Sigorta satın alma nasıl olmalıdır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta satın alma nasıl olmalıdır?

Sigorta satın alma nasıl olmalıdır?

Ongun Sigorta

Sigorta; ani ve beklenmedik durumlar içindir. Acentemiz bu yazıda, sigorta poliçesi satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara yer vermiştir. Mal ve can sigortaları satın alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıdaki gibidir;

 

-Teminat içeriği ve kapsamının önemi,

-Sigorta satış kaynağının konusunda uzman bir sigorta acentesi olması,

-Konusunda uzman sigorta danışmanıyla sigorta ürününe karar verilmesi,

-Sigorta ürününün muhtemel risklere karşı, en geniş korumayı sağlaması,

-Teminat klozlarının, ilgili riziko için yeterliliğinin olması,

-Sigortacı tarafından yapılan risk analizine göre, muafiyet limit ve oranlarının belirlenmesi ve sigortalının menfaatlerine uygun olması,

-Sigorta poliçesindeki teminat klozunda, ödeme azami limitlerinin yeterli seviyede olması,

-Sigorta bedelinin eksik ya da aşkın sigorta olmaksızın gerçek değeri üzerinden poliçeye yazılması,

-Poliçelerde teminat klozları dışında yer verilen ilave ücretsiz asistans hizmetlerin bilinmesi,

-Hasar anında sigorta poliçesinden yararlanılacak olan anlaşmalı kurumların bilinmesi,

-Poliçe teklifleri yazılı olarak sigortalıya sunulduktan sonra, sigortacının sigortalısına bilgilendirici ve aydınlatıcı şekilde ürün hakkında bilgi vermesi,

-Sigortalının, yazılı onay vererek ilgili tekliflerin poliçeleşmesini sağlaması gerektiği,

-Sigorta işlemlerinde; teklif, teklifin değerlendirilmesi ve poliçeleşmesi gibi süreçlerde, sigortacının şeffaf olması,

-Poliçe düzenlenirken sigorta ettiren ve sigortalının kimler olacağı bilinmelidir. Sigorta ettiren ve sigortalı genel olarak aynı kişiler olmakla birlikte, ayrı birey veya kurumların olabileceğinin bilinmesi,

-Sigorta ettiren (Prim ödeyen) sıfatı ile şirketlerin satın aldıkları sigorta poliçelerinin, muhasebede gider gösterilerek vergi avantajı sağladığının bilinmesi,

-Düzenlenmiş olan poliçeler üzerinde, sigortalı talepleri ile yapılacak düzeltmelerin (Primli veya primsiz zeyilnameler.) yapılabileceğinin bilinmesi,

-Sigorta poliçelerinin, öğlen saat 12:00’da başlayıp, yine öğlen saat 12:00’da biteceğinin bilinmesi,

-Sigorta poliçelerinde, poliçe başlangıç tarihi ve tanzim saati itibarıyla teminat başlayacak olup, öncesinde meydana geldiği tespit edilen hasarların, poliçe kapsamı dışında kalacağının bilinmesi,

-Poliçelerde prim peşinatının veya ilk taksit ödemesinin yapılmasıyla birlikte, teminatın başlayacağının bilinmesi,

-Dask, Sağlık, Hayat, Trafik vb. sigorta poliçelerinin E-devletinizden sorgulanması,

-Sigorta poliçelerinin hukuki bir akitleşme olduğunun ve her bir klozdan kaynaklı olarak, sigortacının yükümlülükleriyle sigortalının menfaatlerinin yer aldığının bilinmesi,

-Sigortacının ve sigortalının yükümlülüklerinin poliçede belirtildiği şekilde taraflarca bilinmesi,

-Poliçe klozlarındaki teminat dahili ve teminat harici (istisna) konular ile koasürans (müşterek sigorta oranları), muafiyet (deprem, makine kırılması, elektronik cihaz vb.), teminat azami limiti, stop loss (filolarda üst limit) ve ilk ateş esaslı teminat limiti gibi konuların sorgulanarak poliçenin alınmasının önemi,

-Bireysel sigortalar ile kurumsal sigortalarda farklı sigorta ürünleri olduğunun bilinmesi,

-Sigorta satın alırken sadece fiyata göre değil, uygun fiyata en doğru sigortayı satın almanın esas olacağının bilinmesi,

 

Değerli sigortalılar;

Yukarıda bazı sigorta satın alma kurallarını, en doğru sigortayı seçmenize yardımcı olmak üzere,

 sizlere sunmak istedik.

 

Hemen arayın size yardımcı olalım.

smiley

 

#SigortaPoliçesiSatınAlma

#SigortaPoliçesiAl

#UygunSigortaFiyatlarıTEKLİF AL