Sigorta teklifi nedir?

Ongun Sigorta

Sigorta teklifi; sigortalı adaylarının sigortalayacakları değer (araç, konut, işyeri, sağlık vb.) için sigortacılarından poliçe prim ve şartlarını gösteren ve sigorta şirketi tarafından sigortalı adına yazılı olarak hazırlanıp sunulan belge olup, poliçe yerine kullanılamaz. Aşağıda, “sigorta teklifi”, “teminat” ve “bilgilendirme” konu başlıklarına dair tanımlamalar ile açıklayıcı ve özet bilgiler tarafınıza sunulmaktadır. smiley

 

Sigorta Teklifi veya Teklifname nedir?

Sigortalı adayına ait bilgileri, istenen teminatları ve prim ödeme planını içeren, sigorta ettiren veya sigortalı tarafından imzalanan, teklif niteliğindeki belgeyi ifade eder.

Sigorta şirketi, sigorta teklifi isteyenlere sözleşme yapma kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verir. Dürüstlük ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde, sözleşmenin müzakeresi ve yapılması sırasında sigorta sisteminin işleyişine ilişkin teknik konularda yardımcı olur. Tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlar. Yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınır.

 

Sigorta Teklifi alırken!

Uyarı! Değerli sigortalı adayları; Sigorta Tekliflerinizi sigorta şirketlerinin kendi sistemleri içerisinden genellikle PDF dosyası olarak hazırlanmış ve dış müdahalelerden etkilenmemiş şekliyle sigortacınızdan talep ediniz. Çünkü, tüm teminatların ve klozların “eksiksiz ve açıkça” yer aldığı teklif formatı budur. smiley

 

İndikatif Sigorta Teklifi nedir?

İndikatif sigorta teklifleri; sigorta şirketlerinin veya acentelerinin müşterilerine sadece gösterge niteliğinde hazırlayıp sunmuş oldukları, sigorta şirketi tarafından herhangi bir bağlayıcılığı olmayan ve sigorta priminde yaklaşık bir referans olması amacıyla oluşturulan tekliflerdir. Müşteriye sunulan İndikatif Sigorta Teklifleri, riziko teftiş şartıyla nihai teklif haline gelecektir. Sigorta şirketi indikatif olarak sunulan teklif priminde, önemli bir değişiklik yapmasa da nihai teklif priminde yükselme veya azalışlar olabilir. Veya indikatif teklif şartlarına bazı teminatlar için muafiyetler konabilir veya istisnalar eklenebilir.

 

Sigorta şirketleri?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından elementer, sağlık, hayat ve emeklilik branşlarında faaliyet ruhsatı bulunan, Türkiye’de kurulmuş veya yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatı olarak sigorta poliçesi düzenlemeye yetkili olan kurumlardır.

Bu kurumların en yaygın sigorta satış noktaları, yetkili sigorta acenteleridir. Ayrıca, banka ve brokerler de sigorta poliçesi satışlarına aracılık ederler.

 

TSB ve SEDDK

Sigorta şirketleri, 5684 sayılı sigortacılık kanunu kapsamında, Türkiye Sigorta Birliği TSB’nin hazırladığı sigorta ürünlerinin genel şartlarına uygun bir şekilde poliçe düzenlerler.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK, genel olarak sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek üzere faaliyetlerini sürdürür.

 

Sigortada Teminat nedir?

Sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinde belirtilen riskin gerçekleşmesi halinde, sigortalıya vermeyi taahhüt ettiği güvencedir.  smiley

 

Sigorta bilgilendirme yönetmeliği nedir?

Sigorta Bilgilendirme Yönetmeliğinin amacı; belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin kurulmasından önce, gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülüklere dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

Sigorta şirketleri; sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında bilgilendirmeye ilişkin ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kurallara uymak zorundadır.

 

Bilgilendirme metni nedir?

Sigorta sözleşmesi kurulmadan makul bir süre önce, sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi halinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere, sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren metindir.

 

Sigorta Teklifi ve Bilgilendirme?

Teklifname ve bunu tamamlayıcı belgeler ile bilgilendirme formu, sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. Sigorta poliçeleriyle, sigortalının haklı menfaatleri poliçede belirtilen kapsam ve şartlar ile korunur. Dolayısıyla, poliçe dönemi içinde meydana gelen zarar ve ziyanlar, teminat kapsamı dahilinde ise tazmin edilir. smiley

 

SİGORTA TEKLİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

#SigortaTeklifiNedir

#SigortaFiyatları

#EnİyiSigortaPoliçesi

#EnUygunSigortalar

#EnHesaplıSigortalarTEKLİF AL