Sigorta poliçesinde neler kontrol edilir

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta poliçesinde neler kontrol edilir

Sigorta poliçesinde neler kontrol edilir

Ongun Sigorta

Sigortalıların, poliçe satın almadan önce, sigorta şirketi sistemlerinden PDF veya JPEG formatında hazırlanmış olan tekliflerde, kontrol etmeleri gereken önemli hususlar vardır. Sigortayı satın alacak bireyler, bir sigorta uzmanı gözüyle olmasa da ilk bakışta tekliflerde teminatlar ile poliçeye ilişkin detayları kontrol etmelidirler. Sigorta satın alan tüketiciler, finansal okuryazarlıkta olduğu gibi, kısmen de olsa sigorta okuryazarlığı konusunda donanımlı hale gelmeleri önemlidir. Çünkü, iki ayrı sigorta teklifinde elma ile elmayı karşılaştırmalıdırlar. Fiyat kıyaslaması ikinci planda olmalıdır. Öncelikle sigorta tekliflerinin; Teminat içeriği, sigorta bedelleri, teminat limitleri ve muafiyetleri gibi detaylar bakımından eşdeğer güvencede olması gerekir. Prime etki edecek radikal farklılıklar, poliçede yer almamalıdır. Bu farklılıklar, teminatları standart ve zorunlu olan poliçeler dışında kalan ve isteğe bağlı olarak yapılan poliçelerde mutlaka karşılaştırılmalıdır. Aşağıda verdiğimiz bazı örneklerle, tarafınızca konunun daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Sigortalıların aldıkları tüm sigorta tekliflerini okuması, sorgulaması, anlaması ve bu doğrultuda karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz.smiley

 

Sigorta Tekliflerinde karşılaştırılan bazı hususlar;

>Sigorta ettiren ile Sigortalı bilgileri (Her ikisi, aynı gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir. Veya farklı da olabilir. Sigorta ettiren, poliçe primini ödeyen taraftır!)

>Poliçe türüne göre fark etse de poliçenin süresi (Başlangıç ve bitiş tarihi)

>Poliçe Tanzim Tarihi

>Deprem Muafiyeti

>Diğer Muafiyetler ile Muafiyet Limitleri

>Toplam Sigorta Bedeli

>Koasürans Oranı

>Teminat Çeşitleri

>Teminat İçerikleri

>Teminat Limitleri

>Enflasyon Oranı

>Eksik Sigorta Klozu

>Yeni Değer Klozu

>Eskime Payı Klozu

>İstisnalar

>Anlaşmalı Kurumlar

>Ücretsiz Ek Hizmetler (Asistans Hizmetler)

>Dövizli Poliçe, Döviz Karşılığı TL poliçe, TL Poliçe

>Dar Kasko, Geniş Kasko, Tam Kasko, Geniş Teminat, Dar Teminat, Tam Ziya Teminat, Eko Plan, Standart Plan, Vıp Plan,     İnşaat All Risk, Geçici Poliçe, Kati Poliçe, Abonman Poliçe, Blok Poliçe vb. teminat kapsam ve içeriğini tanımlayan poliçe başlıkları!

>Sigortalanan değerin bilgilerinin doğruluğu (Örneğin: Araç Bilgileri, Araç Rayiç Değeri, Konut Bina Bedeli, İşyeri Demirbaş-Emtia Bedeli, İşyeri Demirbaş-Makine Bilgileri ile Bedeli, Yat-tekne Bilgileri ile Bedeli gibi…)

>Sigortalanacak olan yerin “riziko adres bilgilerinin” doğruluğu

>Poliçe Özel Şartları

>Teklifin geçerlilik süresi kontrolü

 

Değerli sigortalı adayları; Poliçe satın alırken yukarıdaki kontrolleri yapmanızı önemle tavsiye ediyoruz. Ancak, bilmenizi isteriz ki hangi sigorta branşından sigorta teklifi aldıysanız, mutlaka uzman sigorta danışmanı desteğine ihtiyacınız olacaktır!

Merak etmeyin! Sizler tekliflerinizi acentemiz eşliğinde incelerseniz, doğru poliçeye karar verebilirsiniz… smiley

Sigorta teklifi için TIKLAYINIZ

#SigortaPoliçesindeNelerKontrolEdilir

#SigortaPoliçesiKontrolü

#SigortadaNelereDikkatEdilirTEKLİF AL