Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

ANASAYFA SİGORTA BLOG Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Ongun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK güvencesinde olan bireylerin anlaşmalı B sınıfı özel hastanelerde ilaç hariç olmak üzere sağlık kurumlarında kullanabildiği; muayene ve tetkik, yatış, ameliyat, acil durumlar v.b. verilen tıbbi hizmetlerden kaynaklı olarak oluşan fark ücretlerinin karşılandığı sağlık sigortalarıdır. Üstelik, 2020 yılı Mart ayında, tüm Dünya ile birlikte Ülkemizde de yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığının tedavisinde, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlık hizmetlerinde ekonomik primler ile faydalanılabilen sağlık sigortalarıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neden Tercih Edilmeli?   

Ülkemizin sosyoekonomik koşulları ve ortalama gelir düzeyi göz önüne alındığında, özel sağlık sigortası planlarının yıllık primleri, tamamlayıcı sağlık sigortası primlerine göre çok daha yüksektir. Bu bağlamda, çalışanların ve SGK güvencesinde olan bireyler ile bakmakla yükümlü oldukları ailelerin de sağlık hizmetleri alırlarken, özel hastane konforunda sıra beklemeden hizmet almaları mümkün olmaktadır.  
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Planları Nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını bireyler yaptırırılar iken, birkaç alternatif plan seçme hakları bulunmaktadır. Birincisi sadece yatarak tedavili planlar, ikincisi yatarak+ ayakta tedavili planlar, üçüncüsü doğum teminatlı planlar olarak sıralanabilir. Ayakta tedavili planlarda yılda 10 vaka muayene hakkı bulunmaktadır. Muayene sırasında hekimin talep etmiş olduğu tüm tetkik, tahlil v.b. işlemler de muayene kapsamında değerlendirilir. 
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler?

Sigortalanan kişinin sağlık hizmeti alabileceği ve Sigorta Şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerdir. Genellikle birçok sigorta şirketi aynı hastane grupları ile anlaşma yapmaktadırlar. Ülke genelinde sigortalılar, farklı şehirlerde yaygın anlaşmalı sağlık kurumlarına T.C. kimlik numarası ile başvurabilmektedirler. Sadece bazı hastaneler sigorta şirketleri ile anlaşmaları gereği, poliklinik hizmetler arasında bazı branşlarda istisna olmak üzere, tamamlayıcı sağlık sigortasından hizmet vermemektedirler. 
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Neler Karşılanır?

SGK ‘lı olarak güvence altında olan kişilerin tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında, SGK tarafından karşılanan sağlık giderlerinden doğan ve sigortalının ödemesi gereken fark ücretleri, anlaşmalı sağlık kurumlarına ödenmektedir. Bu giderler;  muayene, acil servis yatış, yoğun bakım, ameliyat, test, tetkik gibi giderlerden kaynaklı oluşan fark ücretleri, ilgili sağlık kurumuna sigortalı yerine ödenmektedir. SGK’nın hiçbir şekilde ödemediği ve karşılamadığı, tıbbi sarf malzemeleri (eldiven-enjektör v.b.) gibi giderler istisnadır. Özetle, SGK’nın ödediğini ödeyen, ödemediği harcamalarda ise fark ücretini ödemeyen sigortalardır. Ayrıca,Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları içerisinde ek hizmetlerden (Diş Paketi, Check-up v.b.)  de faydalanılabilmektedir.
Örnek olarak Sompo Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları aşağıdaki gibidir;

Yatarak Tedavi Teminatları: (%100 ve limitsiz)

1. Cerrahi ve dâhili yatışlar
2. Yoğun bakım
3. Kemoterapi
4. Radyoterapi
5. Diyaliz
6. Küçük müdahale
7. Koroner anjiyografi
8. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri
9. Fizik tedavi (Ameliyat sonrası)
10. Evde Bakım (Poliçede belirtilen limitler dahilinde)
11. Suni Uzuv (Poliçede belirtilen limitler dahilinde)
12. Yardımcı Tıbbi Malzeme (Poliçede belirtilen limitler dahilinde)

Ayakta Tedavi Teminatları: (10 Adet Limitli)

1. Doktor muayene
2. Laboratuvar
3. Radyoloji
4. İleri tanı yöntemleri
5. Fizik tedavi 
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Covid-19 Koronavirüs Teminatı Dahil mi?
 
