Ticari Araç Sigortası

Ongun Sigorta

Ticari araç nedir?

Ticari araç; profesyonel anlamda kazanç elde etmeye yönelik olarak,  yolcu, yük, emtea, canlı hayvan ve benzeri taşımak için özel olarak tasarlanmış olan araçlara denir.

Ticari araçlar nelerdir?

Hafif ticari araç ve ağır ticari araçlar olarak sınıflandırılır.

Ülkemizdeki hafif ticari araçlar, trafikteki kullanım yoğunluğuna göre düşünüldüğünde, ağırlıklı olarak, taksi, minibüs, açık kasa kamyonet, kapalı kasa kamyonet gibi araçlardan oluşmaktadır.

Ağır ticari araçlar da otobüs, kamyon, tır ve benzeri araçlardır.

Ticari araçların özellikleri?

Hafif ticari bir araç ile yük taşıması ile birlikte sürücü dahil 5 kişiye kadar insan da taşınabilir. Ancak  taşınan yolcu elbette ki ticari amaçlı bir taşıma olmayıp, sadece taşıdığı yük nedeni ile bu araçlar  ticari olarak düşünülmelidir. Hatlı minibüs, taksi, özel halk otobüsleri, okul servis araçları, personel servis araçları, şehirlerarası yolcu otobüsleri, turizm amaçlı tur otobüsleri gibi araçlar, yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlardır.

Ticari araçların periyodik muayene süresi?

Bu araçların, her yıl fenni araç muayeneleri yapılır. Ticari araç işletenler, ticari amaçla kullanacak oldukları aracı satın alırlarken, ticari faaliyetlerine uygun bir şekilde araç ruhsatına kullanım amacını işletirler.

Ticari araç sigorta fiyatları?

Ticari araç sigortalarında trafik sigortası veya kasko sigortalarında, hususi amaçla kullanılan otomobillere göre yıllık primler daha yüksektir. Şirket adına kayıtlı olan ticari araçların tarife primleri, diğer araçlara göre yukarıdadır.

Hazine müsteşarlığı, Zorunlu Trafik Sigortası teminat limit ve şartları ile tavan fiyat tarife primlerini, tüm motorlu araç sınıflarına göre her yıl belirleyerek açıklamaktadır. Ancak isteğe bağlı olarak yapılan kasko sigortalarında ise serbest fiyat tarifesi olduğundan, sigorta şirketine göre kasko primleri farklılık gösterebilmektedir.

Ticari araç sigortası neden yüksek çıkar?

Ticari araç sigortası priminin yüksek çıkmasının en önemli sebebi, sigorta şirketlerinin geçmişe dair istatistik bilgileri ile de sabit olan ve hususi amaçla kullanılan araçlara göre, daha fazla hasar frekansları olmasıdır. Ticari araçlar, doğal olarak fazla kilometre yapmakta ve trafikte kalma süreleri de buna paralel artmaktadır. Dolayısı ile ticari araç işletenlerin, hasarsızlık indirimi hak edişleri oranları düşük olacağından, trafik sigortası ve kasko sigortası yıllık primleri, yenileme dönemlerinde yüksek çıkmaktadır.

Araç sahipleri, en uygun ticari kasko veya en uygun trafik sigortası primlerini bulabilmek için, farklı sigorta şirketlerinden oluşturulan teklif süreçleri ile araştırma yapmaktadır. Ancak önemli olan ticari araç işletenlerin sürücülerinin, hasar frekanslarını düşürmeleri hedeflenmelidir. Ticari amaç ile kullanılan araçlarda oluşan tüm masraflar, işletme gideri olarak değerlendirilmeli ve sürücü deneyimine dikkat edilmelidir.

Araç sigortaları nereye kaydedilir?

Esasında, trafiğe kayıtlı olan ve trafik sigortası yapılması zorunlu olan motorlu araçların sigortaları, sigorta şirketlerinin entegre oldukları, SBM sisteminde elektronik olarak kayıt altındadır. SBM Sigorta Bilgi Belge Merkezine, sigorta aracılarınca düzenlenen trafik sigortası ve kasko sigortası poliçeleri, sigorta şirketlerince online kaydedilmektedir.

Sigorta şirketi ve-veya acentesince poliçenin düzenlendiği andan itibaren poliçe sisteme yansır. Sisteme; poliçe bilgileri, bir sonraki yıl hasarsızlık durumu, yaşanan kazalar, hasar tarihleri, hasar adetleri, hasarın hafif-orta-ağır hasar olduğu, satıştan iptaller, araç değişikliği zeyilleri, plaka değişikliği zeyilleri, menfaat değişikliği zeyilleri gibi bilgiler online olarak kaydedilir.

