Sigortada fiyat araştırması

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigortada fiyat araştırması

Sigortada fiyat araştırması

Ongun Sigorta

Sigorta poliçesi yaptırmak isteyen sigortalıların, devamlı çalışmış oldukları bir sigorta acentesi yok ise genel olarak farklı satış kanallarından fiyat araştırması yaparlar. Sigortada fiyat araştırması yapmak, sadece ödenecek prim açısından önemlidir. Özellikle poliçede yer alan teminatların kamu otoritesince belirlendiği zorunlu poliçelerde (Dask, Trafik Sigortası vb.), fiyat araştırması yaparken, detaylı bir sigorta bilgisine ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak, isteğe bağlı olarak düzenlenen (kasko, konut, işyeri, sağlık vb.) tüm sigorta poliçe tekliflerinde, karşılaştırılması gereken birçok teminat vardır. Bu teminatların kontrolünün dikkatlice yapılarak sigortayı satın almanız, sizi ileride gerçekleşebilecek olan bir hasarda koruyacaktır. Sigorta poliçeleriniz için almış olduğunuz teklifleri, Ongun Sigorta sizin yerinize kontrol etmek üzere hazırdır. Sigortacılık, sadece fiyat üzerinden değerlendirilemeyecek kadar önemli bir mesleki faaliyettir. Sigorta poliçesinde hasar yaşanana kadar her şey yolundadır. Hatta çok küçük ve orta çaplı yaşanan hasarlarda da her şey yolunda gibidir. Ancak, yangın, hırsızlık, su baskını gibi büyük hasarların gerçekleşmesi neticesinde, uğranılan zarara karşılık alınan her eksik tazminat, sigortalı ile sigortacıyı karşı karşıya getirmektedir. O sebeple sigorta bedellerinin poliçe düzenlendiğinde gerçek bedellerinde olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde sigortalı; eksik sigortaya giren hasar dosyalarından dolayı aynı oranda eksik hasar tazmin edecektir. Sigorta poliçesinin düzenlenmesi sırasında, sigortalanacak olan şeyin veya değerin, özellikle risk durumu dikkate alınarak, sigorta poliçelerindeki teminat çeşitliliği, limitleri, muafiyetleri, enflasyon klozu, eksik sigorta klozu, eskime payı, yeni değer klozu gibi güvenceler ve limitlerle sigorta bedellerinin, poliçede eksiksiz olması çok önemlidir. smiley

 

Sigortada sorumluluk teminatları

Sigorta poliçeleri, maddi kayıpların karşılanmasının yanı sıra, sorumluluklarınıza karşı da sizi güvence altına alır. Örneğin; Mesleki Sorumluluk Sigortalarından olan Avukat sorumluluk, Hekim sorumluluk, Mali müşavir sorumluluk, Sigortacı sorumluluk vb. ile mesleki faaliyetlerin icrasından kaynaklı olarak hizmet verilen taraftaki bireylere veya kurumlara verilen zararlar, poliçede belirtilen limitlerle karşılanır.

Yangın paket sigorta poliçelerinde yer alan ve yine sorumluluk sigortalarından olan; yangın mali sorumluluk (komşuluk mali sorumluluk), üçüncü şahıs mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk, otopark mali sorumluluk, asansör mali sorumluluk, hukuki sorumluluk gibi teminatlar, sigortalının riziko adresindeki birçok sorumluluklarına karşı, poliçede belirtilen limitlerle güvence sağlamaktadır. smiley

 

Sigorta nasıl tarif edilir

Esasında bu yazımızda halk tabiriyle sigortayı tarif edebiliriz. İnsanlar; hayatlarında sigorta olmadan dahi aralarında geçen konuşmalarda, “riske atma bak şöyle yap” veya “şu şekilde önlem almalısın” gibi birbirlerine tavsiyelerde bulunduklarını gözlemlemekteyiz. Sigorta ticari ve sosyal hayatımız ile sağlığımız söz konusu olduğunda, bizleri finansal zararlara karşı koruyarak devreye giren bir sözleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka deyişle, Sigorta sözleşmeleri, sigortalının haklı menfaatlerini poliçede yazan kurallar ve limitlerle koruyan hukuki akitleşmelerdir. Bireyler veya kurumların, taşıdıkları birçok riske karşı yaptırdıkları poliçeler için ödedikleri primler, sigorta şirketinin havuzunda toplanır. Sigorta şirketleri, kendi üzerlerinde tutmak istemedikleri risk primlerini, Reasürans yoluyla sigortanın sigortasını yaparak, sigortalıları için teminat sağlamaktadırlar.smiley

 

Poliçedeki genel tanımlar

Unutmayınız! Poliçelerde; sigortalının yükümlülükleri ve sigortacının yükümlülükleri, teminat kapsamındaki haller ile kapsam dışındaki haller, muafiyet limit ve oranları açıkça tarif edilir. Poliçeler, riskin oluşması sonrasında, teminat ve diğer klozlardaki hükümlerin ışığında, sebep-sonuç ilişkisi üzerinden, hasarın tazmin edilmesine yönelik tasarlanan kurallar bütünüdür. Sigorta poliçeleri, sebepsiz zenginleşme aracı olarak kullanılamaz. Sigorta poliçeleri, sigortalıların haklı menfaatlerini, poliçe şartları dahilinde korumak içindir. smiley

 

SİGORTA TEKLİFİ İSTE TIKLAYINIZ

 

#SigortadaFiyatAraştırması

#SigortadaEnUygunFiyatlar

#SigortadaDoğruTeklifTEKLİF AL