Sigortasız araçlar hakkında

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigortasız araçlar hakkında

Sigortasız araçlar hakkında

Ongun Sigorta

2020 yılından bu yana tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründeki maliyet artışlarına paralel olarak, Zorunlu Trafik Sigortası primlerinde, 2022 yılı itibariyle ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu prim artışları; yedek parça, hasar onarımı ve işçiliği, ekspertiz gibi direk veya dolaylı tüm hasar maliyetlerinin artışıyla birlikte devam etmektedir. Sigorta sektöründe Trafik Sigortası düzenleyen sigorta şirketleri, maliyet artışlarından önce uygun primlerle tanzim ettikleri poliçelerden kaynaklı olarak, aynı poliçe döneminde ileri bir tarihte yüksek hasar maliyetleriyle karşılaşmıştır. Dolayısıyla sigorta şirketleri; SBM’nin hasar maliyetlerini gözeterek hazırladığı azami tavan tarife primlerini geçmemek kaydıyla, Trafik Sigortası tanzim etmek durumundadırlar. Sigorta şirketlerinin Trafik Sigortalarında ne kadar tavan primle poliçe tanzim etmesi gerektiğini belirleyen kurum, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM’dir. Sigorta şirketleri, azami tavan primlerin altında poliçe tanzim edebilme konusunda serbesttir.

Trafik Sigortası ve Hasar

Araç sahipleri, Zorunlu Trafik Sigortaları ile sigorta şirketlerinde oluşturdukları havuzun içerisinden, üçüncü şahıslara karşı, kusurlarından dolayı verdikleri zararlardan maddi, bedeni, tedavi, sürekli sakatlık, ölüm gibi tazminatları karşılar. Elbette ki yakıt, bakım, yedek parça, işçilik ve hasar maliyetlerinin arttığı piyasa koşullarında, Trafik Sigortası primlerinin artmamasını beklemek doğru olmayacaktır. Bu poliçelerin teminat çeşitleri ile kapsamlarını, sigorta limitlerini ve tavan primlerini kamu otoritesi belirlemekle birlikte, risk yönetimini yani bir başka deyişle prim toplayıp hasar ödeme sorumluluğunu alan taraf, özel sigorta şirketleridir.

Trafiğe Kayıtlı Araçlar ve Sigortalılık Oranları      

TÜİK verilerine bakıldığında, ülkemizde trafiğe kayıtlı bulunan toplam araç sayısı, 2022 yılı Mart ayı sonunda, 25 milyon 478 bin 989’dur. Yine bu araçların aynı tarihte toplam araç sayısı içindeki dağılım oranları ile sigortasızlık oranları aşağıdaki gibidir;

-%54,3’ü otomobil / Sigortasızlık oranı %6,30= 871.610 adet otomobil

-%16,3’ü kamyonet

-%14,9’ü motosiklet / Sigortasızlık oranı %65,55= 2.488.520 adet motosiklet

-%8’i traktör / Sigortasızlık oranı %40,72= 830.003 adet traktör

-%3,5’i kamyon / Sigortasızlık oranı %22,11= 197.169 adet kamyon

-% 1,9’i minibüs / Sigortasızlık oranı % 20,48= 99.144 adet minibüs

-%0,8’i otobüs / Sigortasızlık oranı % 28,94= 58.989 adet otobüs

-%0,3’i özel amaçlı taşıt

Yukarıda görüldüğü üzere, piyasalarda oluşan olumsuz ekonomik koşulların etkisi sebebiyle, bazı araç gruplarının araç sahipleri, Zorunlu Trafik Sigortalarını ertelemekte veya hiç yaptıramamaktadır. Adet olarak en fazla motosiklet, ikinci sırada da otomobil sahiplerinin, Trafik Sigortalarını büyük oranda yaptıramadıkları görülmektedir. Poliçe bitiş vadesi geçtikten sonra, poliçe tanzim edildiğinde, geriye dönük olarak gecikmeden kaynaklı prim cezası standart olarak poliçeye yansıtılmaktadır. Esasında 2022 yılında böylesi bir sigortasızlık ortamında bulunan araçların, olası bir kazadaki maddi sorumlulukları gereği, trafiğe çıkmamaları çok daha isabetli olacaktır. Araç sahiplerinin sigortasız araçla bir kazaya karıştıklarında yaşayabilecekleri maddi sorumluluğun yanı sıra, emniyet güçlerine trafikte yakalanmaları halinde para cezası ile karşılaşmakta ve aracın trafikten çekilmesi söz konusu olmaktadır.

İstanbul plakalı bir otomobilin araç sahibi; hasarsızlık basamağına göre değişmekle birlikte ortalama 3 bin TL gibi yıllık bir prim ödeyerek, ekonomik nedenle yaptıramadığı veya isteyerek ertelediği, Zorunlu Trafik Sigortası sebebiyle çok ciddi maddi yükümlülük altına girebilir. Karışılan bir kaza sonucunda, kusurlu olarak karşı tarafa verilen maddi zararlar, cepten ödenmek zorunda kalınabilir. Trafik Sigortası, araç sahiplerinin karayolları trafik kanunu kapsamında hak ve hukuklarını koruyan ve mali sorumluluklarını poliçeden karşıladıkları, zorunlu ve çok önemli bir sigorta türüdür.  

Ek Araç Mali Sorumluluk

Trafik Sigortası olan ancak kasko poliçesi yaptıramayan araç sahiplerine, ihtiyari ek araç mali sorumluluk sigortası yapan sigorta şirketleri mevcuttur. Bu poliçelerle, manevi tazminat ve ihtiyari mali mesuliyet (imm) ek sigorta limitleriyle, Trafik Sigortasının kapsamı genişletilebilmektedir.

Güvence Hesabı ve Trafik Sigortası

Trafik kazasına karışan bir aracın; “trafik sigortasının olmaması”, “kaza yapan aracın plakasının tespit edilememesi” durumlarında veya “çalınmış ya da gasp edilmiş” olması halinde, bedeni zararlar ve ölüme dair tazminatlar, zorunlu trafik sigortası limitleri dahilinde Güvence Hesabı’ndan talep edilebiliyor. Ancak, Güvence Hesabı, yaptığı ödemeyi poliçe yaptırmayan araç sahibine veya sürücüsüne rücu ederek, talep etmektedir. Ayrıca, trafik sigortası, ihtiyari mali mesuliyet sigortası veya Güvence Hesabı ile ilgili tazminat rakamında itilaf yaşanması halinde, Sigorta Tahkim Kurumu’na başvuru yapılabilmektedir.

 

>Siz siz olun, Zorunlu Trafik Sigortanız olmadan, Trafiğe Çıkmayın!

>Trafik Kazası sonucu baş edemeyeceğiniz mali sorumluluklarınızın altında ezilmeyin!

>Bizimle irtibata geçerek, Trafik Sigortanızı düzenleyin ve sonra yola çıkın…

Kazasız sürüşler… smiley

 

Güncel Trafik Sigortası Fiyatları TIKLAYINIZ

Güncel Kasko Sigortası Fiyatları TIKLAYINIZ

 

#SigortasızAraçlar #TrafikSigortasıVeÖnemi #ZorunluTrafikSigortası

#EnHesaplıTrafikSigortası #EnUygunTrafikSigortasıTEKLİF AL