Sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Ongun Sigorta

Sigorta poliçeleri, okunmadan satın alınmaması gereken ve sigortacı ile sigortalı-sigorta ettiren arasında yapılan sözleşmelerdir. Çünkü, sigortalının ileride başına gelebilecek herhangi bir hasar neticesinde, hasar tazminatının eksik veya hiç ödenememesi söz konusu olabilir. O nedenle, çalıştığınız sigortacının konusunda uzman olmasına ve sizin yerinize gerekli kontrolleri yapmasına dikkat etmelisiniz. Sigortacınızın size sunduğu sigorta tekliflerinin, şeffaf, aydınlatıcı ve bilgilendirici olması önemlidir. Neticede sigortacılık, uzun yıllar boyunca iletişim halinde kalınması gereken ve güven üzerine inşa edilen bir meslektir.

 

Değerli sigortalılar ve sigortalı adayları, sigorta poliçeleri, aşağıda göreceğiniz üzere genel kapsamlarıyla kategorize edilir. Ayrıca, aşağıda belirtilen başlıkların altında da farklı sigorta türleri yer alır. Acentemizden, tüm bireysel veya kurumsal sigorta ihtiyaçlarınız için destek alabilirsiniz.  smiley

1-Can Sigortaları

2-Finansal Sigortalar

3-Mal Sigortaları

4-Kredi Sigortaları

5-Sorumluluk Sigortaları

6-Tarım Sigortaları

7-Hukuksal Koruma Sigortası

 

Sigorta poliçesi yaptırırken dikkat edilmesi gereken konuları aşağıda görebilirsiniz;

>Sigorta sözleşmeleri temel olarak sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esas alınarak düzenlenmektedir. Satın almak istediğiniz güvencenin mahiyetinin sigorta şirketi yetkilileri tarafından tam olarak anlaşılması size sunulacak poliçenin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamasını sağlayacaktır. Ayrıca, sigorta talebinde bulunanın sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunması ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

>Poliçenizi mutlaka okuyun. Poliçeniz, sigorta şirketi ile sigorta ettiren/sigortalı arasında yapılan bir sözleşmedir. Dolayısıyla hem sigorta şirketini hem de sigorta ettireni/sigortalıyı bağlayıcı hükümler taşımaktadır. Bu nedenle, gerek size düşen yükümlülükleri, gerekse sigorta şirketinin size karşı yükümlülüklerini öğrenmek için poliçenizi ve eklerini mutlaka okuyun.

>Sigorta Genel Şartlarını inceleyin. Sigorta Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve sigorta teminatının kapsamı, sigorta şirketi ile sigorta ettiren/sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık durumunda takip edilecek prosedürler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri içeren Tebliğ niteliğindeki mevzuattır. Sigorta sözleşmesinin bir parçası olması nedeniyle bütün sigorta şirketleri Sigorta Genel Şartlarını sözleşme ile birlikte müşteriye vermek zorundadır. Satın almak istediğiniz ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmek üzere bu kaynaktan yardım alabilirsiniz. Hatta sigorta poliçenizi almadan önce sigorta genel şartını incelemeniz satın almak istediğiniz poliçenin kapsamı konusunda bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Sigorta Genel Şartlarına Internet aracılığı ile  da https://www.tsb.org.tr/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

>Sigorta Poliçesinde tarafınıza sunulan teminatların kapsamını tam olarak öğrenin. Sigorta şirketinden satın almış olduğunuz poliçenin size hangi güvenceleri sağladığı konusunda aklınızda hiç bir tereddüt kalmayacak şekilde bilgi edinin.

>Sigorta poliçenizde özel şartların neler olduğunu inceleyin. Sigorta şirketleri, Sigorta Genel Şartlarını daraltıcı olmamak kaydıyla sigorta sözleşmesinde tarafların görev ve yükümlülüklerini gösteren özel şartlar öne sürebilir. Özel şartlar hakkında bilgi sahibi olmanız gelecekte bir sürpriz ile karşılaşmamanız için büyük bir önem taşımaktadır.

>Poliçeniz hakkında aklınıza gelen her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişiye sorun. Poliçeniz ve eklerinde yer alan bütün hükümleri okumanıza rağmen anlamadığınız hususlar var ise sigorta poliçenizi düzenleyen kişiye sorun. Bu kişinin yardımını yeterli bulmuyorsanız sigorta hukuku konusunda uzman bir avukata başvurabilirsiniz.

>Poliçenizin ücretini ödeyin. Sigorta Mevzuatına göre, sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Dolayısıyla, sözleşmenizin hüküm ifade edebilmesi için sigorta şirketine poliçede yazan ücreti mutlaka ödemiş olmanız gerekmektedir.

>Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulaması var ise bunun size sağladığı avantaj ve dezavantajları öğrenin. Sigorta şirketleri tarafından satılan çoğu sigorta poliçesinde, muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasının yer aldığı görülmektedir. Bahse konu uygulama ile kısaca poliçede belirtilen risklerin bir kısmının sigorta talebinde bulunanın üzerinde kalması karşılığında sigorta bedelinde indirim yapılmaktadır. Hasar anında alacağınız tazminat miktarının hesaplanmasında bir hayli etkili olan muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının size sağlayacağı avantaj ve dezavantajları öğrenmeniz bu açıdan önem taşımaktadır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için;

https://tsb.org.tr/media/attachments/Yang%C4%B1n_Sigortas%C4%B1_Genel_Sartlar%C4%B1.pdf

linkinden yararlanılabilir. Linkin içinden alınan bilgi: (A.7- Muafiyetler Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veyahut hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçede belirtilir.)

>Zorunlu Trafik Sigortanızı yaptırdıktan sonra poliçenizi https://www.sbm.org.tr/adresinden e-devlet şifreniz ile kontrol edebilirsiniz.

>Zorunlu Deprem Sigortası yaptırdıktan sonra poliçenizi http://www.dask.gov.tr adresinden kontrol edebilirsiniz.

 

Kaynak: https://www.guvencehesabi.org.tr/Sigortadikkat.aspx

 

Önemli!

Doğru sigorta türü seçimi= Doğru sigorta bedeli= Doğru teminat= Minimum muafiyet= Tam hasar ödemesi= Sigortalı memnuniyeti… smiley

 

SİGORTA BLOG SAYFAMIZI TIKLAYINIZ

SİGORTA TEKLİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

#SigortaPoliçesiAlırkenNelereDikkatEdilir

#SigortaTeminatlarıNedenÖnemli

#DoğruSigortaPoliçesi

#EnUygunSigortaPoliçesi

 TEKLİF AL