Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında!

ANASAYFA SİGORTA BLOG Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında!

Ongun Sigorta

TSS, SGK kapsamındaki kişilerin çoğunun bütçesine uygun gelmektedir. Sigortalıların anlaşmalı özel hastanelerde poliçeden yararlanırlarken fark ücreti ödememeleri, optimum seviyede memnun kalmalarına sebep olmaktadır. Böylelikle TSS, son yıllarda en çok tercih edilen sağlık sigortalarındandır. smiley

 

TSS nedir?

SGK güvencesini özel hastanelerde kullanmak isteyen sigortalıların, fark ücretlerini karşılayabildikleri sağlık sigortalarıdır. smiley

 

TSS’den kimler yararlanır?

-İlk defa sigortalanacak olanlarda, 61 yaşından küçük kişiler teminat altına alınabilir. Son sigortalanma yaş sınırı yoktur!

-18 yaşından küçükler aile poliçesine veya tek çocuk poliçesiyle kapsam dahiline alınabilir.

-0-5 yaş arası çocuklar, tek başına poliçe kapsam dahiline alınamazlar.

 

TSS nerede geçerlidir?

SGK ve Türkiye Sigorta ile yurt çapında yaygın anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerlidir.

 

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırmalıyım?

-Yıllık primlerinin ekonomik olmasından dolayı avantajlıdır.

-Özel hastanelerde sadece 15 TL (2022 yılında) devlet katkı payı ödeyerek muayene ve tedavi olma imkanı sağlar.

-Hastanede yatılı tedavi olunması halinde, oda ve refakatçi masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanır.

-Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Fizik tedavi olma imkanı vardır.

-Devlet hastanelerine gitmeden sgk anlaşmalı özel hastanelerde muayene ve tedavi olma imkanı sunulur.

-Pandemi döneminde, COVID-19 rahatsızlığı tedavi masraflarının karşılanması mümkündür. (Kamu otoritesi, 21 Nisan 2022 tarihinde açıkladığı tebliğ ile SGK tarafında, Covıd-19’u karşılamayacağını açıkladı!) 

-Ambulans hizmeti (Sigortalının acil durumu nedeniyle en yakın tedavi merkezine anlaşmalı kara ambulansı ile nakledilmesi, kapsam dahilindedir.)

 

Fark ücreti nedir ve alınan fark ücretlerine bazı örnekler?

Fark Ücreti: SGK anlaşmalı özel hasatanelerde, SGK kapsamındaki kişilerden istenen ilave ücretlerdir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, hastaya tedavi neticesinde çıkan fark ücretini karşılamaktadır. smiley

Fark ücreteleri; içinde bulunulan yıla, anlaşmalı kurumun bulunduğu İle, sağlık kurumunda yapılan işlemin durumuna ve-veya doktorun ünvanına göre değişebilir. Aşağıdaki fark ücretleri yaklaşık ücretlerdir.

Fark Ücreti Örnekleri (2022)

-Kolesistektomi (Safra kesesi taşı) operasyonu: 3.750.TL

-Meniskus operasyonu için alınan fark ücreti: 4.000.TL

-Kolonoskopi-Gastroskopi: 3.000.TL

-Ayakta tedavide doktor muayene ücreti: 150.TL

-Görüntüleme hizmetleri yapılan işleme göre: 800-1000.TL arası

 

TSS Ayakta Tedavi

-Ayakta Tedavide “yıllık 10 vaka kullanım limiti” bulunmaktadır. “İlaç giderleri” kapsam dışıdır. 

Önemli: Doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi giderleri, SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz. Hastaların doktor muayenesiyle birlikte kullanma zorunluluğu vardır.

 

TSS Yatarak Tedavi

-Tıbbi olarak yatış gerektiren durumlarda devreye girer.

Yatarak tedavi kapsamına giren durumlar; Ameliyat, dahili yatış, yoğun bakım, özellikli tıbbi malzeme, suni uzuv ve küçük müdahaleler olarak sayılabilir.

 

Ek teminatlar

-Doğum: %100, Limitsiz (Bekleme süresi 1 yıldır!)

-Doğum doktor muayene: %100, Yılda 10 Vaka 

-Doğum ileri tanı yöntemleri: %100, Limitsiz

-Doğum tahlil-röntgen: %100, Limitsiz

-Check-up: %100, Yılda 1 kez ücretsiz

-Ambulans: %100 Limitsiz

 

TSS Kapsam Dışı Haller?

TSS poliçesi özel şartlarında, aşağıdaki “istisnaların” detayları yer almaktadır.

