Sigortacılık ve Temel Kavramlar Nelerdir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigortacılık ve Temel Kavramlar Nelerdir?

Sigortacılık ve Temel Kavramlar Nelerdir?

Ongun Sigorta

Sigortacılık: Ekonomik kayıplar doğurabilecek muhtemel risklere karşı durabilmektir.

 

Risk: Maddi kayıplara sebep olan olaylardır.

 

Poliçe: Sigortalanan kişinin primi karşılığında, risklere karşı satın aldığı güvence sözleşmesidir. Bu sözleşme; gelecekte oluşabilecek riskler karşısında sigortalının zararlarının ödenmesinin taahhüdüdür.

 

Sigorta şirketleri: Kazandıkları prim karşısında riski üstlenirler.

 

Riziko: Ortaya çıkabilecek olası zarar ve-veya maddi kayba yol açan ve aynı zamanda sigortalı menfaatlerini tehdit eden tehlikeler olarak tanımlanır.

 

Prim: Sigortalının, poliçe teminat süresi için ödediği bedeldir. Ödenen primin yüksek ya da düşük olmasını, rizikonun gerçekleşme ihtimalinin düşük ya da yüksek olması belirler.

 

Sigorta Şirketlerinin Risk Değerlendirmesi: Sigorta şirketleri, sigorta yapmadan önce kapsamlı risk değerlendirmesi yaparak, risk yönetimi açısından sigortalanacak müşterilere aşağıdaki faydaları yaratmış olacaktır.

 

-Riskleri azalan girişimcilerin, yatırım ve risk alma iştahları artar. :)

 

-Girişimcilerin kredilendirilen varlıkları sigortalanarak, finansal sistemde risk sigortaya devredilir. :)

 

-Son yıllarda, banka teminat mektubu yerine, kefalet sigortası ile verilen kefalet senedi konusu da sigorta şirketlerinin girişimcilere sağladığı avantajlardandır. :)

 

 

Özetle Sigortacılık; Bireylerin, kurumların ve finansal piyasaların taşıdıkları risklere karşı güvence vererek, sahip olunan değerlerin maddi karşılıklarının sigorta poliçesi şartlarında sigortalıya hasar tazminatı ödeyen önemli bir sistemdir.

 

Sigorta Acenteden Alınır :)

 

 

ONGUN SİGORTA BLOG

 

 

Kesin Kefalet Senedi Başvuru Formu

Kefalet Sigortası Genel Başvuru Formu

Geçici Kefalet Senedi Başvuru Formu

 

Lisanslı Depoculuk ve Kefalet Sigortası Hakkında

 

 

#SigortacılıkTemelKavramları

#SigortaPoliçesi

 

#SigortaVeRisk

 

#SigortaTEKLİF AL