TUTAR? TIKLAYINIZ

KASKO POLİÇEM NE TUTAR? TIKLAYINIZ

 

#TrafikSigortasıNedir

#ZorunluTrafikSigortasıNedir

#TrafikSigortasıFiyatları

#TrafikPoliçesiAl

#KaskoPoliçesiAl

 TEKLİF AL