Sigorta poliçesi neden önemli!

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta poliçesi neden önemli!

Sigorta poliçesi neden önemli!

Ongun Sigorta

Sigorta poliçesi neden önemli diye düşünüp tarif etmek gerekirse; hayatın doğal akışı içerisinde bireylerin ve kurumların sahip oldukları değerleri, muhtemel risklere karşı güvence altına almalarıdır. Bu değerler kimi zaman sağlığınız, kimi zaman eviniz, arabanız veya işyeriniz olabilir. Sigortaya konu olan bu değerler, taşıttığınız mallarınız da olabilir. Geçmişten günümüze, tüm dünyanın sanayileşerek gelişmesiyle birlikte, sigorta poliçe çeşitliliği artarak günümüze gelinmiştir. Dolayısıyla, dünyadaki bu gelişime paralel olarak sigorta şirketlerinin sayısının giderek artmasıyla beraber, underwriter (sigortacı) ve aktüerler, sürekli yeni sigorta poliçeleri tasarlamaktadırlar. Sigortalılar, böylece güncel ve yeni risklere karşı teminat sağlamak suretiyle, kendilerini çok daha güvende hissetmektedirler. Dünyamızda değişen iklim şartları ve gelişen dijital teknolojiler ile birlikte oluşan yeni potansiyel riskler sebebiyle, poliçe çeşitliliği artmıştır. Sigortayı özetle ifade etmek gerekirse; insanların yaşamları içerisindeki potansiyel risklerin gerçekleşmesi neticesinde uğrayacakları finansal kayıpların telafisi için devreye giren bir sistemdir.  smiley

 

Sigorta poliçeleri nasıl güvence sağlar?

Sigorta poliçelerindeki teminat limitleri ve şartları kapsamında ve olayın oluşuna bağlı olarak poliçeye konu bir hasar yaşandığında, sebep-sonuç ilişkisi kurulur. Bu çerçevede, doğal veya doğal olmayan sebeplerden gerçekleşebilecek olan zarar ve ziyanlar, poliçeye konu verilen teminatlardan karşılanır. Sigorta poliçelerinde; ana teminatlar, ek teminatlar, teminat dışı kalan haller, muafiyetler, istisnalar, teminat limitleri gibi güvence kapsamını tarif eden klozlara yer verilmektedir. Sigorta poliçeleri, sigortalı ile sigortacı arasındaki akitleşmelerdir. Hasar sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, hukuk yolu açıktır.

 

Sigorta poliçelerindeki genel güvenceler nelerdir?

>Doğal afetler sonucu oluşan zararlar,

>Doğal olmayan ve poliçe türüne bağlı bilimum zararlar,

>Sağlık harcamaları,

>Maddi kayıplar,

>Kazaya bağlı bedeni zararlar: ölüm ve sürekli sakatlık-tedavi masrafları,

>Manevi kayıplar,

>Sorumluluk kayıpları (mesleki sorumluluk, hukuki sorumluluk, işveren mali sorumluluk, üçüncü şahıs mali sorumluluk, yangın mali sorumluluk, ürün sorumluluk vb.),

>Dijital riskler sonucu oluşan kayıplar, olarak sıralanabilir.

Poliçe çeşidi ve teminat kapsamına göre taşıdığınız birçok riske karşı, sigorta poliçesi düzenlenebilmektedir. smiley

 

Sahip olduğunuz bir değere, hiç beklemediğiniz bir anda zarar gelir ise, hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

O nedenle, sigorta poliçeniz için bizi mutlaka arayın ve poliçenizi yaptırmayı ihmal etmeyin!

SİGORTA TEKLİFİ İSTEYİNİZ

#SigortaPoliçesiNedenÖnemli

#SigortaFiyatları

#SigortaTeklifiAl     TEKLİF AL