Tapu devri DASK olmadan yapılır mı?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Tapu devri DASK olmadan yapılır mı?

Tapu devri DASK olmadan yapılır mı?

Ongun Sigorta

Ülkemizde 1999 Marmara depreminden sonra, tüm meskenlere DASK zorunlu hale getirilmiştir. Deprem sigortası DASK ile deprem sebebiyle oluşan kısmi veya tamamen yıkımla sonuçlanan hasarlar karşılanır. Sigorta şirketleri ve yetkili acenteleri ile diğer satış kanalları, DASK sigortası yapmaya yetkilidirler. DASK primleri, aynı adresteki bina için beyan edilen bilgiler aynı ise sabittir ve değişmez.  Tapu dairelerinde, DASK’a tabi taşınmazların satışlarında, DASK zorunlu olarak istenmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olan bir taşınmazın satışı sırasında, DASK Zorunlu Deprem Sigortası olmadan devir yapılmamaktadır. Sadece alım-satım sırasında değil, kiralama ve ipotek işlemlerinde de DASK zorunlu olarak istenmektedir. Konut kredileri, Tapu devirleri, Elektrik ve Su abonelik işlemlerinde DASK poliçesi istenir.

DASK, sadece mesken (konut) için değil, konut binalarında yer alan dükkan (ticarethane) veya ofisler için de yapılması gereken bir sigortadır.

DASK sigortası, DASK kapsamına giren taşınmazın sahibinin adına ve-veya varislerinin adına düzenlenir. Bu poliçeler yıllık olarak düzenlenir.  

 

DASK, hangi binalara yapılabilir ve yapılamaz?

Aşağıda, Deprem sigortasına tabi olan ve olmayan yapılar tarif edilmiştir. Bu bilgiler, DASK kurumunun web sitesinden alınmıştır.

 

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Kaynak: https://www.dask.gov.tr/tr/teminat-ve-kapsami

 

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."

 

Kaynak: https://www.dask.gov.tr/tr/teminat-ve-kapsami

 

 

Arayın,

 5 dakikada DASK sigortanızı düzenleyelim!

smiley

 

 

#TapuDevrindeDASK #DaskFiyatları #DaskNereyeYapılırTEKLİF AL