Sigorta teminatı nedir?

Ongun Sigorta

Teminat; Sigorta konusu olan şeyin veya rizikonun kısmen veya tamamen zarara uğraması durumunda hasar bedelinin; sigortalının poliçede belirtilen sigorta limitleri, muafiyetleri, genel ve özel şartları çerçevesinde tazmin edileceği konusunda, sigortacının sigortalıya veya sigortadan yararlanan kişiye vermiş olduğu güvencedir.

Bazı sigorta poliçelerinde farklı teminatlar bir arada paket halinde yer alabildiği gibi, DASK sigortasında olduğu üzere sadece deprem sebebiyle oluşacak olan zararların karşılandığı teminatlar da vardır.

Poliçelerdeki teminat çeşitleri; doğal ve doğal olmayan sebeplere karşı olabilmektedir. Örneğin; hırsızlık doğal olmayan bir teminat iken, sel, toprak kayması, deprem gibi teminatlar, doğal yolla oluşabilecek risklere ilişkin teminatlardır. Sigortada teminatın devreye girebilmesi için sebep-sonuç ilişkisi kuralı geçerlidir. Örneğin; bir işyeri paket sigortasında, binanın kendisi ve sabit dekorasyonu sel suyu sebebiyle zarar görmüşse sel teminatı devreye girerek hasar tazminatı ödenir. Hasar dosyası sigorta şirketinden açılırken, sel hasarı olduğu beyan edilir. Şayet bir yangın sebebiyle aynı işyerinde hasar oluşmuş ise yangın teminatı devreye girerek, hasar tazminatı itfaiye raporu doğrultusunda poliçedeki şartlara göre ödenir. Bir fırtına, aşırı yağan yağmur suyu, dolu, hortum gibi sebeplerle hasar oluşmuş ise bağımsız sigorta eksperi meteorolojiden aldığı hava raporu ile hasar tazminatını poliçe şartlarına göre karşılar.

Yukarıda görüleceği üzere, farklı poliçe türlerinde daha birçok teminat çeşitleriyle güvence sağlanmaktadır. Her bir teminata ait açıklayıcı metinler (klozlar), poliçelerde yer alır. Sigortalılar, hangi güvencelere sahip olduklarını görmek için poliçe açıklamalarını dikkatlice okumalıdırlar. smiley

 

Sigorta Teminatları?

Aşağıda, bazı poliçe türleri teminatlarına örnekler vermek istedik. smiley

İşyeri Sigortası teminatları TIKLAYINIZ

Sağlık Sigortası teminatları TIKLAYINIZ

Dask Sigortası teminatları TIKLAYINIZ

Konut Sigortası teminatları TIKLAYINIZ

Kasko Sigortası teminatları TIKLAYINIZ

Trafik Sigortası teminatları TIKLAYINIZ

 

SİGORTA TEKLİFİ İSTEYİNİZ!

 

#SigortaTeminatıNedir

#SigortaFiyatlarıNedir

#SigortadaEnGenişTeminatlar

#GenişKapsamlıSigortalar

#TeminatKapsamıNedirTEKLİF AL