Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında SGK şart mı

ANASAYFA SİGORTA BLOG Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında SGK şart mı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında SGK şart mı

Ongun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında SGK şart mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak isteyen kişilerin, SGK Sosyal Güvenlik Kurumundan sigortalı olması şarttır. Ya da kişilerin aileden dolayı, SGK güvence kapsamında olmaları gerekir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neden yapılmalı ve avantajı nedir?

Kişilerin veya ailelerin, ekonomik primler ile sahip olabilecekleri ve SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeksizin sağlık hizmeti alabilecekleri sağlık sigortalarıdır. Böylece sağlık sorunlarınız masraf olmaktan çıkacaktır.

Şirket çalışanlarına Grup Tamamlayıcı Sağlık sigortası yapılabilir mi?

Şirket çalışanlarına sağlık sigortası primlerini işverenin ödeyeceği şekilde, grup tamamlayıcı sağlık sigortası yapılabilir. Çalışanların, eş ve çocukları da bu gruba dahil edilebilir.

Grup tamamlayıcı sağlık sigortaları, normal tarifeden daha ekonomik primlerle yapılabilir. Ayrıca İşletmeye de vergi avantajı sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında hangi planlardan yapılabilir?

Sadece yatarak tedavili planlar, ayakta ve yatarak tedavili planlar ile doğum teminatı dahil planlar olarak üç grupta toplanmaktadır. İlave olarak check-up hizmetleri de sunulmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına, tüm aile bireyleri nasıl dahil edilir?

Örneğin; 4 kişilik çekirdek bir ailede, anne veya babadan en az birinin SGK?lı olması halinde, 18 yaş altındaki çocukların  anne veya babadan SGK hizmeti alması mümkündür. Bundan dolayı Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına SGK?lı olmayan eş veya çocuklar dahil edilebilirler.

Ayrıca, çocuklar 18 yaş üstünde olup SGK?lı değil ve öğrenim hayatları devam eden öğrenciler ise, 25 yaşına kadar olan çocuklar, bu durumda da anne ya da babanın SGK?lı olması sayesinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına alınabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını ilk defa yaptırmak isteyenlerin maksimum giriş yaşı nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını ilk defa yaptıracak olan SGK?lı kişiler için, sigortaya kabul edilecek maksimum giriş yaşı 59?dur.

Ancak son dönemde sayısı sınırlı olmakla birlikte bazı sigorta şirketleri; ilk defa tamamlayıcı sağlık sigortası yapmak isteyen 60 ve üzeri yaşlardaki SGK?lı kişileri sigortalamaktadırlar.

Başlangıçtan itibaren aralıksız olarak sağlık poliçesi yapılması neden önemlidir?

Sisteme dahil olan sigortalı kişi, aralıksız yenileme yapması durumunda 4.yıldan itibaren sigorta şirketinin risk değerlendirmesi sonucunda,  ömür boyu yenileme garantisi hakkını kazanabilir.

Ömür boyu yenileme garantisi hakkı nedir?

Aralıksız en az üç yıl boyunca poliçenin yenilenmesinden sonra, özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortalarında, poliçede belirtilen aynı koşullar altında, ömür boyu yenilenmesi için verilen garantidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ayakta tedavilerde vaka sayısı nedir, nasıl kullanılır?

Ayakta tedavi hizmeti; kişilerin yatışını gerektirmeyen, poliklinik ve buna bağlı tetkikleri kapsayan teşhis, tanı ve tedavi amaçlı sağlık hizmetleridir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında farklı branşlara konu hastalıklar için, anlaşmalı sağlık kurumlarından alınan hizmetlerden, her bir muayene hakkına vaka sayısı denir. Sigorta şirketleri poliçelerde genel olarak muayene sayısı hakkını veya vaka sayısını, yılda maksimum 8 ila 10 kez kullanacak şekilde sınırlamaktadırlar.

Vaka sayısını örnekle anlatmak gerekir ise, kişinin her bir branştan anlaşmalı sağlık kurumlarında örneğin; dahiliye, cildiye veya ortopedi gibi her bir farklı sağlık hizmetleri birer vaka sayılmaktadır.

Kişi, kontrol amaçlı olarak aynı vaka durumundan dolayı ikinci kez hastaneye gittiğinde ise, poliçede belirtilen vaka sayısından düşmeyecektir. Çünkü kontroller, SGK?da da, tamamlayıcı sağlık sigortasında da kontrole girmektedir. Vaka sayılmayacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasındaki vaka sayısı, poliçenin ?sadece ayakta tedavi hizmetleri? açısından kullanım hakkıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında yatarak tedavi var mıdır?

Kişiler anlaşmalı sağlık kurumlarından hizmet aldıklarında yatarak veya acil sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Örneğin; kişinin yatışına veya ameliyatına karar verilmesi durumunda, SGK? dan anlaşmalı sağlık kurumuna ödenen bedelin dışında, arta kalan fark ücreti tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanır. Böylece kişinin cebinden fark ücreti çıkmamış olur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında özel hastaneler geçerli mi?

SGK ile anlaşmalı olan ve özellikle B sınıfı özel hastanelerde, yatarak veya ayakta tedaviler ile tanı amaçlı olan tetkiklerde geçerlidir. Kişiler, T.C. numarası ile anlaşmalı sağlık kurumuna giderek poliçeden faydalanabilir ve sağlık hizmetleri için provizyon alabilirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası SGK? ya paralel işleyen bir poliçe midir?

SGK?nın ödediği sağlık hizmetlerini ödeyen, ödemediğini istisna bırakan poliçelerdir. Örneğin, tıbbi sarf malzemelerini SGK ödemediği gibi, tamamlayıcı sağlık sigortasından da karşılanamaz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında, önceden var olan ve sonradan tespit edilen kronik rahatsızlıklar ödenir mi?

Maalesef sigorta şirketleri, kişilerin önceki yıllara ait sağlık kayıtları üzerinden tespit ettiği, kronik rahatsızlıkları istisna bırakabilme hakkına sahiptir.  Önemli olan kişilerin sağlıklı iken sisteme giriş yapmasıdır. Önceden var olan hastalıklar teminat kapsamı dışında kalacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, covıd-19 dahil tüm salgın hastalıkları karşılıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü ve-veya sağlık bakanlığımızca ilan edilmiş olan küresel, bölgesel veya ülke içindeki salgın hastalıklara ilişkin sağlık giderleri, hastalıkla ilgili belirti ve-veya şikayetler, tamamlayıcı sağlık sigortasına giriş tarihinden itibaren 30 gün sonra ortaya çıkmış olması şartı ile poliçe teminatları, limitleri ve ödeme yüzdeleri ile uygulama esasları kapsamında karşılanacaktır.

En uygun tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi ve aile indirimi nasıl alırım?

Kişilere, alternatif olarak farklı sigorta şirketlerinden en uygun tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi hazırlanır. Eş ve çocukların dahil olacağı şekilde hazırlanan, Aile tamamlayıcı sağlık sigortası paket tekliflerinde aile indirimleri uygulanacaktır.

#TamamlayıcıSağlıkSigortası #TamamlayıcıSağlıkTeklifi #FarkYokSigortasıTEKLİF AL