Sigortam ne kadar tutar?

Ongun Sigorta

Sigorta fiyatları; rizikonun türüne, değerine, cinsine, bulunduğu yere ve bütün olarak ne olduğuna gibi, sigortacılık tekniğine konu olabilecek birçok parametreye göre değişiklik göstermektedir. O nedenle sigortam ne kadar tutar diye düşündüğünüzde, hangi sigorta poliçesinden bahsedildiği önemlidir. Sigorta deyince ülkemizde ilk akla gelen trafik sigortalarıdır. Ancak, sigorta türlerine genel olarak bakıldığında, can sigortaları, mal sigortaları, finansal sigortalar, tarım sigortaları, sorumluluk sigortaları, hukuksal koruma sigortaları, siber sigortalar, ticari alacak sigortaları, kredi sigortaları gibi sayılabilir. Sigorta şirketleri, farklı alanlarda teminat sağlayan sigorta çeşitlerine göre fiyat hesaplama formülleri geliştirir ve uygular. Zorunlu sigortalarda, fiyat tarifesi ile sigorta teminat limiti düzenleyicisi kamu otoritesidir. Kamu, DASK’ta sabit fiyat, Trafik sigortasında ise tavan fiyat uygulaması ile fiyat kontrolü yapar. Ayrıca, paket sigorta poliçelerinde (işyeri-konut paket vb.) deprem teminatı fiyat tarifesi kamunun denetimindedir. Bahsedilen poliçe ve teminatların dışında yer alan diğer teminatların fiyat tarifeleri ise sigorta şirketlerince,  piyasa rekabet koşulları gereği serbestçe belirlenir. Sigorta şirketlerindeki aktüerler, her bir rizikoya göre fiyat tarifesi belirlemek üzere riski hesaplar ve fiyatlar.

Sizlere yukarıdaki yazımızda, sigorta şirketlerinin nasıl fiyatlama yaptığına dair genel bir bilgi vermek istedik. smiley

Sigorta satın alırken!

Sigorta poliçeleri özellikle türlerine göre güvenilir ve ehliyet sahibi uzman sigortacılardan alınmalıdır. Teminat yapısı standart olan zorunlu poliçeler dışında yer alan isteğe bağlı olarak yaptırılan sigortalarda, öncelikle fiyata değil, teminat kapsamına odaklanılmalıdır. Sermaye ve hizmet yeterliliği bakımından, itibarlı bir sigorta şirketinden, doğru sigortanın satın alınması, sigortalı açısından avantajlı olacaktır. Sigorta poliçeleri, teminatın başladığı gün ve saatten, biteceği gün ve saate kadar öngörülemeyen ani ve beklenmedik risklere karşı düzenlenir.

 

Sigorta sözleşmelerinde;

Sigortacı ile sigortalı arasında riskin nasıl güvenceye alındığı, sigortalanan değerler, hasar ödeneceğinde devreye giren sigorta bedelleri ve limitleri, hangi sebeplerden hasar tazminatı ödeneceği, hangi durumlarda hasarın istisna bırakılacağı, hangi durumlarda muafiyet uygulanacağı gibi konular yazılı olarak belirtilir. Kamu otoritesi, tüm poliçe çeşitlerinde sigorta genel şartlarıyla sigortanın ve riskin tarifini yaparak, poliçe kapsam ve şartlarını kurallara bağlamıştır. Yine sigorta genel şartlarına bağlı kalınarak, özel şartlar ve uygulama esasları ile sigortalının haklı menfaatleri poliçelerle korunur. Kamu otoritesi sigorta şirketlerini denetleme yetkisini gerektiğinde kullanabilir. Sigorta sözleşmelerindeki tarafların (sigorta ettiren, sigortalı ve sigortacı) yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenir.

 

Sigorta fiyatım ne kadar tutar diye merak ediyorsanız!

Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz… smiley
 

SİGORTA BLOG SAYFAMIZI TIKLAYINIZ

SİGORTA TEKLİFLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

#SigortaFiyatımNeKadar #EnUygunSigortaFiyatları #SigortadaUygunFiyatlarTEKLİF AL