Tamamlayıcı sigortalar neler

ANASAYFA SİGORTA BLOG Tamamlayıcı sigortalar neler

Tamamlayıcı sigortalar neler

Ongun Sigorta

Günümüzde Tamamlayıcı Sigorta deyince, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS, akla ilk gelen sigortadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, insanlar tarafından en çok tercih edilen ve fark ücretini ödeyen sigortalardır. Tamamlayıcı Sigortalara bazı örnekler;

>Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS

>Tamamlayıcı Trafik Sigortası

>İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası İMM

>Bina Tamamlama Sigortası

gibi sayılabilir.

 

TSS: Bu poliçe ile kişilerin sağlık giderleri; SGK ve ilgili özel sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde müştereken ödenir. TSS, SGK’nın karşıladığı sağlık giderinden arta kalan kısmı yani fark ücretini ödediğinden, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olarak adlandırılmıştır.

Tamamlayıcı Trafik Sigortası: Ak Sigortanın bir ürünüdür. Normal kasko teminatlarının daraltılmış hali ile belirli limitlerle teminat sağlayan ve Trafik Sigortasına ilave teminatlar içeren sigortadır.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası: Trafik Sigortasında standart limitlerle verilen İMM teminatı yer alır. Aynı araç için Kasko sigortasında ayrıca İMM teminatı verilerek, Trafik Sigortasındaki teminat limiti arttırılmış olur. Böylelikle olası bir kaza sonucunda, Trafik sigortasındaki limitin yetmediği durumlarda, Kasko Sigortasında yer alan İMM teminat limiti devreye girecektir.

Bina Tamamlama Sigortası: Bu poliçe; satıcının iflas etmesi, satıcının gerçek kişi olması durumunda mirasçıların mirası reddetmesi şartıyla ölümü veya sözleşmede taahhüt edilen süreyi takip eden, 12 aylık sürede konutun tamamlanmaması durumunda devreye girerek güvence sağlar. Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ön ödemeli konut veya devre tatil satışlarında hak sahiplerinin mağduriyetini poliçe şartlarıyla önlemiş olacaktır.

 

Değerlendirme

Yukarıda görüleceği üzere tamamlayıcı sigortalar, sigortalı-sigorta ettirenlerin haklı menfaatlerini korumaya ve eksik kalan tazminat ödemelerini tamamlayarak karşılamaya yönelik sigortalardır. Mevcut sigortanın teminat limitlerinin yeterli olmadığı hallerde, teminatın kapsamı bu sigortalar ile genişletilerek ek güvence sağlanır. Bazen de Bina Tamamlama Sigortasında olduğu gibi taahhüt edilen işin zamanında teslim edilememesine karşı oluşan zararın karşılanması için devreye girer. Dolayısıyla tamamlayıcı sigortalar, sigortalıların makul primler ödeyerek ilave teminatlar satın alabilmesine imkan tanıyan sigortalardır. smiley

 

SİGORTA TEKLİFİ İSTEYİNİZ

 

#TamamlayıcıSigortalar

#TSS

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıTEKLİF AL