SBM, sigortaya konu olan ve araçla ilgili her türlü işlemlerin kaydedilmesi, aracı işletenin haklarının koruması, sigorta şirketinin kayıtlarını güvence altına alması ve aynı zamanda acentelerin de sigortacılık anlamında faydalandıkları çok önemli bir sistemdir.

Yeni alınan aracın trafik sigortası ne zaman yapılır?

İkinci el araçlarda, aracın noter satışı sonrasında, yeni araç sahibi adına trafik sigortası düzenlenir. İsteğe bağlı olarak beraberinde kasko sigortası da düzenlenebilir. Unutulmamalıdır ki, trafik sigortasının teminat limitlerinin yetmediği veya trafik sigortası güvencesi dışında kalan her türlü riskte  kasko sigortası devreye girer.

Sıfır araçlarda, oto galerileri sattıkları aracın ruhsatının trafiğe tescil edilebilmesi için, trafik sigortalarını düzenlemektedir. Ancak sigortalı isterse, aracının sigortalarını istediği sigorta acentesinden yaptırabilir. Bu konuda ilgili kanun ve yönetmelik tercihi sigortalıya bırakır.

Trafik sigortası fiyatı neden yüksek çıkar?

Kişinin adına ilk defa satın alınan bir araç olacak ise, trafik ve kasko primlerinin yüksek çıkmasının sebeplerine bakıldığında;

Aracın normal sigorta tarifesinden başlaması, aracın trafiğe kayıtlı olduğu il, araç sahibinin ikameti, araç sahibi olan sürücünün yaşı, araç sahibinin mesleği, aracın markası, aracın yaşı, aracın bedeli gibi sıralanabilir.

Ayrıca aracın; şahıs veya şirket adına oluşu, ticari mi, hususi amaçla mı kullanılıp kullanılmayışı gibi faktörler sıralanabilir.

Kişi veya tüzel kişiler, ikinci aracını veya üçüncü aracını alması halinde de, daha önce sahip olduğu araç veya araçlardaki hasar frekansları  veya hasarsızlık indirimleri, yeni aldığı aracın sigorta primlerini etkiler. İyi sürücüye her zaman indirimli kasko veya trafik sigortaları almak mümkündür.

Kişi mevcut aracını değiştirdiğinde ise; eski aracında kasko sigortası var ise ve yeni aldığı aracın aynı sınıfta bir araç olması durumunda, araç değişikliği zeyili ile eski aracının kaskosunun bitim tarihine kadar çıkacak fark primini ödeyerek kaskoyu devam ettirebilir.

Kişi satmış olduğu aracın kaskosundaki hasarsızlık indirimini; satış esnasında satıştan dolayı iptal ettirir ise, kasko sigortasındaki hasarsızlık indirim hakkını yeni aldığı aynı sınıftaki araca aktarabilir. Kaskodaki hasarsızlık indirim hakkı, satış tarihinden 30 gün ila 6 aya kadar, sigorta şirketlerince farklılık gösteren süreler içerisinde, hasarsızlık indirim hakkını, aynı sınıfta araç olması şartı ile kişinin yine kendi için alacağı araca aktarılabilir.

Trafik sigortası fiyatları neye göre değişir?

Trafik sigortası fiyatları, hazine müsteşarlığınca araç sınıflarına ve illere göre her yıl açıklanan tarifeler sigorta şirketlerince bildirilir. Tavan fiyat uygulaması ile trafik sigortası primleri sınırlandırılır. Ayrıca Trafik sigortaları yenilemelerinde, SBM ve sigorta şirketlerinin sistemlerinde kayıtlı olan hasar kayıtları baz alınarak, hasarsızlık indirimleri bir sonraki poliçede tarifeye ek olarak uygulanır.

Kobilere özel ticari araçlarıma sigorta teklifi nasıl alırım?

ONGUN SİGORTA olarak size özel bir ya da birden fazla aracınıza, en uygun trafik sigortası ve en ucuz kasko tekliflerimizi sunmaya hazırız.

Toplu araç sigortalarında, KOBİ?lere özel sürpriz kampanyalarımızdan faydalanmanızı isteriz.

Yola çıkmadan önce mutlaka bizi arayınız!

#TicariAraçSigortaFiyatları #EnUygunTicariAraçSigortası #TicariAraçTrafikFiyatıTEKLİF AL