Şirketlere Grup Sağlık Sigortası nasıl yapılır

ANASAYFA SİGORTA BLOG Şirketlere Grup Sağlık Sigortası nasıl yapılır

Şirketlere Grup Sağlık Sigortası nasıl yapılır

Ongun Sigorta

Grup Sağlık Sigortaları; İşletmelerin, asgari 20-25 kişi ve üzeri çalışanları ve ailelerine, işletmenin sahibi ve ailesine, işletme ortakları ve ailelerine yapılabilen sağlık sigortasıdır. Şirketlere grup sağlık sigortası; “Grup Özel Sağlık Sigortası” veya “Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası” olarak düzenlenmektedir. Bireysel olarak  ekonomik primli olması nedeniyle tercih edilen ve anlaşmalı B sınıfı hastanelerde geçerli olan, SGK destekli ve fark ücreti ödeyen, Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, şirketlerin tercihi haline gelmiştir. 

 

Sisteme “ilk giriş”, “aynı şirketten yenileme” veya “başka sigorta şirketinden geçişte” yenileme ve prim?

-Prim: Grup sağlık sigortalarında grubun genel yaş ortalaması, primi bazen yukarı, bazen de aşağı yönde etkiler.

-Aynı Şirketten Poliçe yenileme: Grup için ödenen toplam prime karşılık ödenen tazminata, yani hasar prim oranına göre yenileme primi şartları oluşur. Rutin tıbbi giderler dışında, kronik veya kronik vb. önemli hastalıklardan kaynaklı tazminat ödemeleri, poliçe yenileme döneminde underwriter’lar aracılığıyla kontrol edilerek, grubun yenileme şartları belirlenir.

-Başka sigorta şirketinden geçiş: Grup sağlık sigortasında, A sigorta şirketinden B sigorta şirketine geçiş yapılırken, mevcut sigorta şirketindeki hakları (yenileme garantisi vb.) geçiş yapılan sigorta şirketine devredilecektir. Ancak istisna, muafiyet, teminat ve limitler, geçiş yapılan sigorta şirketinin risk kabul prensiplerine göre belirlenir.

Not: Grup Sağlık Poliçesi yenilemesi veya geçişlerinde, sigortalının plan değişiklik talepleri olur ise sigorta şirketlerince değerlendirilerek uygun planlara geçiş yapılabilir.

 

Grup Sağlık Sigortasının şirkete faydası nedir?

-Sigorta ettiren olarak prim ödeyen şirket, ödediği prim karşılığında vergi avantajı sağlar.

-Çalışanların şirketlerine bağlılıkları güçlendirilmiş olur.

-Grup sağlık sigortasındaki primler, normal bireysel tarife priminden çok daha avantajlıdır.

-Risk kabul prensipleri çerçevesinde yaş kabul sınırını aşmış bazı kişilerin, gruba dahil edilebilmesi söz konusu olabilir.

-Seçilen sağlık sigortası planlarında; teminat, limit, katılım oranı, anlaşmalı hastane seçimi gibi konularda esnemeler ve değişiklikler, sigorta ettirenin talebi üzerine poliçede oluşturulur.

 

Grup Sağlık Sigortasının bireylere avantajları?

-Çalışanların ve-veya ailelerinin sağlık hizmetleri, anlaşmalı özel hastanelerden hızlıca ve kaliteli alınmış olur.

-Tüm bireyler, uygun primlerle sağlık sigortasına sahip olurlar.

-Sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık ve konfor sağlanır.

-Çalıştıkları ve sigortalandıkları süre boyunca kendisi ve-veya ailesi için grup sağlık sigortasında kazanılan haklar, başka bir şirkete aktarabilir.

 

İşverenle sigortalı çalışanlar ve-veya  aileleri, prim ödemesinde nasıl anlaşırlar?

Taraflar, çok çeşitli şekillerde prim ödemelerini paylaşarak sigorta şirketine ödeyebilirler. Primin tamamı, sigorta ettiren işveren tarafından ödenebileceği gibi, %50 işveren, %50 sigortalı çalışanlar şeklinde de ödenebilir. Taraflar, farklı oranlar ve varyasyonlarla ödemeyi paylaşabilirler. 

 

Grup Sağlık Sigortası teklif bilgileri?

Asgari 20-25 kişi üzerine teklif çalışılabilir!

-Sigorta ettiren işverenin vergi numarası,

-Kişilerin TC numaraları,

-Boy, yaş ve kg.’ları,

-Meslekleri (Beyaz yaka & mavi yaka),

-Varsa mevcut rahatsızlıkları ve geçirdikleri operasyonlar,

-Eş ve çocuklar gruba dahil edilecekse; boy, yaş ve kg.’ ları.

-Hamile birey var mı yok mu?

-Ekstra detay bilgiler için ise ONGUN SİGORTA, işletme yetkililerine yardımcı olacaktır.

 

Plan tercihi nasıl olmalı?

Grubun; ortalama yaş skalası, genel sağlık durumu, evli-bekar durumları,  ikamet adresleri, genel hastane tercihleri, işyerine yakın hastaneler, yapılan meslekler ve sigorta ettirenin bütçesi gibi birtakım kriterler üzerinden ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Bu kriterlerle birlikte, profesyonel sigorta danışmanınızla görüşerek, plan seçimi yapmalısınız!

 

DEĞERLİ ŞİRKET YETKİLİSİ

GRUP SAĞLIK SİGORTANIZ

İÇİN

BİZİ HEMEN ARAYIN!

smiley

#GrupSağlıkSigortası

#GrupTamamlayıcıSağlıkSigortası

#GrupÖzelSağlıkSigortası

#GrupSağlıkSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL