Sigortada uygun fiyatlar

Ongun Sigorta

Sigorta şirketleri, aynı sigorta ürünü için farklı fiyatlamalar yapabilmektedir. DASK VE Trafik sigortası gibi poliçelerde teminat şartları ve limitleri kamu otoritesi tarafından belirlenmektedir. Ancak, trafik sigortalarında araç sınıflarına göre azami tavan prim uygulanırken, DASK sigortalarında ise bina bilgileri sisteme farklı girilmediği sürece, tüm satış kanallarında deprem sigortası primi aynıdır değişmez. İsteğe bağlı olarak yaptırılan diğer sigorta paketleri içerisinde, teminat çeşitliliği, uygulanan sigorta muafiyeti ile sigorta limitleri, sigorta şirketinin risk kabul prensipleri ve yönettikleri poliçe havuzuna bağlı olarak primler değişebilmektedir.     

Risk yönetimi doğru bir sigorta ürünü seçilerek yapılmalıdır. Sigortacı; sigorta teklifinde gerekli teminatlara yer vererek, potansiyel risklere karşı yeterli sigorta limitleriyle poliçeyi düzenlemelidir. Örneğin; işyeri sigortalarında poliçe tanzim edildikten sonra, sigorta bedellerinde artışlar ya da azalışlar olabilir. Bu değişiklikler zeyilname düzenlenerek yapılır.

 

Sigortada uygun fiyat nasıl alınır?

Sigorta şirketlerinden eşdeğer teklifler alınması elbette ki doğru ve kabul edilebilir bir durumdur. Ancak, eşdeğer olmayan tekliflerin içerisinden en uygun primli olanına onay vermeden önce teminat kapsamı dikkatlice incelenmelidir.

Sadece en ucuz fiyatlı sigorta teklifi almak üzere araştırma yapmak ve teklif toplamak çok yanlış bir tercihtir. Teminatları yetersiz ve muafiyet oranları yüksek olan bir poliçeden dolayı ileride yaşanabilecek olası bir hasarda ciddi mağduriyetler yaşanabilir. O nedenle uzman bir sigorta acentesinin danışmanlığı ile poliçelerinizi tanzim ettirmeniz önemlidir.

 

Siz, sigortalanacak olan değeri bize söyleyin gerisini bize bırakın!

 

SİGORTA BLOG sayfamızı TIKLAYINIZ

SİGORTA TEKLİFİ için TIKLAYINIZ

 

#SigortadaUygunFiyatlar

#EnUygunSigortalar

#EnUygunSigortaPoliçeleriTEKLİF AL