Sigorta poliçesi nedir nasıl alınır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta poliçesi nedir nasıl alınır?

Sigorta poliçesi nedir nasıl alınır?

Ongun Sigorta

Sigorta Poliçesi?

İnsanoğlunun endüstri devrimi ile birlikte sanayileşmesi ve taşımacılığın artması, dolayısıyla da öncelikle denizyolu taşımacılığında malların taşınması sırasında başlarına gelebilecek olan risklere karşı önlem alma ihtiyacı doğmuştur. Sigorta Poliçesi: Sigortalılardan alınan prim karşılığında, uğranılacak zarar ve ziyanların karşılanmasına yönelik olarak, sigortalı ile sigortacı arasında poliçede belirtilen şartlarda anlaşılan ve olası risklere karşı hasarın ödenmesine yönelik olarak tarafların akitleştiği sözleşmelerdir.

Sigortalılar ile sigorta şirketi arasında hasar ödemesi ve benzeri nedenlerle oluşabilecek uyuşmazlıklar nedeniyle, sigortalının sigorta tahkime kurumuna müracaat etme ve ayrıca da hukuka gitme hakkı vardır.

 

Sigortacılık hakkında?

Geçmişte, nakliyat sigortaları ile başlamış olan sigortacılık, tarihte Avrupa’da meydana gelen büyük şehir yangınları sonrasında farklı alanlarda da kapsamını genişleterek günümüze gelmiştir. Yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde, sigorta sektörü gelişimine günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirlemektedir. Dinamik olmak zorunda olan sigorta sektörü; iklimsel, küresel, makro ekonomik ve yapısal süreçlere ayak uydurarak istatistiki tüm veriler ışığında aktüeryal bir çalışma sonucunda, belirlenen prim karşılığında riskleri güvence altına alan bir sistemdir. Sigorta sektörü; bankalar, finans sektörü ve  piyasa oyuncularıyla entegre hareket ederek, sermayenin korunması konusunda ülkemizde ve dünyada önemli bir rol üstlenmektedir. Dünyamızda yaşanan büyük depremler, tsunamiler, heyelanlar, fırtınalar ve benzeri doğa olaylarının yanı sıra büyük tesislerde oluşan yangınlar en çarpıcı makro örneklerdir. Günümüze gelindiğinde ise şirketlerin veya bireylerin, siber saldırılara karşı verilerini güvence altına alabilmeleri için, siber güvenlik sigortaları gündemdeki yerini almıştır.

 

Kurumsal Sigortalar?

Kurumsal sigortalar; işletmelerin faaliyetleri sırasında çalıştırdıkları insanlara, üçüncü şahıslara, ticari mallarına ve sahip olunan tüm değerlerinin başlarına gelebilecek maddi kayıpların karşılanması için yapılan sigortalardır. Kurumsal sigortalara konu birçok poliçe türü olmakla birlikte; işyeri sigortası, nakliyat sigortası, inşaat all risk sigortası, grup özel sağlık sigortası, filo kasko sigortası, grup tamamlayıcı sağlık sigortası, kasko ve trafik sigortaları, depo sigortaları vb. birçok poliçe çeşitleri ile işletmeler güvence altına alınmaktadır.

 

Bireysel Sigortalar?

Bireysel sigortalar ile kişiler yaşamları boyunca; sağlık, hayat, ferdi kaza, kasko, trafik, dask deprem sigortası, konut gibi sigorta poliçeleri ile maddi ve bedeni olarak oluşabilecek zararlara karşı kendilerini koruyarak, güvence altına alırlar. Hatta bilişim ve internet çağına geldiğimiz günümüzde, insanlar siber saldırılara karşı verilerini korumak için, Siber Koruma Sigortası poliçesi yaptırmaktadırlar.

 

Sigorta Poliçesi nasıl alınır?

ONGUN SİGORTA olarak bireysel veya kurumsal sigorta ihtiyaçlarınıza yönelik olarak, farklı sigorta ürünlerimiz ile tanışmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

SİGORTA TEKLİFİ AL

ONGUN SİGORTA BLOG

 

#SigortaPoliçesiNedir

#SigortaNedir

#SigortaPoliçesiFiyatAl

#SigortaPoliçesiNasılAlınırTEKLİF AL