TSS

Ongun Sigorta

T: Tamamlayıcı S: Sağlık S: Sigortası

TSS; Ülkemizde sağlık sigortalarına olan ilginin, farkındalığın ve bilinçlenmenin oluşmasına sebep olmuştur. 2015 yılında hayatımıza giren Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları (TSS), 2020 yılında başlayan pandemi ile birlikte ivmelenerek sigortalı sayısında ciddi artışa neden olmuştur. TSS, Özel Sağlık sigortalarına göre daha ekonomik olması sebebiyle, geçtiğimiz 7 yıl içerisinde 18 kat arttı. TSS sigortalı sayısı, 2015 yılında 134 bin kişi iken, 2021 yılında ise 2 milyon 450 bine ulaşmıştır. 2025 yılına gelindiğinde TSS’li sigortalı sayısının 8 milyona ulaşması tahmin edilmektedir.

TSS Kimlere yapılır?

TSS, belirli bir yaş sınırına kadar SGK kapsamındakilere kişilere düzenlenebilir. SGK kapsamındaki tüm aile bireylerine aynı poliçede yer verilerek, aile indirimi uygulanır. Şirket çalışanlarına ise avantajlı primlerle Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapılabilir.

TSS’den nasıl yararlanılır?

TSS’liler anlaşmalı özel hastanelerden sağlık giderlerini karşılayabiliyor.

 

Yatarak veya ayakta tedaviden yararlanırken çıkan fark ücretlerini, TSS karşılamaktadır. smiley

TSS planları nelerdir?

TSS; “sadece yatarak tedavi”, “yatarak artı ayakta tedavi” ve “ilave doğum teminatlı” olarak, üç tür plan şeklinde düzenlenmektedir.

TSS’de Yatarak Tedavi?

%100 ödenir ve limitsizdir.

TSS’de Ayakta Tedavi?

Sigorta sektöründe genel olarak yılda maksimum 10 vaka sayısı ile uygulanmaktadır.

TSS Ekonomik mi?

Evet, TSS çok ekonomik bir sağlık sigortasıdır. Çünkü, SGK’nın bir nevi ihtiyari, yani tamamlayıcısı olduğundan yıllık primleri de böylece çok ekonomik hale geliyor. TSS geleneksel özel sağlık sigortalarına göre, kişinin yaşına bağlı olarak, %30-40 oranında daha uygun primlerle düzenlenir.

TSS ne zaman yasalaştı?

“TSS, SGK ile müştereken sağlık masraflarını karşıladığı” için onaylanan yasa ile birlikte uygulamaya konuldu. J

28 Haziran 2012 tarih ve 2012/25 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genelgesi ile Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamalarına yönelik olarak; ilave ücret tutarları, otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar ve SGK tarafından ödenmeyen sağlık hizmetleri sigorta şirketleri tarafından ödenebileceği, sigorta şirketleri ile sağlık hizmet sunucuları arasında yapılan anlaşma koşulları doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatı SGK’ya, SUT’un üzerinde kalan kısmı da sigorta şirketine fatura edilebileceği tanımlanmıştır.

 

Sağlık; ertelenmez & ihmale gelmez!

 

#TSS

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#TSSFiyatları

#TSSHakkındaTEKLİF AL