Sigorta yaptırırken nelere dikkat edilir!

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta yaptırırken nelere dikkat edilir!

Sigorta yaptırırken nelere dikkat edilir!

Ongun Sigorta

Bu yazımızda, mesleki genel prensipler ile sigorta genel şartları çerçevesinde, sigorta sözleşmelerini satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda, birtakım bilgiler paylaşmak istedik. Özellikle zorunlu olmayan ve isteğe bağlı olarak düzenlenen poliçeler için aldığınız sigorta tekliflerine onay verdikten sonra, poliçe size ulaştığında teminat, prim ve şartların yeniden gözden geçirilmesinde yarar vardır. smiley

 

Sigorta poliçelerinde dikkat edilmesi gerekenler?

>Poliçe türü seçiminin, kişi ya da kuruma özel olup olmadığı ya da başka bir deyişle, sigortalanan değere uygun poliçenin seçilip seçilmediğine bakılmalı!

>Yapılacak poliçede, seçilen teminat çeşitlerinin yeterliliğine bakılmalı!

>Poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri ile poliçe tanzim saati kontrol edilmeli!

>Teminat kalemlerinde, sigorta bedellerinin doğruluğu gözden geçirilmeli!

>Toplam sigorta bedeline bakılmalı!

>Sigorta bedelleri, “eksik sigortaya” konu olmadan düşük bedeller ile poliçede yer almamalı!

>Teminatlarda, seçimlik olan maksimum sigorta limitleri, makul ve yeterli seviyede olmalı!

>Uygulanan muafiyet (Deprem vb.) oranları minimum olmalı!

>Teminat kapsamları riziko için yeterli olmalı!

>Teminat kapsamı dışında kalan haller bilinmeli!

>Poliçede istisna bırakılan haller bilinmeli!

>Eksik bırakılan teminat olup olmadığı tespit edilmeli!

>Enflasyon klozu, eksik sigorta klozu, yeni değer klozu, tenzili muafiyet klozu (eskime payı), hasarsızlık koruma klozu, koasürans oranları gibi kritik öneme sahip teminatlar kontrol edilmelidir. Her bir poliçe türünde bilinmesi gereken kritik konular farklılık gösterecektir. Örneğin; özel sağlık sigortası poliçelerinde, anlaşmalı hastane ağı, ayakta tedavi limiti, bekleme süresine tabi hastalıklar, yatarak tedavi hizmetleri, sigortalı katılım payı oranı gibi ayrıntılar, seçilen plana göre değişir.

>Matbu klozlar dışında poliçede “özel açıklama notları” var mı bakılmalı!

Değerlendirme

Sigortalılar genel hatlarıyla yukarıdaki kontrolleri yapmanın ötesinde, poliçe türüne göre uzman sigorta danışmanından, aklına takılan tüm soruların cevaplarını istemelidir. Çünkü satın alınan poliçeler, kimi zaman bir özel sağlık sigortası veya bir kasko sigortası olabileceği gibi, bazen de kurumsal sigortalardan olan işyeri sigortası, inşaat sigortası veya nakliyat sigortası da olabilir. O nedenle, sigortalıların çok farklı sigorta türlerinde gerekli kontrolleri sağlıklı bir şekilde yapmaları zamanlarını alacaktır. Bu zamanı sigorta danışmanı sizin avantajınıza kullanarak, size yardımcı olacaktır. Hatta sigorta danışmanınız, teklif aşamasında gerekli kontrolleri sizin yerinize yaparak, doğru poliçelerin tanzim edilmesini sağlayacaktır.

Sigortalılar, aldıkları teklif veya poliçeleri “tüketici olarak”, Sigortacılar ise uzman gözüyle değerlendireceklerdir. smiley

 

SİGORTA BLOG TIKLAYINIZ

SİGORTA TEKLİFİ TIKLAYINIZ

 

#SigortaYaptırırkenNelereDikkatEdilir

#SigortaÇeşitleri

#SigortaTeminatları

#EnUygunSigortaFiyatları

 

  TEKLİF AL