Dünyamızda DSÖ nünün Pandemi ilan etmesinden hemen sonra, sigorta sektöründeki şirketlerin sigortalılarını güvence altına alması söz konusu olmuştur. Sigorta şirketleri pandemi döneminde; sağlık sigortalarında salgın hastalıklar teminat kapsamı dışında olmasına rağmen, aldıkları yeni karar ile, Covid-19’ u teminat kapsamlarına alarak, sosyal anlamda güven veren çok kıymetli bir davranış sergilemişlerdir. Sonrasında sisteme yeni katılan sigortalılar için ise, COVİD-19 dahil, muhtemel diğer tüm salgın hastalıkları (pandemi) da teminata dahil ederek sigortalılara bir kez daha güvence vermişlerdir. Tamamlayıcı Sağlık sigortalarında Covid-19 dahil, diğer tüm salgın hastalıklar kapsam dahilindedir. 
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında sigortalılar normal tarife primlerine ek olarak doğum teminatı satın alabilirler. Sigorta şirketleri, sigortalılara alternatif doğum teminatı seçenekleri sunabilmektedir. Doğum teminatı almak isteyen sigortalılar, doğum paketi +rutin kontroller şeklinde ilave prim karşılığında güvence satın alabilirler. Sigortalı poliçesine ara vermeden ikinci poliçeyi yapması durumunda teminattan faydalanabilecektir.
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Giriş Yaşı Nedir?

Sigorta sektöründe sigortalanma yaşı genellikle 0-55 yaş aralığında olup, daha üst yaş grubu için az sayıda sigorta şirketi teminat verebilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Prim Neye Göre Hesaplanır?  

Kişinin yaşı, cinsiyeti, vücut kütle endeksi, ikamet ettiği il, primi belirleyen en önemli unsurlardır. Bireyler tek başına sigortalanabildiği gibi, Aile indirimlerinden de faydalanarak sigortalanabilme imkanına sahip olacaklardır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında ödenecek yıllık primler, peşin veya maksimum 9 taksit kredi kartı ile ödeme zorunluluğu olan sigortalardır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yenileme Garantisi Hakkı?

Özel sağlık sigortasına benzer bir şekilde, sigortalılar bu poliçenin üçüncü yılı tamamlandıktan sonra, dördüncü yıl bu hakkı edinebilirler. 
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ortalama Primleri Nasıldır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, Özel sağlık sigortalarına göre yaklaşık %50 ‘ye yakın farkla ekonomik primlerle sahip olunabilen poliçelerdir. Örneğin: yatarak tedavili tamamlayıcı sağlık sigortası primi, yaş grubu da dikkate alındığında yıllık olarak yaklaşık 450 den başlayan ve yaş almış kişilerde ise 1500 .TL ye kadar çıkabilen primler varken, yatarak+ayakta tedavili poliçelerde 800.TL’ den başlayan ve 2.900. TL‘ye varan yaklaşık primler ile sigortalanılabilmektedir. Sigorta şirketlerine ve tarifelerine göre primler değişebilmekle birlikte, sigorta şirketlerinin primlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.Neticede yıllık 450.TL ye sigortalanan SGK’lı kişiler, kredi kartı ile 9 taksitte prim ödemeye kalktıklarında “ayda 50.TL “ödeyerek poliçeye sahip olabilmektedirler. 12 aylık olarak hesaplandığında ise ayda 37,5.TL’ye gelmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fark Ücreti nedir?

Sigortalıların anlaşmalı sağlık kurumu veya hastaneden aldığı sağlık hizmetinden doğan ve yine SGK’nın sigortalı adına kuruma ödediği ücretten arta kalan kısma, fark ücreti deniyor. Bu fark ücretinin büyüklüğü alınan sağlık hizmetine göre değişmektedir. Sigortalıların karşısına çıkan fark ücretleri, poliklinik hizmetlerinde kimi zaman 100.TL olabileceği gibi, ameliyat gibi bir sağlık sorununda ise, 3.000.TL-5000.TL gibi olabilmektedir. O nedenle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, küçük bütçeler ayırarak sağlık risklerinizi yönetebileceğiniz, bu doğrultuda maksimum fayda edinebileceğiniz bir sigortadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Nasıl Sahip Olabilirim?

