Sigortada geniş kapsamlı teminat nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigortada geniş kapsamlı teminat nedir?

Sigortada geniş kapsamlı teminat nedir?

Ongun Sigorta

Geniş Teminat; birçok sigorta ürününde teminatın çeşitliliğini ve-veya kapsamını tanımlayan bir tabir olarak kullanılmaktadır. Geniş teminatı kısaca tanımlamak gerekirse; poliçelerde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Tüm Rizikoların (All Risks) güvence altına alınmasıdır. Poliçe türü ne olursa olsun kapsam dışı bırakılan haller dışında kalan tüm riskler, geniş teminata konudur. “Geniş Teminat” ifadesi sigortacılıkta en fazla Emtia Nakliyat Sigortalarında kullanılmaktadır. smiley

 

Geniş Teminatlı Sigorta Çeşitleri?

>Emtia Nakliyat Sigortasında: All Risk (Institute Cargo Clauses -A) Tüm Riskler

>İnşaat Sigortasında: İnşaat All Risk Geniş Teminat; birçok sigorta ürününde teminatın çeşitliliğini ve-veya kapsamını tanımlayan bir tabir olarak kullanılmaktadır.  ks (Tüm Riskler)

>Kasko Sigortasında: Genişletilmiş Kasko

 

Diğer Sigortalarda Geniş Teminat?

Sigortacılıkta, yukarıda bahsi geçen sigortalar için geniş, genişletilmiş, all risk gibi tanımlamalar kullanılmaktadır. Elbette ki diğer sigorta türlerinde de geniş teminat kavramı çok önemlidir. Örneğin; İşyeri Paket Sigortası, Otel Paket Sigortası, Ortak Alan Sigortası, Konut Paket Sigortası, Eczane Paket Sigortası gibi sigortalarda teminatın kapsamının sigortalı açısından büyük önemi vardır. Bu poliçelerde teminat genişletmesi, isteğe bağlı ve modüler olarak yapılabilir. Yine bu paket poliçelerde, Ana Teminatlar olmazsa olmaz teminatlardır. Paket sigortalarda, ek teminatlar ile birlikte sigorta güvence limitleri arttırılarak kapsam genişletmesi sağlanabilir. Böylece sigortalılar, olası birçok riske karşı kendileri çok daha güvende hissedeceklerdir.smiley

 

Sigorta poliçelerinizi bütçeniz ölçeğinde en geniş teminatlarla satın almalısınız!

 

#GenişTeminatNedir #AllRisks

#TümRiskler #GenişKapsamlıTeminatTEKLİF AL