Sigortacı nasıl olmalıdır

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigortacı nasıl olmalıdır

Sigortacı nasıl olmalıdır

Ongun Sigorta

Sigortacılık, bireylerin veya kurumların taşıdıkları potansiyel riskleri yönetmek üzere, birçok riske karşı çeşitlendirilmiş sigorta sözleşmeleriyle güvence sağlayarak icra edilen, mesleki bir faaliyettir. Hazine Müsteşarlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan sigorta şirketleri ve onların yetkili sigorta acenteleri, poliçeye ihtiyacı olan insanları sigorta poliçeleriyle buluşturmaktadır. Sigorta acenteleri, yurt çapında sigorta hizmetlerine aracılık eden en yaygın işletmelerdir. Profesyonel sigortacılık mesleği; güven temelinde inşa edilerek, doğru düzenlenen ve-veya seçilen poliçelerle yapılmalıdır. smiley

 

Sigorta Acenteliği yapabilmek için aşağıdaki niteliklere ve şartlara sahip olunması gerekir;

-Gerçek kişi veya tüzel kişiler olarak sigorta acentesi açılabilir.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamak

-Üniversite mezunu olmak

-Yeterli mesleki deneyim süresine sahip olmak (4 yıllık bölümlerden mezun olanlar için 18 ay, sigortacılıkla ilgili 2 yıllık bölümden mezun olanlar için 24 ay mesleki deneyim süresi aranır. 4 yıllık sigortacılıkla ilgili bölümde eğitim görmüş kişiler için sektör tecrübesi süresi şartı bulunmaz.)

-Kanunda belirtilmiş suçlardan dolayı hüküm giymemek

-Fiziki şartlar, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olmak

-Teknik personel olduğunu kanıtlayan SEGEM sertifikasına sahip olmak

-En az 50.000 TL (değişiklik gösterebilir!) mal varlığı beyan etmek

-Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesini almak

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvuru yapıp onay almak

 

Sigortada Risk ve Portföy Yönetimi?

Sigortacılık mesleğinde, kişinin mevcut yetenekleri ile geliştirmesi gereken özelikleri nelerdir diye bakıldığında, aşağıdaki özelliklerden bahsedilebilir.smiley

-Sürekli mesleki eğitime önem vermek

-Mesleki bilgileri olabildiğince güncel tutmak

-Gerektiğinde, sigorta şirketi veya sahadaki tecrübeli insanlardan destek almak

-Öngörü yeteneğine sahip olup, sürekli geliştirmek

-Kişisel gelişime önem vermek

-Sigorta şirketlerinin eğitimlerine sürekli katılımcı olmak

-Kişisel bakım, kılık kıyafet ve temsiliyete önem vermek

-Güven veren vücut diliyle davranmak

-Konuşma tarzı ile diksiyon konusunda yalın, net ve anlaşılır olmak

-İletişim kanalları daima açık olmak

-Geleneksel (yüz-yüze, telefon) sigortacılığın dışında, internet web, sosyal medya ile dijital tüm mecralarda görünür ve etkin iletişimde kalmak

-Yeni trend sigorta ürünlerini takip ederek sigortalılara aktarmak

-Kampanya ve fırsatları sigortalılara duyurmak

-Sigortalılarla, sabır ve hoşgörüyle iletişim sağlamak

-İş takibinde ve süreç yönetiminde; aktif, dinamik ve sonuç alıcı olmak

-Acentedeki insan kaynağı ile ofisin teknolojik alt yapısını optimum seviyede tutmak

-Sigortalıların soru, istek, şikayet ve taleplerine sağlıklı ve net cevaplar verebilmek

-Sigorta şirketleri, sigortalılar ve sigorta eksperleriyle uyumlu bir diyalog içinde olmak

-Mevcut sigortalıların diğer insanlara referans verebilecekleri, güvenilir bir insan ve sigortacı olabilmek  

-7/24 erişilebilir olmak

-Sigortalılara; hasarın olmaması ve tekrarlamaması adına, hasar anında veya sonrasında yardımcı olabilmek

-Doğru ve kapsayıcı teminatlar ile en ucuz olanı değil, en uygun fiyatlı poliçeyi sigortalıya sunmak

-Mevcut rizikonun, hangi risklere karşı korunması gerektiğine dair risk analizi yeteneğine sahip olabilmek

-Sigortacının müşteri sayısı arttıkça, portföy yönetiminde profesyonelce iş takibi yapılarak, sürdürülebilir bir memnuniyet sağlamak

-Bireysel ve kurumsal sigorta türlerine göre uzmanlaşmak

-Sigortalılara doğumlarından, yaşlılıklarına değin sigorta danışmanlıklarını yapabilmek

-BES ile bireylerin tasarruflarını, hayat sigortası ile birikimlerini yönetebilmek

-Canlı veya cansız varlıkların, güvence kapsamına alınması için Elementer sigortalarla insanları buluşturmak

-Ticari hayata dair tüm risklere karşı işyeri, nakliyat, inşaat, ticari alacak sigortaları, TARSİM gibi daha birçok sigorta ürünleriyle, işletme sahiplerini buluşturmak

-Sigortalıların mevcut poliçelerini zamanında yenilemek

-Benim sigortacım var dedirtebilmek! smiley 

 

SİGORTA BLOG TIKLAYINIZ

SİGORTA TEKLİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

#SigortacıNasılOlmalıdır

#ProfesyonelSigortacı

#UzmanSigortacılık

#EnUygunSigortaPoliçeleri TEKLİF AL