Ongun Sigorta olarak 20 yıllık deneyimli uzman sigorta danışmanlarımızla iletişime geçerek, sizlere en uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teklifinin hazırlanması için, T.C. numaranızı vermeniz yeterli olacaktır. Size veya ailenize özel olarak hazırlanacak olan, farklı sigorta şirketlerinden alternatif planlar ile teklifler hazırlanarak onayınıza sunulur.
 
Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin çalıştırdıkları çok sayıda personelleri için alabilecekleri ve primlerini ödeyebilecekleri bir Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır. İşletme tüzel kişiliği çalışanlarına sigorta ettiren vasfı ile primlerinin tamamını ödeyerek vergi avantajı da elde edebilmektedir. Ayrıca, işveren ile çalışan arasındaki bağlılığın ve motivasyonun artması, öte yandan çalışanların hastanelerden hızlıca sağlık hizmeti alması sayesinde, zaman kaybının da önüne geçilerek, böylece çalışanın işverene karşı verimliliği de artacaktır. Çalışanlar toplu olarak sigortalanırken, istenirse eş ve çocuklar da grup poliçesine ilave edilebilir. Dolayısı ile yıllık tamamlayıcı sağlık sigortası primleri, çalışanlar ve aile fertleri için, normal tarifeye göre daha ekonomik şartlarda hesaplanacaktır. Aile fertlerinin poliçeye dahil olma zorunluluğu yoktur. Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, Kurumsal olarak işine ve çalışanlarına değer veren işletme sahipleri açısından sıkça tercih ettikleri sigortalardır. 
İşletme sahiplerine tavsiyemiz; bütçesel anlamda kendini hazır hissettikleri andan itibaren, Ongun Sigorta danışmanları ile iletişime geçerek teklif almalarıdır. Unutulmamalıdır ki, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bir yandan işletmeye vergi avantajı yaratırken, aynı zamanda çalışanlarınızın sağlığına dair sağlayacağınız fayda, çalışanınızın gözünde çok kıymetli bir yaklaşım olacaktır. 

Sigortalanmak için kaybedilen her vakit, sonuçlarına katlanılamayacak maddi kayıplara neden olabilir. 
 
COVID-19 Aşısı Uygulanacak Grup Sıralaması Nedir?
 
Dünyada ve Ülkemizde yaşanan Pandemi sebebi ile, Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan aşı uygulanacak grup sıralamasına dikkatlerimizi çevirdiğimizde, COVID-19 virüsüne maruz kalarak hastalığı ağır geçirme, bulaştırma riski ve hastalığın toplumsal ve sosyal hayatın içerisindeki etkileri değerlendirilmiştir. COVID-19 aşısı uygulanacak grupların sıralamasında, bu öncelikler dikkate alınmıştır.
Sigortacılık anlamında değerlendirildiğinde ise önemli olan sağlıklı olduğunuz yaşlarda, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gibi bir sağlık poliçesine sahip olarak kendimizi ve sevdiklerimizi sağlık güvencesi altına almanızdır. Yaşamınız boyunca, bir takım hastalıklar (kolesterol, şeker, tansiyon, kalp, kanser, aşırı kilo (obezite) , astım, alerji v.b.) ortaya çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce sağlıklı beslenip yaşamalı, akabinde de olası hastalıklara karşı da sigorta sisteminde sigortalanarak, kendinizi muhtemel maddi külfetlere karşı da hazırlamalısınız! 
Bunun yolu elbette ki, Sosyal Güvence Kapsamında SGK’lı olmakla birlikte; Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sahip olarak, fark ücretlerinizin sigorta şirketlerince sağlık kurumlarına ödenmesi olacaktır. Bireyler, SGK ile anlaşmalı B Sınıfı Özel Hastanelerden hizmet almak istiyorlar ise, Ekonomik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primleri ile sağlık sigortası sistemine dahil olmalıdırlar.

Sağlıcakla kalmanızı dileriz.

Bilgilendirme:

Sağlık Bakanlığımızın, Aşı Uygulanacak Grup Sıralaması linkini de aşağıda paylaşmak istedik.
https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77707/covid-19-asisi-uygulanacak-grup-siralamasi.html
 
 

#EnUygunTamamlayıcıSağlıkSigortası #EnUcuzTamamlayıcıSağlıkSigortası #TamamlayıcıSağlıkFiyatlarıTEKLİF AL