Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ne için yapılır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ne için yapılır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ne için yapılır?

Ongun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

SGK kapsamındaki kişilerin SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden muayene, tetkik, yatış, tanı ve tedavileri için yararlandıkları poliçedir.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ne için yapılır?

T.C. vatandaşı olan SGK’lı kişilere anlaşmalı özel hastane şartlarında, yatarak tedavi, ayakta tedavi, acil durumlar, ameliyatlar, gibi tıbbi hizmetlerden fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabilmeleri için yapılır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ana teminatları nelerdir?

Yatarak tedavi, Ayakta tedavi ve isteğe bağlı doğum

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) planları nelerdir?

-Sadece yatarak tedavi

-Yatarak artı ayakta tedavi

-Doğum paketi dahil

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ücretsiz hizmetler?

Yılda bir kez Check-Up, Diş Temizliği Paketi vb.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından nasıl faydalanırım?

SGK anlaşmalı özel hastanelerde hekimin ve uzmanlık branşının SGK ile anlaşmasının olmasıyla birlikte, poliçe genel ve özel şartları çerçevesinde sigortalılar yararlanırlar.

 

Hastanelerde ücret ödenecek mi?

Sağlık giderlerinden doğan fark ücretini, poliçe ödeyeceğinden cebinizden ödeme çıkmayacaktır. Sadece SGK kapsamında yasal olarak alınan katılım payı ücreti hastadan (sigortalıdan) alınır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Covid-19 giderlerini karşılıyor mu?

Pandemi hastası kabul eden SGK anlaşmalı özel hastanelerde, tedavi sonucunda çıkan fark ücretleri karşılanır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yurt dışında geçerli mi?

Sadece ülkemiz sınırları içerisindeki anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerlidir.

 

Randevu alırken nelere dikkat edilir?

Kurumun, hekimin ve gideceğiniz branşın Sigorta şirketiniz ve SGK ile anlaşmalı olmasına dikkat edilmelidir. Sigorta şirketlerinin web sitelerinde anlaşmalı kurum listelerine bakabilir veya gideceğiniz hastaneyi randevu için aradığınızda bilgi alabilirsiniz.    

 

Ameliyatlarda neler karşılanır?

Hekimin, sigortalının ameliyatına karar vermesiyle birlikte; yapılan ameliyat, oda, refakatçi, yemek ücretleri, ameliyat sonrası yatış esnasında kullanılan ilaçlar, gerekli tahlil ile görüntülemelerden doğan fark ücretleri, yatarak tedavi teminatı kapsamında poliçeden karşılanır.

 

Görüntülemeler ve tetkikler karşılanır mı?

Hekimin talebi doğrultusunda istenen MR, tomografi, kan tahlili, röntgen, eko vb. görüntüleme test ve tetkiklerden doğan fark ücretleri, poliçe şartlarında karşılanır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hangi hastanelerde geçerlidir?

Poliçenin düzenlendiği sigorta şirketi ile SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerdir. Sigorta şirketlerinin web sitelerinde, yurt çapındaki anlaşmalı özel sağlık kurumları (hastaneler) yer alır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatı ne kadar?

Yıllık primi belirleyen faktörler; kişinin yaşı, cinsiyeti, ikamet ettiği il olarak değerlendirilir. Sigorta şirketleri, fiyat tarifelerini bu kriterlere göre oluştururlar. Ayrıca her yıl artan medikal enflasyon, döviz kurundaki artışlar ve TTB ücret artışlarıyla birlikte poliçe yenileme dönemlerinde de kullanıma bağlı olarak primler artmaktadır. Kişilerin yaşları ilerledikçe yine primler yükselecektir. Kadınlar ve çocukların primleri ise genel kullanım istatistiklerinden dolayı, diğer bireylere göre daha yüksek fiyat tarifesiyle fiyatlanır. Ayrıca, büyük şehirlerde yaşayanların primleri, diğer illerde yaşayanlara göre daha yüksektir.

 

Poliçede ayakta tedavide kaç vaka hakkı vardır?

Poliçe dönemi boyunca yıllık 10 vakaya kadar muayene olma hakkı vardır. Kontroller, SGK uygulamasında olduğu gibi vaka sayılmaz ve yıllık vaka sayısı kotasından düşülmez.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primleri ekonomik mi?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına; SGK ile ilintisi olmadan provizyon veren Özel Sağlık Sigortası planlarına göre yaklaşık, %30-40 daha ekonomik primlerle sahip olunabilir. SGK’nın tamamlayıcısı ve doğan fark ücretlerini karşılamasından dolayı ihtiyari bir poliçedir. Kişiler, SGK’ya zaten prim ödemektedirler. Yine kişiler SGK’ya ödedikleri prime ilaveten, tamamlayıcı sağlık sigortası için ayrıca prim ödediklerinde, anlaşmalı kurumun sigortalıya çıkardığı fark ücreti giderleri dahil tüm sağlık giderleri, SGK ve Özel Sigorta şirketi tarafından müştereken karşılanmış olur.  Bu durumdan dolayı tamamlayıcı sağlık sigortası, ihtiyari bir poliçe olup primleri çok ekonomiktir.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tüm sigorta şirketlerinde nasıl?

Genel ve özel şartlar kapsamında tüm sigorta şirketlerinde poliçe aynı teminatlara sahiptir. Sadece anlaşmalı kurumlar, vaka sayısı, doğum, check-up, diş temizliği paketi vb. ilavelerle poliçeler farklılaşmaktadır.

 

Bizi arayın ve artık sağlık giderlerinize

fark ücreti ödemeyin!

 

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıFiyatları

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıNeİşeYarar

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıNeİçinYapılır

#TSSTEKLİF AL