-Önceden gelen hastalıklar

-Anlaşmasız kurumlarda durum acil olsa bile tedavi masrafları teminat kapsamında yer almamaktadır

-İlaç giderleri

-SGK’nın aktif olmadığı dönemde oluşan sağlık giderleri

-SGK tarafından karşılanmayan sağlık giderleri

-Acil durum olsa dahi anlaşmasız kurumda gerçekleşen sağlık giderleri

-Kullanım adedini ya da limitini aşan sağlık giderleri

-Her türlü ilaç ve yardımcı malzeme (elastik bandaj, koltuk değneği, tabanlık, vb.)

-Anlaşmasız kurumda yapılan muayene sonrası gerçekleşecek tetkikler

-5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ilgili maddesi gereği sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları

-Diş hekimleri tarafından yapılan tüm işlemler

-Yurt dışında yapılan tedaviler

-Gözdeki kırılma kusuru cerrahisi , şaşılık , gözlük camı, çerçevesi, kontakt lens vb.

-Tüp bebek vs.

-Bariartrik tedavi, estetik müdahaleler

- Skolyoz, kifoz, septum deviasyonu ve konka

 

Poliçe yenileme süresi ne kadar?

Poliçe bitiminde yenileme süresi max. 35 gündür. Bu süre zarfında sigortalının poliçede “sahip olduğu veya kazanacağı” hakları korunmaktadır.

 

TSS’den ne zaman yararlanılmaz?

-SGK tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası GSS’nin aktif olmadığı durumda sigortalı TSS poliçesi teminatlarından faydalanamaz.

 

TSS’den ne zaman yararlanılır?

SGK tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası’nın aktif veya geçerli halde olduğu tüm zamanlarda, TSS poliçesi teminatları işlerlik kazanır.

 

TSS Sıkça sorulan Sorular?

>Aile olarak sigortalandığımızda indirim uygulanıyor mu?

Aile olarak sigorta yapılması halinde, poliçede en az 2 kişi bulunması (2 kardeşe aile poliçesi yapılamaz!) durumunda %10 aile indirimi uygulanmaktadır.

 

>Poliçeyi satın alır almaz kullanabilir miyim?

Yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün süre ile kapsam dışındadır. Ayakta ve yatarak olmasına bakılmaksızın fizik tedavi ve rehabilitasyon, endoskopik girişimler 90 gün süre ile kapsam dışındadır. Diğer ayakta tedavilerden faydalanılır.

 

>Sigortalı poliçesini hiç kullanmamış ise hasarsızlık indirimi uygulanır mı?

Sigortalının poliçe dönemi sonunda, Hasar Prim Oranı HPO %50’nin altında olması halinde, %10 hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır.

 

>Poliçeyi kullandığımda yenileme döneminde herhangi bir sür prim uygulanıyor mu?

Sigortalının poliçe dönemi sonunda HPO %100’ün üstünde olması halinde, %30 sür prim uygulanmaktadır.

 

>Yenileme Garantisine ne zaman hak kazanırım?

-0-18 yaş arası 24 ayda

-19-45 yaş arası 36 ayda

-46-55 yaş arası 48 ayda

Sigortalının “Yenileme Garantisi” hakkı; Sigorta Şirketindeki Under Writer’ın değerlendirmesiyle kararlaştırılır. Bu karar genel olarak  üçüncü yıldan itibaren verilir.

 

>Tek başına çocuk sigortalanıyor mu?

-18 yaş altı çocuklar tek başına sigortalanmaktadır.

-Fakat 0-5 yaş arası çocuklar YT+AT planda tek başına sigortalanamıyorlar. Ebeveynleriyle birlikte sigortalanmaları gerekiyor.

 

>İsteğe bağlı doğum teminatı alabilir miyim?

Her iki planda da Doğum Teminatı isteğe bağlı olarak dahil edilebilir. YT planda sadece Doğum eylemi geçerli olacaktır.

 

>Poliçemi iptal ettirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Sigorta Ettiren / Sigortalıdan iptal nedenini belirten imzalı dilekçe alınmalıdır. Sonrasında bu dilekçe sigorta şirketine beyan edilmelidir.

       

Kaynak: Yukarıdaki tüm bilgiler, Türkiye Sigorta’nın Tamamlayıcı Sağlık Sigortası koşullarını içerir. Türkiye Sigortanın koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır! 23.05.2022

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS için arayın veya başvurmak için hemen TIKLAYIN

#TSSTeminatları

#TSSFiyatları

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#TSSNeleriKapsarTEKLİF AL