Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Ongun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS; SGK kapsamındakilerin, Genel Sağlık Sigortası GSS uygulamalarına paralel olarak, SGK anlaşmalı özel hastanelerden sağlık hizmetleri alabilecekleri özel sağlık sigortalarıdır. TSS; SGK ve Özel Sigorta şirketlerinin, kişinin sağlık giderlerini birlikte karşıladıkları sigorta poliçeleridir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yatarak tedavi, ayakta tedavi, acil müdahale, küçük müdahale, ameliyat, yoğun bakım vb. sağlık harcamaları için devreye girer. Tamamlayıcı Sağlık poliçesinden, SGK tarafından karşılanan sağlık giderleri dışında kalan ve mevzuat gereği hastaya çıkarılan fark ücreti ödenir. Bu poliçe, diğer özel sağlık sigortası poliçelerine kıyasla, yıllık primleri yaklaşık %30-40 daha uygundur. O nedenle insanlar tarafından son yıllarda en çok tercih edilen sağlık sigortalarıdır. Yıllık ödenecek primler; kişinin yaşı ile cinsiyetine göre değişmekle birlikte, sadece yatarak tedavi veya yatarak artı ayakta tedavili poliçe planlarına bağlı olarak da değişmektedir. Sigorta şirketleri, Aile Paket poliçelerine özel indirim uygulandığı gibi, 3 ve üzeri çalışanı olan işletmelere Kobi Sağlık Sigortası Paketi ile özel grup indirimleri uygulanmaktadır. Ayrıca Kobiler, ödedikleri sağlık sigortası primleri ile vergi avantajı sağlamaktadırlar. smiley

 

Bizi arayın

ve

Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı

hemen yaptırın!

smiley

 

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#ÖzelSağlıkSigortası

#BireyselSağlıkSigortası

#GrupSağlıkSigortasıTEKLİF AL