Site ortak alan sigortası fiyatları nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Site ortak alan sigortası fiyatları nedir?

Site ortak alan sigortası fiyatları nedir?

Ongun Sigorta

Site yöneticisi; kat maliklerinden aldığı yetki ile ortak mahallerin sigortalanması hususunda sigorta danışmanı ile iletişim kurarak ortak alan sigortasını düzenlettirir. Sivil yaşam alanları olan sitelerde, genel kurullar genellikle eylül-aralık veya takip eden yılın, ocak-şubat aylarına kadar sürmektedir. Site yöneticileri, genellikle bu süreçte ortak alan sigortası veya site paket sigortasını yaptırmaları söz konusudur. Bir yandan genel kurul bütçe hazırlıkları, tedarikçi firmalarla yıllık anlaşmalar ve ortak alan sigortası teklif çalışmaları eş zamanlı olarak sürmektedir. ONGUN SİGORTA; bu yoğun dönem içerisinde, site yöneticilerine yardımcı olarak üzerlerinden sigorta yükünü almaktadır.

 

Ortak alan sigortası neden yapılmalı?

634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre, yöneticinin ve kat maliklerinin sorumlulukları gereği, aksine bir karar alınmadıkça, zaten ortak alan sigortasının yapılması gerekmektedir.

 

Ortak alan sigortası doğru düzenlenmiş mi?

Bu poliçeler; çoğu zaman maalesef eksik sigorta bedeli ve limitleri ile devam ede gelmektedir. Yeni gelen yöneticiler, başlangıçta hatalı olarak yapılan poliçeyi, işletme bütçesinden dolayı devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Oysa ki hangi poliçe olursa olsun, ortak alan sigortasının da doğru sigorta bedelleri, limitleri, teminatları ve en uygun muafiyetlerle düzenlenmesi gerekir. Bunun için konusunda uzman bir sigorta danışmanına ihtiyaç duyulur. ONGUN SİGORTA; bu konuda 20 yılı aşan birikimi ve ortak alan sigortasında hazırladığı kitapçık ve deneyimli insan kaynağı sayesinde, site yöneticilerinin sigorta konusundaki sorunlarına çare olacak şekilde daima yanlarındadır.

 

Sigorta Bedelleri nasıl tespit edilir?

Site yöneticilerinin; küçük veya büyük site ayrımı yapmaksızın sigorta bedellerini doğru tespit ederek sigorta şirketine beyan etmesi gerekir. Çünkü olası bir hasarda tazminat alırken tazminatın kesintiye uğramadan ödenmesi çok önemlidir. Siz siz olun, eksik sigortaya giren bir poliçe yaptırmayın! Ayrıca deprem teminatı olmadan, ortak alan sigortası kesinlikle yaptırmayınız!

Ortak alan sigortasında iki türlü bedel tespiti olur;

-“Beyana dayalı” olarak yapılan poliçe: Fiilen genel olarak tercih edilmekte olan bir yöntemdir.(Hasar ödenirken eksik sigorta olabilir. Hasar eksik ödenir.sad)

-“Ekspertize dayalı” olarak “mutabakatlı poliçe”: Sahada çok düşük bir oranda, nitelikli sitelerde tercih edilmektedir. (Hasar ödenirken eksik sigorta olmaz ve hasar tazminatı tam ödenir.smiley)

 

SİTE YÖNETİCİSİ İLE

 SİTE YÖNETİM KURULLARINA ÖZEL;

-“ORTAK ALAN SİGORTASI”, KİTAPÇIK TIKLAYINIZ

-“62 SORUDA ORTAK ALAN SİGORTASI” YÖNETİCİNİN EL KİTABI TIKLAYINIZ

-“SİTE YÖNETİMİ SİGORTALARI” NELERDİR? TIKLAYINIZ

-ORTAK YAŞAM ALANINDA, SİGORTANIN ÖNEMİ TIKLAYINIZ

-“ORTAK ALAN SİGORTASI” YAPTIRMAK İÇİN NELER GEREKLİ? TIKLAYINIZ

-“SİTE PAKET SİGORTASINDA” FİYAT NASIL OLUŞUR? TIKLAYINIZ

-“ORTAK ALAN SİGORTASI HAKKINDA” ÖZET TIKLAYINIZ

-“APARTMAN ORTAK ALAN SİGORTASI” NASIL YAPILIR? TIKLAYINIZ

 

DEĞERLİ SİTE YÖNETİCİSİ!

ORTAK ALAN SİGORTA POLİÇENİZİN

VADE BİTİMİNE 1 AY KALA

LÜTFEN BİZİ

ARAYINIZ

smiley

 

#SiteOrtakAlanSigortası

#SitePaketSigortası

#OrtakAlanSigortasıNedir

#OrtakAlanSigortasıFiyatları

 TEKLİF AL