Sigorta poliçesi ne kadar?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta poliçesi ne kadar?

Sigorta poliçesi ne kadar?

Ongun Sigorta

Sigorta Poliçesi Nedir?

Sigortalının Sigortacıya devrettiği riskleri; ödediği prim karşılığında garanti altına aldıkları sözleşmelerdir. Poliçedeki teminatlardan karşılanabilecek bir hasarın gerçekleşmesi durumunda, sigortalıya hesaplanan tazminat nakit olarak ödenir.

 

Sigorta Poliçesi Kapsamı?

Sigorta poliçeleri, taşınan riskin bedelini ve risk altındaki kıymetin değerin korumayı amaçlar. Sigortacılık kanunu genel şartları kapsamında, sigorta şirketleri ve aracıları poliçeleri düzenler. Özel şartlar, genel şartlara aykırı olmamak kaydı ile poliçelere eklenir.

 

Sigorta Poliçe Primi Nedir?

Poliçeler için ödenen prim bedeli; sigortayı yapan kuruluşun vaat ettiği teminatları yerine getirmek için sigortalıdan talep ettiği tutardır. Sigorta şirketleri her düzenlediği poliçe için sigorta primi olarak ödenecek ücreti tespit eder. Farklı branşlardaki sigorta poliçelerinde primler birbirinden farklıdır.

 

Sigorta primleri neden zamanında ödenmeli?

Zamanında ve sistematik olarak ödenmeyen sigorta poliçesi primleri, poliçenin geçerliliğini ortadan kaldıracaktır.

 

Sürprim nedir?

Poliçeleri düzenlettiren sigorta ettirenler, bazı durumlarda sür prim ödemek zorunda kalabilirler. Sigorta türlerine göre çeşitli sebeplerle mevcut poliçe prim bedeline ilave olarak, sigorta şirketlerince talep edilen primlere sürprim denir. Örneğin; sigorta şirketleri teminatta olmayan bazı riskleri sürprim uygulamasıyla, sigortalıdan ek prim talep etmek suretiyle, teminat kapsamına alabilir. Bir başka duruma örnek vermek gerekirse, trafik sigortası gibi zorunlu bir sigorta ürününün zamanında yenilenmemesi durumunda, yine sürprim uygulanabilir. Sürprim en fazla; ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI, DASK, KASKO, KONUT, SAĞLIK ve HAYAT sigortalarında uygulanmaktadır. Trafik sigortasında zamanında yenilenmeyen durumlarda; poliçenin yenilenmediği her ay için %5 ve toplamda ise bir önceki yılın priminin %50’sini geçmeyecek şekilde sürprim hesaplanır.

 

Sigorta Primi neden artar veya düşer?

-Ek teminatlar alınması,

-Poliçeden hasar talebinde bulunulması veya bulunulmaması,

-Sağlık sigortalarında kişilerin yaşları ve kullanımları,

-Kasko sigortalarında araç yaşlarının artması,

-Aynı poliçenin birkaç yıl üst üste yenilenmesi,

gibi durumlar primlerinizin artmasına veya azalmasına sebep olabilir.

 

Hasar Tazminatı nedir?

Riskin gerçekleşmesi halinde poliçede taahhüt edilen teminatlar ve limitler üzerinden, sigortalıya ödenen bedeldir.

 

Eksik ve Aşkın Sigorta nedir?

Sigortalanan değerin olması gereken bedelden; ne eksik ne de fazla bir bedelle sigortalanmaması gerekir. Sigortacılık tekniğine göre sigorta bedellerinin gerçek değerinden poliçede belirtilmesi durumunda, hasar sonrası sorun yaşanmayacaktır.

 

UNUTMAYINIZ!

ONGUN SİGORTA’NIN

 3D

SİGORTA POLİÇESİ

 ZARARINIZI

EKSİKSİZ

TAZMİN

ETMENİZİ

SAĞLAR

smiley

DOĞRU ŞİRKET

 DOĞRU RİSK ANALİZİ

DOĞRU ve UYGUN FİYAT

smiley

 

HEMEN TEKLİF İSTE TIKLAYINIZ

 

#SigortaPoliçesiNeKadar

#SigortaTeklifiAl

#SigortaFiyatları

#SigortaPrimleriTEKLİF AL