Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları nasıl

ANASAYFA SİGORTA BLOG Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları nasıl

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları nasıl

Ongun Sigorta

Sigorta şirketleri, özel sağlık sigortalarından sonra, son yıllarda en çok tercih edilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarını insanların kullanımına sunmuştur. SGK kapsamındakilerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerden faydalanarak, sağlık giderlerinden doğan fark ücretlerinin karşılandığı sağlık sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır. Üstelik yatarak ve ayakta tedavi, acil, küçük müdahale, ameliyat, yoğun bakım gibi poliçe kapsamındaki tüm sağlık harcamaları, SGK ile birlikte bu poliçeden karşılanmaktadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları nasıl diye değerlendirdiğimizde, özel sağlık sigortaları primlerine kıyasla, %30-35 daha uygun diyebiliriz. Yıllık primler, kişinin yaşına, cinsiyetine, yatarak veya yatarak artı ayakta tedavili planlara göre değişmektedir.smiley

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hangi ödemeleri kapsar?

TSS kapsamında karşılanan sağlık giderleri aşağıda belirtilmektedir.

>Anlaşmalı özel hastanelerde hastaya çıkarılan “ilave (fark) ücretleri” veya bir başka deyişle sağlık hizmeti veren sağlık kurumu ile sigorta şirketi arasında yapılan anlaşmaya göre, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan sağlık harcamaları, TSS’den karşılanır.

>Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek bedeller teminat kapsamındadır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında hasta katılım payı ödenir mi?

Kamu otoritesi, aşağıda görüleceği üzere TSS uygulama esasları ve mevzuatı hakkında düzenlemeler yapmıştır.

5510 sayılı kanunun amacı: Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir!

Yasal düzenlemeler: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na (TSS) ilk olarak 5510 sayılı Kanunu’nun 98’inci maddesinde yer verilmiştir. Sonra, SGK’nın 2012/25 sayılı Genelgesi ile “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Akabinde, 23 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde de konuyla ilgili düzenlemeye gidilmiştir.

5510 sayılı Kanun gereğince, sağlık hizmetlerinden yararlananların, ceplerinden ödemek durumunda oldukları muayene, ilaç, protez vb. “katılım payları” vardır. Katılım payları ödemeleri, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında değildir. Hasta katılım payları, mevzuat gereği genel sağlık sigortalı bireyler tarafından ödenmektedir. “Fark ücreti” ile “katılım payı” karıştırılmamalıdır. SGK ve Özel Sigorta şirketi ile anlaşmalı özel hastanelerde, hastalara sağlık hizmetlerinden dolayı çıkan “fark ücretleri“ Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından karşılanır. smiley

 

TSS’den karşılanan sağlık giderleri?

Kişinin sisteme girişinden önce var olan hastalıkları, teminat kapsamı dışındadır!

>Ayakta tedavi

>Yatarak tedavi

>Doktor muayene

>Acil haller

>Cerrahi ve dahili yatışlar

>Labaratuvar hizmetleri

>Yoğun bakım

>Fizik tedavi giderleri

>Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz

>Covid-19 vb. DSÖ’nün kabul ettiği salgın hastalıklar

>İleri tanı yöntemleri

>Koroner anjiyografi

>Görüntüleme ve tanı yöntemleri

>Küçük müdahale giderleri

>Standart tek kişilik özel oda ve refakatçi giderleri

 

TSS nerelerde geçerlidir?

SGK ve özel sigorta şirketi ile anlaşmalı olan özel hastanelerde geçerlidir. J

 

TSS’de vergi avantajı var mı?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında, gelir vergisi ve SGK mevzuatındaki istisna hükümlerle, vergi avantajı sağlanır. İşverenler, çalışanlarına TSS yaptırarak vergi avantajı sağlayabilirler.smiley

 

TSS FİYATI İSTEYİN TIKLAYINIZ

 

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıFiyatları

#TSSFiyatlarıNasıl

#EnUygunTSS

#TSS

 

 TEKLİF AL