Ticari alacak sigortası nedir, nasıl yapılır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Ticari alacak sigortası nedir, nasıl yapılır?

Ticari alacak sigortası nedir, nasıl yapılır?

Ongun Sigorta

Ticari alacak sigortası; devlet güvencesi kapsamında KOBİ’lerin herhangi bir teminata bağlı olmaksızın yaptıkları satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta poliçeleridir. Ticari alacak sigortası ile kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır.

Açık hesap çalışan ticari işletmeler, bayi zincirleri, mağaza zincirleri ve benzeri çalışan firmalar devlet güvencesi ile alacaklarını “ticari alacak sigortası” ile garanti altına alabilmektedir. Tek yapmanız gereken ONGUN SİGORTA ile iletişime geçmenizdir. smiley

 

Neden Ticari Alacak Sigortası?

Ticari alacak sigortasında KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans A.Ş. görevlendirilmiştir. Türk Reasürans A.Ş., sigorta sektörü odağında yerel reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla Yeni Ekonomi Programı kapsamında “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine katkıda bulunmak üzere, 06.09.2019 tarihinde tamamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere 600 milyon TL. sermaye ile kurulmuştur.”

Dolayısıyla, KOBİ’lerin korunması ile birlikte Kamu yararı gözetilmiştir. Sigorta şirketleri sisteme üye olarak, yetkili sigorta acenteleri ve satış kanallarıyla ticari alacak sigortasını işletmelere devlet güvencesinde ulaştırmaktadırlar.

 

Ticari alacak sigortası kimlere yapılır?

En az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, Merkez’in risk değerlendirme kriterlerini sağlayan, basit usul dışında vergi mükellefi olan ve bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan; Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki şirketler için Devlet Destekli Alacak Sigortası sunulur.

 

Poliçenin süresi nedir?

Azami 360 güne kadar vade uygulanabilir.

 

Poliçe primi nasıl hesaplanır?

Sigortalı’nın cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır.

 

Alıcı firma limitleri?

Alıcı firmalar için otomatik skor değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir. Tahsis edilen bu kredi limiti Sigortalıların başvuru formunda her bir alıcısı için talep ettiği kredi limitleri ve risk değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak herhangi bir ek prim alınmaksızın merkez tarafından arttırılabilir. İzleme ve gözlem ile kredi limiti tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili sigortalıya bilgi verilir.

 

Hasar süreci?

Hasar durumlarında, sigortalının Merkez’e başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya tahsilat hizmeti sunulur. Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır.

 

Ticari Alacak Sigortasının işletmelere yararları nelerdir?

-Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine -katkı sağlar.

-İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.

-Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.

-Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.

-Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar.

-Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.

 

Faydalanılan Kaynak: https://alacaksigortasi.com.tr/ OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ (ORYM)

 

İŞLETMENİZİ,

ALACAKLARINIZI KORUYARAK

büyütmek istiyorsanız,

devlet destekli (güvenceli)

TİCARİ ALACAK SİGORTANIZI

MUTLAKA YAPTIRIN!

smiley

TİCARİ ALACAK SİGORTASI

&

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

 

#TicariAlacakSigortası

#DevletDestekliTicariAlacakSigortası

#TicariAlacakSigortasıFiyatları

 

 

 

 

 

 

 TEKLİF AL